ANNAS ROM GUIDE

Largo dei Fiorentini

Se til højre for nr. 78 på Kort over den vestlige del af Campo de' Fiori-Turen

Largo dei Fiorentini - Florentinernes Torv/Plads - ligger langs med sydmuren af Kirken San Giovanni dei Fiorentini, mellem Via Giulia i øst, der hvor denne gade går over i pladsen Piazza dell'Oro, og Lungotevere dei Sangallo i vest.

Hele nordsiden af Largo dei Fiorentini udgøres af Kirkens sydlige og venstre sidemur, mens Pladsens sydside er noget mere kompleks.

Den første. østlige del er noget smallere end den vestlige del mod floden. På hjørnet af Via Giulia og Largo dei Fiorentini står det såkaldte Collegio Bandinelli med gadenumrene Via Giulia 80, 81 og 81a. Bygningen er opført i 1665 efter at et tidligere hus var revet ned. Navnet stammer fra den florentinske bager Bartolomeo Bandinelli, som havde testamenteret sin formue til broderskabet Arciconfraternita della Misericordia (også kaldet Arciconfraternita della Pietà) til brug for oprettelsen af en skole for sønner af hans landsmænd fra Firenze.
Huset har 4 etager med 6 fag vinduer på etagerne mod Largo dei Fiorentini, mens der i stueetagen kun er 2 brede portåbninger i brede travertinkarme i venstre side og 2 mindre vinduer i lignende karme til højre. Det ene af disse er delvist tilmuret og under det ses et kældervinue i travertinramme. Etagernes vinduer er i brede, let profilerede rammer over smalle vandrette, etageadskillelsesfriser på tværs af facaden.
Mod Via Giulia er der 7 fag, hvoraf flere er tilmuret, men forsynet med malerier af åbne og lukkede vinduer. I stueetagen er åbningerne reduceret til 3: i hver side en buet portåbning i bred travertinramme, derpå en høj indgangsportal i profileret travertinkarm under kraftige kannellerede konsoller med vandret overligger, og i midten et lille vindue i glat travertinramme.
Facaden er pudset op i en lysrosa farve og toppes af et fremspringende tagudhæng. Mod Via Giulia er der som eneste særlige pynt på facaden en oval medaljon over førstesalens midterste vindue. En oval krans indrammer et relief af Johannes Døberens hovede på et fad, samt teksten "Misericordiae - Archiconfrater" : "(Dette hus tilhører) Arciconfraternita della Misericordia". Nedenunder sidder en lille tavle med nummeret XXI = 21.

Bagsiden af Collegio Bandinelli vender ud mod Largo dei Fiorentini, hvor denne brydes af den lange, smalle Largo Orbitelli. Ejendommen har herudtil en noget sammensat facade, bestående af 3 gange 2 fag. De første 2 fag er i 4 etager og af udseende som de øvrige facader. De næste 4 rager i højden 1 etage op, men antallet af etager er forskellige i delen med de 2 første og delen med de 2 sidste fag. De første - og midterste - har 5 etager, fordelt på en stueetage med 2 ganske små, firkantede glughuller eller udluftningsskakte. Herover er der 3 etager med 2 stukbuer, som er delvist tilmurede, så der kun er vinduer i de øverste halvcirkelformede felter. Den midterste af disse etager er desuden højere end de øvrige. Øverst er der høje, rektangulære stukrammer om 2 mindre vinduer.
De sidste 2 fag er også i 5 etager, der til dels er fordelt som de første 2 fag, dog med en dør i Pladsens nr. 4, i stueetagen til venstre for et mindre, rektangulært vindue.

Efter Largo Orbitelli, der er så smal, at den nærmere minder om en gade, står en nyere ejendom, som antagelig er opført i begyndelsen af 1900-tallet eller slutningen af 1800-tallet efter opbygningen af Tibermurene og den brede flodboulevard, Lungotevere dei Sangallo. Ifølge info.roma.it er der tale om Palazzetto Sacchetti, bygget i 1936, mens borgato.be kalder ejendommen for Palazzo Orbitelli Sacchetti. (se litt.note forneden)
De samme våbenskjold er da også opsat adskillige steder på facaden, både mod Largo Orbitelli, hvor der er indgang fra nr. 32 og mod Largo dei Fiorentini, hvor der i nr. 1 er en høj, rektangulær indgangsportal med Sacchetti-familiens våben.
Ejendommen har 6 fag ud mod kirkemuren, de første 4 i 5 etager og de sidste 2 i 4 etager med tagterrasse. Facaden mod floden har ingen indgange men en smuk smedejernsaltan ud for det tredie fag på andensalen.

Fra sydøstsiden af Largo dei Fiorentini - hvor denne idag munder ud i Lungotevere dei Sangallo - var der tidligere nedgang til floden og på et tidspunkt fra 1861/1863 til 1941 stod her en jernbro over Tiberen, kaldet Ponte di Ferro eller Ponte dei Fiorentini. Den skabte her en forbindelse mllem Via Giulia og Via della Lungara. Stedet lå lidt sydligere end den endnu tidligere færgeforbindelse mellem den såkaldte Porto di San Giovanni og Porto della Barchetta nedenfor Porta di Santo Spirito.

DEN ÆLDRE HISTORIE:

I Antikken lå der på det sted, hvor Largo dei Fiorentini ligger idag, et stort område kaldet Tarentum. I dettes nordlige del lå et andet område kaldet Trigarium, der strakte sig nede fra Via delle Prigioni og Vicolo del Malpasso og mod nord til omkring midt på Piazza dell'Oro og midt i kirkebygningen.

Området bag San Giovanni dei Fiorentini var tidligere sandstrand og lidt nord for Kirken - som var under opførelse fra begyndelsen af 1500-tallet og en del år frem - lå her fra gammel tid et færgested og en lille havneplads, der kaldtes Porto di San Giovanni de' Fiorentini alla Scala. Herfra kunne man blive sejlet over floden til Porto della Barchetta lidt syd for Porta di Santo Spirito. Det er på dette sted, at Ponte Amedeo d'Aosta senere blev opført, og Porto di San Giovanni har ligget omtrent der, hvor Via Acciaioli idag møder flodboulevarderne, som sammen med de høje digemure blev bygget i et meget højere niveau for at forhindre nye oversvømmelser af det lavtliggende område.

I 1400- og 1500-tallet opførtes de huse, som man stadig i dag kan se på Pladsens østside, på begge sider af Via del Consolato.

Kirkebygningen blev opført fra begyndelsen af 1500-tallet og byggeriet stod på i en årrække derefter. Bygningerne mod Via Giulia opførtes senere, Collegio Bandinelli f.eks. i 1665.

 

Litteratur om Largo dei Fiorentini:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 7, 8, 12, 13.
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 383-384.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori, 1981.
--- Rione V Ponte, Parte 1V / a cura di Carlo Pietrangeli. - 3. edizione. ------- side 24, 38.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 14 (før de nyeste fund).
Info.roma.it: Largo dei Fiorentini.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 28.1.2022 og sidst opdateret d. 1.12.2023