ANNAS ROM GUIDE

Via di San Filippo Neri

Se under nr. 89 på Kort over den vestlige del af Campo de' Fiori-Turen

Via di San Filippo Neri i kvarteret Rione Regola er idag kun en halv gade, idet dens nordside i 1940 blev revet ned sammen med den øvrige bebyggelse i smågaderne ned mod Tiberen. Alt sammen for at skabe en bred forbindelsesvej mellem Ponte Mazzini - og dermed Trastevere - og Piazza della Chiesa Nuova ved Corso Vittorio Emanuele II.

Projektet blev dog aldrig fuldført og det ryddede område lå i årtier hen som byggetomt, hvor et mindre ugentligt grøntsagsmarked efterhånden etableredes.

Via di San Filippo Neri løber fra Via Giulia (som en fortsættelse af Vicolo della Moretta, der også ved samme lejlighed blev halveret) og ned mod Tiberen og sidegaden Via Bravaria, som løber parallelt med den brede, trafikerede flodboulevard Lungotevere dei Sangallo.

Gaden er opkaldt efter helgenen San Filippo Neri - eller snarere efter den lille Kirke San Filippo Neri, af romerne kærligt kaldet "San Filippino" ("den lille San Filippo"), hvis facade stadig står for enden af gaden i Via Giulia nr. 134.

San Filippo Neri er forøvrigt meget "til stede" i dette område, idet han var stifteren af den religiøse sammenslutning Congregazione dell'Oratorio, som havde til huse i det nærliggende Oratorio dei Filippini, der findes lidt nordligere ved Piazza della Chiesa Nuova.

GENNEM GADEN:

Mens husrækken langs nordsiden af Via di San Filippo Neri er forsvundet og der her blot er opstået en tom plads, som fra 2019 nu også huser overbygningen til den underjordiske parkeringsplads, er der stadig bygninger på gadens sydside, hvor flere ejendomme er blevet bygget sammen til den store gymnasieskole Liceo Ginnasio Statale Virgilio. Hovedindgangen er i Via Giulia nr. 38 og bygningen, der i hovedfacaden har 10 fag i 4 etager, er det gamle Collegio Ghislieri, som er opført i 1600-tallet. Den pudsede og lyst okkerfarvede sidefacade har 6 fag med uregelmæssigt ansatte vinduer. Over de sydvestligste 3 fag er der desuden en lille overbygget 5 etage.

Herefter følger en smal, tilbagetrukket bygningsdel på ét fag og 5 etager - og til sidst - frem mod Lungotevere dei Tebaldi - den moderne skolebygning, som opførtes i 1936 over et område, der kom til at dække den tidligere gade Vicolo dello Struzzo, der ligesom en del af Collegio Ghislieri forsvandt under gadeudvidelsen og det nye byggeri omkring 1940.

Den nye bygnings 12 fag lange sidefacade har 4 etager i røde teglsten og en overbygget 5 etage i lyse sten. Ejendommen består af flere side- og bagbygninger med pudsede betonmure og store vinduer og midt i dette kompleks er der mod Lungotevere dei Tebaldi (ved siden af nr.17) en slags tårnbygning i røde teglsten og 5 etager. Til venstre herfor er teglstensbygningen lavere, med 5 høje døre og derover 3 høje vinduer bag en lang balkon, efterfulgt af endnu en lang sidebygning i 4 etager med store vinduer, men delvist beklædt med røde teglsten, samt toppet af en slags loggia i hvidt puds.

IGENNEM ÅRHUNDREDERNE:

Gaden var i Antikken et lille område skråt gennemskåret af nogle mindre veje, som gik ned til floden, hvor der lå nogle lagerbygninger ("horrea"). Mod nordøst lå her også nogle staldbygninger, som omtales "Stabula del Circo Flaminio" eller "Scuderie di Augusto" og udgravedes i årene efter 2009. Og længere mod nordvest i oldtiden det store væddeløbsbane Trigarium.

Senere kom gaden Vicolo dello Struzzo til. Den lå her i hvert fald fra begyndelsen af 1600-tallet og indtil omkring 1936, da den forsvandt under Liceo Ginnasio Virgilio.

Via di San Filippo Neri eksisterede tilsyneladende ikke som gade før 1936-1940, da Gymnasieskolen blev bygget. Og selv da åbenbart blot som en enkelt husrække.

 

Litteratur om Via di San Filippo Neri:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 13.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione VII Regola, Parte III / a cura di Carlo Pietrangeli. - 2. edizione, 1979. ----- side 18.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 20 (før de nyeste fund).
Le strade di Roma / Claudio Rendina, Donatella Paradisi. - Roma : Newton & Compton editori, 2004.
--- Voume Secondo : E-O. ----- side 529.
Nolli's kort over Rom (The Nolli Map Website / University of Oregon): Søg nr. 676.

1
Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 29.9.2019 og sidst opdateret d. 20.1.2020