ANNAS ROM GUIDE

Forica Grande

- på Area Sacra di Largo Argentina -

Se nr. 21 på Kort over den midterste del af Campo de' Fiori-Turen

I den vestlige del af det arkæologiske område på Largo Argentina har man udgravet rester af 2 antikke latriner, de såkaldte "forica". På planen over ruinerne nedenfor er disse rester mærket med tallene 6 og 8. Nr. 6 for den såkaldte Forica Grande og nr. 8 for den såkaldte Forica Pensile. På siden om Area Sacra kan man læse mere om de øvrige ruiner på Pladsen.

Den Store Latrin, Forica Grande, findes som nr. 6 bagved ruinerne af det såkaldte Tempio A, Templet for Juturna. Latrinen er delvist udgravet i Pladsens nordvestlige hjørne med størstedelen liggende ud til Via di Torre Argentina.

Her lå en 44 meter lang og 5 meter bred søjlebåret hal, mod syd afgrænset af en lille apsis, hvor man stadig kan se rester af bemaling.

De første 3-4 "wc-sæder" var anbragt inde i denne halvcirkel, mens de resterende - og man mener, at der har været i hvert fald 43 pladser herudover - var anbragt langs østvæggen, det vil sige den væg som ligger nærmest Tempelresterne og som strakte sig mod nord op til den søjlegang, som kaldtes Hecatostylum.

Latrinrummet var dækket af et tag, som blev båret af en lang række søjler, der dels var genbrugte fra tidligere byggerier og dels var nye tilvirkede i det 4.-5. århundrede efter Kristus. Mellem søjlerne var der 2 skillevægge.

Rummet havde flere Indgange. Den ene menes at have ligget mod syd, ved siden af apsisrundingen. En anden indgang lå mod nord, hvor man fra Hecatostylum kom herind via en forhal. Man har også fundet en dør i østvæggen, ud mod Juturna-Templet, men man anser ikke denne for at have været der fra starten, men snarere være blevet åbnet senere.

Forica Grande var forsynet med vand og mellem nogle af søjlerne var der marmorbrønde. Latrinen er vist på det gamle marmorkort over Rom fra Kejser Septimius Severus tid (193-211 efter Kristus). På dette Forma Urbis Romae er "wc-sæderne" afmærket og lige bagved disse er der langs væggen angivet en bølget streg, som viser at der her i en rende i gulvet har løbet vand til at bortfjerne efterladenskaberne.

Krønikeskriveren Cassius Dio fortæller om disse Latriner: "Det sted, hvor han (Caesar) blev myrdet, blev først aflåst og senere omdannet til latrin-rum". Ruinerne mellem Forica Grande og Forica Pensile menes at stamme fra Pompejus' Curia, hvor Senatet mødtes, den dag Caesar blev myrdet i år 44 før Kristus.

Årene herefter var karakteriserede ved den lange og voldsomme borgerkrig, inden Augustus satte sig definitivt på magten og Pompejus' Curia kan således godt have ligget med aflukkede og ubrugte rum. I år 80 efter Kristus brændte hele kvarteret og blev derpå genopbygget ved at man lagde travertinfliser ovenpå brandtomten. Latrinerne er bygget i netop dette niveau, hvorfor arkæologerne udleder, at de først er indrettet her i sidste del af det 1. århundrede efter Kristus.

Forica Grande blev omfattende restaureret i Senantikken. Ved denne lejlighed anvendte man nogle nytilvirkede søjler, som det er nævnt ovenfor.

---------- Læs om Latriner i Rom ----------

 

Plan over Area Sacra di Largo Argentina

 

Litteratur om Forica Grande:
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori, 1980.
- Rione IX Pigna, Parte Prima / a cura di Carlo Pietrangeli. - 2. edizione. ----- side 24.
Neudecker, Richard: Die Pracht der Latrine. Zum Wandel öffentlicher Bedürfnisanstalten in der kaiserzeitlichen Stadt. München, Verlag Dr. Friedrich Pfeil, 1994.
- side 92-103.
Staccioli, Romolo A.: Guida di Roma Antica. Biblioteca Universale Rizzoli (BUR). 8.ed., 2000.
- side 317.


Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 6.12.2013