ANNAS ROM GUIDE

Collegio Calasanziano

- Hjørnet af Corso Vittorio Emanuele II nr.20-21 og Via dell'Arco dei Ginnasi -

Se nr. 11 på Kort over den midterste del af Campo de' Fiori-Turen

På hjørnet af Corso Vittorio Emanuele II og Via dell'Arco dei Ginnasi ligger det tidligere Collegio Calasanziano, der idag ikke længere fungerer som sådant, men er indrettet til forretninger og kontorer.

Den massive lyse bygning i 5 høje etager blev opført i 1746 efter tegning af arkitekten Tommaso De Marchis for præsterne af Scolopi-Ordenen, som af Cenci-familien havde købt en række ejendomme foran den nu forsvundne KIrke San Nicola dei Cesarini med det formål at indrette en kostskole til erstatning for den, de ejede ved Kirken San Pantaleo.

Præsterne lod det gamle Palazzo Cenci rive ned og på en del af den erhvervede grund byggedes altså det nye Collegio Calasanziano, som kunne tages i brug i 1747. Men allerede i år 1800 blev skolen flyttet tilbage til San Pantaleo og ejendommen udlejet til andre formål. Den resterende grund, som lå vest for bygningen, på hjørnet af Via di San Nicola dei Cesarini blev derpå i 1800-tallet erhvervet af familien Nobili Vitelleschi, der her lod bygge et nyt palæ i 3 etager, Palazzo Nobili Vitelleschi.

Scolopi-Ordenen var oprindeligt en samling af præster, der ønskede at vie deres liv til undervisning af fattige børn. De kaldte sig "I religiosi delle Scuole Pie" og andre kaldte dem "I padri delle Scuole Pie": "Præsterne ved de fromme skoler". Med tiden blev denne benævnelse for lang og for besværlig og blev trukket sammen til ordet "Scolopi".

Denne sammenhæng kan også aflæses af teksten over portalen i Via dell'Arco dei Ginnasi: Collegium Scholarum Piarum: Kollegium for de Fromme Skoler. Navnet Collegio Calasanziano stammer derimod fra Scolopi-Ordenens grundlægger, som hed Giuseppe Calasanzio.

Hovedindgangen til ejendommen er altså fra den smalle Via dell'Arco dei Ginnasi, hvorudtil bygningen har 11 fag, mens der ud mod Corso Vittorio Emanuele II kun er 3 fag. Den sydlige facade ud mod den lille plads Largo Ginnasi har 6 fag.

I Kollegiet var der blandt andet et kapel med et maleri forestillende San Pantaleo, malet af Salvatore Monisilio.

På Collegio Calasanziano's mur i Via dell'Arco dei Ginnasi ses helt oppe ved Corso Vittorio Emanuele et Madonna-billede under en stor baldakin i hamret blik. Billedet under er en udgave af Maria-typen Madonna della Seggiola.

 

Litteratur om Collegio Calasanziano:
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori, 1980.
- Rione IX Pigna, Parte Prima / a cura di Carlo Pietrangeli. - 2. edizione. ----- side 94.
Rendina, Claudio: I Palazzi storici di Roma. (Quest'Italia, collana di storia, arte e folclore, n.317). Newton & Compton Editori, 2005.
- side 494-495.
Info.roma.it: Collegio Calasanziano.


Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 4.12.2013