ANNAS ROM GUIDE

Palazzo del Collegio Ghislieri

- Via Giulia 38 -

Se nr. 90 på Kort over den vestlige del af Campo de' Fiori-Turen

Det Palæ, som tidligere husede Collegio Ghislieri (Via Giulia nr. 35-44), er idag inkorporeret i den store gymnasieskole Liceo Ginnasio Statale Virgilio, som dækker hele området op til Lungotevere dei Tebaldi, hvor nybygninger fuldender komplekset.

Oprindeligt havde Palæet en høj stueetage, en lavere førstesal, og endnu en høj andensal. Facaden havde 10 fag vinduer og en smuk og stor portal med et relief af Den Hellige Familie ("Sacra Famiglia") over en sten med Ghislieri's våbenskjold, samt en indskrift lydende: "Ioseph Ghislerius prae(se)ntibus aedibus - proprio aere coemptis Collegium fundavit - dotavit et de cognom(ine) Collegium Ghislerium - nuncupari volvit ac protectioni Deipa(rae) - Virginis Mariae et S. Joseph com(m)endavit" ("Giuseppe Ghislieri købte for egne midler denne bopæl, grundlagde en Kostskole og gav den midler, samt bestemte, at Skolens navn skulle være Collegio Ghislieri, og han satte den under Den Hellige Jomfru Maria og San Giuseppe's beskyttelse").

Palæets navn skyldes den romerske læge Giuseppe Ghislieri, en slægtning til Pave Pius V. Ghislieri grundlagde i 1630 kostskolen Collegio Ghislieri, som fik til huse flere forskellige steder i byen. Fra 1656 i et hus på Piazza Nicosia, senere i en ejendom i Via delle Botteghe Oscure, overfor Kirken Santo Stanislao dei Polacchi. Andre steder var i Palazzo Pamphilj alla Stamperia og i et hus i Via della Lupa. I 1670 flyttede Collegio Ghislieri til Via Giulia, i et palæ som tilhørte familien Salviati, der optrådte som Kostskolens protektorer.

Her kunne 24 unge mennesker fra fattige adelige familier bo i op til 5 år. Der var 6 fripladser, hvoraf en måtte besættes af et medlem af Chigi-familien, en anden af en ung mand fra Salviati-familien, en elev udpegedes af Kardinal Fabrizio Savelli, mens en anden blev henvist af Roms Kommune (en mindeplade herom findes idag i Palazzo dei Conservatori). Endnu en plads kunne Ghislieri-familien besætte og den sidste blev udpeget af Ghelmino Crotti's arvinger. Crotti havde selv givet penge til grundlæggelsen.

Lederne af Broderskabet Arciconfraternita del Sancta Sanctorum fik overladt administrationen og da Salviati-familien uddøde, indtog Kardinal Carafa di Traetto deres plads som protektor. Senere fulgte også andre Kardinaler.

I 1928 lukkedes Kostskolen på grund af manglende midler og af de penge, der kom ud af salget af bygningen, kan der idag uddelees en række stipendier.

Idag står Palæets 10-fags facade ud mod Via Giulia, mellem - til venstre - Kirken Spirito Santo dei Napoletani og - til højre - den lille, nu til dels ødelagte og lukkede gade Via di San Filippo Neri. Ejendommen har 4 etager og alle vinduer, garageporte og indgange har brede, profilerede travertinkarme. Førstesalens vinduer er små og kvadratiske, mens anden- og trediesalens er høje og rektangulære. Enkelte vinduesrammer har udsmykkede overliggere. Den store portal har gadenummer 38 og befinder sig i fag nr. 4 fra venstre. Over døren ses den ovennævnte indskift på svungne marmorbånd, der omslutter familievåbenet, og under et aflangt relief med Jomfru Maria med Jesus-Barnet i venstre side og Josef i højre side. Det hele indesluttet i et brudt, buet gavlfelt. En mindre indgang ses i nr. 41, hvor en portal af stenkvadre omslutter døren. Facaden er pudset i en mørk okkerrød farve med vandrette friser som etageadskillelsesbånd under anden- og trediesalen.

Sidefacaden mod Via di San Filippo Neri har samme enkle udseende med samme vindues fordeling og indramning. Her er først et smalt fag og derefter 4 tætte fag, som er placeret midt i et bredere vægstykke. Til højre herfor er facaden trukket tilbage og sammenbygget med den i 1936-1939 nybyggede skolebygning, hvis hoveddel ligger ud mod Lungotevere dei Tebaldi.

Palazzo Ghislieri's bagside er også mere eller mindre bygget sammen med Skolens nyere tilbygninger, men den vender ud mod den store indre skolegård, hvor man kan studere nabokirkens sidemur og apsis.

 

Litteratur om Palazzo del Collegio Ghislieri:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 13 + 18.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione VII Regola, Parte III / a cura di Carlo Pietrangeli. - 2. edizione, 1979. -- side 22-24.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 20. (før de nyeste fund).
Liceo Ginnasio Statale Virgilio.

Romasegreta.it: Via Giulia.

Romeartlover.it: Collegio Ghislieri.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 20.1.2020 og sidst opdateret d. 31.5.2020