ANNAS ROM GUIDE

Palazzo Bossi Ceselli

--- Via di Monserrato nr. 154 ---

Se nr. 70 på Kort over den vestlige del af Campo de' Fiori-Turen

I kvarteret Rione Regola står på i Via di Monserrato med hovedindgang i nr. 154 den store hjørneejendom Palazzo Bossi, som også kaldes Palazzo Ceselli eller Palazzo Bossi Ceselli.

Der var en bygning her på stedet allerede i 1400-tallet, men senere rejstes det nuværende palæ, som flere gange derefter blev ombygget og sidst kraftigt renoveret i begyndelsen af 1900-tallet. På et tidspunkt i 1694 har det ifølge gamle dokumenter set anderledes ud og haft en facade bemalet med clair-obscur dekoration med figurer og ornamenter.

I perioden 1484-1492 var Innocens VIII Pave og hans huskapellan var en vis Monsignor Pietro Altissera, som på dette tidspunkt ejede et hus, hvor nu Palazzo Bossi står. Altissera, der også var apostolsk skriver, var nabo til en adelsmand ved navn Arrigo Andreottini, der ejede huset ved siden af. Om det er et af disse huse, som i 1600-tallet fik facaden udsmykket på ovennævnte facon, er usikkert. Men det er sandsynligt, at de 2 huse senere blev bygget sammen til ét og forsynet med en fælles facade.

I begyndelsen af 1600-tallet ejedes bygningen af Francesco Radice, som overlod den til nonneordenen Monache Filippine. I 1695 indrettede nonnerne her et børnehjem for fattige piger, Conservatorio per le fanciulle povere, som forblev i ejendommen indtil første halvdel af 1700-tallet.

På et tidspunkt før 1748 købte Bossi-familien fra Milano Palæet, der nu fik navnet Palazzo Bossi. Senere solgte de i 1870 bygningen til Ceselli-familien.

Ved den voldsomme restaurering i begyndelsen af 1900-tallet ændredes den indre gård (se Alvaro de Alvariis' foto på Flickr) og der tilføjedes en trappe og Palæets indgangsrum.

Palazzo Bossi Ceselli - cop.Leif Larsson
Palazzo Bossi Ceselli - cop.Leif Larsson

Bygningens hovedportal i nr. 154 er på en lidt pudsig måde nærmest bygget ind i nabohuset til venstre, Palazzo Incoronati, idet den lodrette række sten, der flankerer portalen til venstre, er opbygget på muren til dette palæ. Indgangsporten, der slutter i et halvbue, er indsat i en profileret bue. Overkanten af denne er udskåret og i midten sidder et våbenskjold, der dog mangler indhold.

Ejendommen er i 4 etager under et kraftigt fremspringende tagudhæng, der er dekoreret med relieffer af 8-takkede stjerner, Filippiner-Ordenens mærke. Ovenover anes en overbygget tagetage, som mod vest går over i en tagterrasse. Der er mod Via di Monserrato 6 fag, hvor vinduerne er lidt uregelmæssigt placeret, hvilket indikerer en sammenlægning af 2 eksisterende bygninger. Facaden er pudset op i en lys farve, hvori der forneden er indridset et stenmønster. Smalle friser løber som etageadskillelsesbånd under første-, anden- og trediesalens vinduer. På de nederste etager er disse indrammet af samme lodrette rækker af firkantede sten, mens overkanten er svungen i forskellig grad, mest på førstesalen over portalen. En række af større, men også meget fint tilskårne stenkvadere sidder på hushjørnet som beskyttelse og dekoration.

I Via di Monserrato råder Palæet over 6 gadenumre. Nr. 154 er som sagt hovedindgangen, mens nr. 155 består af en mindre og lavere dør under et firkantet, tilgitret vindue. Nr. 156 er en gammel portbue med bred stukramme. Heri er idag indsat en bred trædør. Til højre herfor og i nr. 157 er der høje kælderindgange under tilgitrede vinduer, båret af stenkonsoller. Endelig er nr. 158 også en gammel portbue, som den i nr. 156. Her indrammer den en bred forretningsdør til en restaurant.

Ud mod Vicolo della Moretta har Palæet 8 fag. Til venstre sidder de yderste vinduer spredt og de nederste er desuden tilmurede. De er alle i enkle, profilerede stukrammer. I stueetagen er der 2 indgange i en lavere og en højere dør med tilgitret vindue øverst. I den højre bygningsdel sidder her en endnu højere dør af samme type mellem 2 mindre vinduer. Endelig er der en garageport, indrettet til butik, og en tilmuret dør tæt ved nabohuset til højre.

 

Litteratur om Palazzo Bossi Ceselli:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 13.
Carpaneto, Giorgio: I palazzi di Roma. 3.edizione. Newton Compton editori, 1998.
- side 87-88.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione VII Regola / a cura di Carlo Pietrangeli. - Parte II: 3. edizione, 1984. ------- side 18.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 20 (før de nyeste fund).
Rendina, Claudio: I Palazzi storici di Roma. (Quest'Italia, collana di storia, arte e folclore, n.317). Newton & Compton Editori, 2005..
- side 349.
Alvaro de Alvariis' Photostram på Flickr.
Info.roma.it: Palazzo Bossi Ceselli.
Romasegreta.it: Via di Monserrato.
www.borgato.be: Via di Monserrato: Palazzo Bossi Ceselli
.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 31.3.2021 og sidst opdateret d. 5.4.2021