ANNAS ROM GUIDE

Palazzo Incoronati

(Palazzo Planca Incoronati)

--- Via di Monserrato nr. 152 ---

Se nr. 70 på Kort over den vestlige del af Campo de' Fiori-Turen

I kvarteret Rione Regola står i Via di Monserrato nr. 152, til højre for det store Palazzo D'Aste Pericoli Sterbini et andet stort palæ, som kaldes Palazzo Incoronati eller Palazzo Planca Incoronati efter ejerne, en fra Spanien stammende familie ved navn Coronati eller Incoronati de Planca, som i Rom kaldtes Planca Incoronati.

Palazzo Incoronati kaldes også Palazzo Sacripante Vitutij eller Palazzo Luparini efter nogle senere ejere.

Den spanske familie Incoronati de Planca kom til Rom omkring slutningen af 1300-tallet, begyndelsen af 1400-tallet. Her kaldte man dem nogle gange blot for Incoronati, eller man byttede rundt på ordene og kaldte dem Planca Incoronati.

Lige fra 1400-tallet bestred familiemedlemmer vigtige offentlige hverv, men i begyndelsen af 1800-tallet uddøde den sidste mandlige linie, hvorefter slægten videreførtes af kvindelinien, der var gift ind i Pagani-familien fra Rieti. Herefter kaldte familien sig for Pagani Planca Incoronati.

I Middelalderen havde familien ejendom i området mellem Via di Monserrato og Tiberen. Disse grunde var bebygget med mange småhuse, som lejedes ud til fattige familier og lyssky eksistenser, såsom prostituerede, småforbrydere og udskænkningsværter, samt usle logihuse. Nogle af disse ejendomme ejedes også af kirken San Nicola degli Incoronati, som iøvrigt stod under familiens beskyttelse og fungerede som familiekapel. Kvarteret kaldtes Monte Planca Incoronati og hele komplekset blev revet ned i perioden 1508-1512 efter ønske fra Pave Julius II, som beordrede paradegaden Via Giulia anlagt midt igennem Planca Incoronati-familiens ejendom, måske også for at stække familiens magt og indflydelse.

Nord for den nye gade byggedes i begyndelsen af 1500-tallet det Palazzo Planca Incoronati, som man idag kan se. Bygningen solgtes i 1569 til Giovanni Battista Doni, en klerk ved Peterskirken. Der kan dog være tale om et andet af familiens huse, beliggende overfor hovedpalæet, som solgtes af Paolo Planca Juniore, da familien bevarede ejerskabet over hovedpalæet i nr. 152 indtil midten af 1800-tallet. Familien Incoronati de Planca havde også fra 1700-tallet et andet palæ i nærheden, beliggende ved Via Giulia og Vicolo delle Prigioni, hvor det forsvandt i de store nedrivninger i 1940.

I 1844 overgav Grev Nicola Pagani Planca Incoronati ejendommen til sin svoger Grev Filippo Sacripanti Vitutij som medgift til sin afdøde søster Drusilla Pagani.

På et tidspunkt skal den i 1860 stiftede skandinaviske forening i Rom, Circolo Scandinavo, have haft sæde i dette Palæ. Idag findes Skandinavisk Forenings Kunstnerhus i Via della Lungara 231.

Palazzo Incoronati er i 5 etager med en meget høj stueetage. Der er 5 fag, hvoraf det midterste har nr. 152 og rummer hovedindgangen i en stor portal i marmor med profileret karm under en vandret frise og er fremspringende vandret udhæng. Midt på overkarmen sidder famlien Incoronati's våben, som forneden har en række skrå bånd i skiftevis guld og blåt i den ene side og sølv og rødt i den anden side. Foroven ses det øverste af en løve. En mindre portal af samme type ses yderst til venstre med nr. 150 A, mens der i nr. 151 er en profileret bue med et tilgitret vindue over en kælderdør. Samme konstruktion ses i nr. 153 til højre for indgangen, mens der i nr. 154 sidder et aflangt vindue i noget, der ligner en tilmuret, firkantet portåbning.

Over hovedportalen sidder på førstesalen en lille balkon med svungent smejernsgitter. Herop løber en fremspringende frise under førstesalens 2 vinduer på hver side af balkondøren. Disse er i høje, profilerede marmorrammer med vandrette overliggere, mens andensalens 5 vinduer er små og kvadratiske. Over endnu en fremspringende frise ses trediesalens høje vinduer i profilerede mamrorrammer under vandrette overliggere. Øverst var der oprindelig en åben loggia, men den blev i 1800-tallet muret til og indrettet til beboelse.

Når man kigger ind gennem hovedportalen, kan man se det krydshvælvede loft i porten. Længere inde findes en køn lille gård med buegange i 3 etager; buerne er dog flere steder tilmurede.

 

Litteratur om Palazzo Incoronati:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 13.
Carpaneto, Giorgio: I palazzi di Roma. 3.edizione. Newton Compton editori, 1998.
- side 273.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione VII Regola / a cura di Carlo Pietrangeli. - Parte II: 3. edizione, 1984. ------- side 18-20.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 20 (før de nyeste fund).
Liber notarum, ab anno MCCCCLXXXIII usque ad annum MDVI, Del 10–14 / Johann Burchard (Bp. of Orta and Cività Castellana) --- Google Books
- side 514ff. (Note til Vol.I pag.319)
Rendina, Claudio: I Palazzi storici di Roma. (Quest'Italia, collana di storia, arte e folclore, n.317). Newton & Compton Editori, 2005..
- side 256-257.
Rendina, Claudio: Le grandi famiglie di Roma. Newton & Compton Editori, 2004.
- side 487.
Info.roma.it: Palazzo Planca Incoronati.
Romasegreta.it: Via di Monserrato.
www.borgato.be: Via di Monserrato.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 24.3.2021