ANNAS ROM GUIDE

Palazzo Maccarani Odescalchi

Piazza Margana nr. 19

Se nr. 159 på Kort over den østlige del af Campo de' Fiori-Turen

Se også fotos på Alvaro de Alvariis' photostream på Flickr!

Denne store 1600-tals bygning ligger med hovedfacaden ud mod Piazza Margana's nordøstlige del og med en lang sidefacade ud mod Via Margana og Via di Tor Margana, hvor palæet danner hjørnehus med 3 fag ud til Vicolo Margana.

Bygningen ejedes oprindeligt af adelsfamilien Maccarani, der stammede fra Milano, men i midten af 1600-tallet solgtes den til Livio Odescalchi. Den havde dengang blot 3 etager, mens en fjerde blev bygget på i 1800-tallet.

Palæet har 4 etager med en 7-fags hovedfacade ud mod Piazza Margana, hvor den høje, buede og kvaderstensindrammede indgangsportal er anbragt i det trediesidste fag til højre (pladsens nr.19). Helt til venstre sidder på muren i over stueetagens yderste vindue et lille Madonna-billede, en lille cirkelrund terracottamosaik af Madonna del Portico-typen.

Palæets lange sidefacade mod Via Margana har 8 fag, mens den korte facade ud mod det lille torv i starten af Vicolo Margana har 3 fag under et meget kraftigt, fremspingende og udskåret tagudhæng.

Facaderne er i okkerfarvet puds med en lodret række stenkvadre på hushjørnet og vandrette etageadskillelsesbånd under vinduerne, der har travertinrammer med kraftige pagodeformede overliggere i stueetagen og vandrette overliggere på første- og andensalen. Vinduerne på den tilbyggede trediesal er blot i firkantede rammer. Der er en indgang ud mod Pladsen og indtil flere i de 8 fag mod Via di Tor Margana.

Gennem hovedindgangen kommer den besøgende ind i en lang korridor eller indkørsel, der fører ind til en mindre trekantet gårdsplads, hvis mure er dækket af indmurede og ophængte antikke fragmenter. For enden er der en lille murfontæne i en niche opbygget som en klippegrotte, hvor et løvehoved spyer vand ud over en klippeblok. Over nichen er der en smal balkon med en marmorbalustrade, hvorpå der er opstillet 2 antikke buster og opsat et relief med Odescalchi-familiens våben. En del af de antikke sager blev stjålet i 2013 og er muligvis ikke kommet til veje igen.

Oprindeligt var der i facaden mod Via Margana 2 større indgange: en mindre under det andet fag vinduer fra venstre, og en større og bredere i det tredie fag fra højre. Denne indgang er idag muret til og erstattet af et vindue, men den firkantede portkarm sidder stadig i muren og der var netop tale om en indkørsel, som førte ind til en lang, tværgående gårdsplads, der startede med en bred søjlegang med 2 x 2 dobbeltsøjler på hver side af en flisebelagt "sti", der førte over gårdspladsen og frem til en trappe til ejendommens øvre etager. På husmuren til højre, overfor indkørslen, var der en niche med en fontæne. Til venstre for trappebygningen udvidede den tværgående gårdsplads sig frem mod en smal, tværgående bygning, der stødte op til den trekantede gårdsplads.

Idag er denne sidste bygning forsvundet og de 2 gårdspladser forenet til én stor, fælles, irregulær gård med indkørsel fra Piazza Margana. I gården findes op af en husmur en antik sarkofag, som muligvis tidligere har fungeret som kar i en fontæne, hvor der måske på muren har siddet en vandspyende maske.

I 1673 lod Monsignore Tommaso Odescalchi, en nevø til den Livio Odescalchi, som havde erhvervet bygning, ejendommen benytte af San Galla-hospitset, som her husede en flok unge, forladte piger. Dette børnehjem overførtes senere til Ospizio di San Michele. Idag ejes bygningen af FAO (FN's fødevare- og landbrugsorganisation).

Palazzo Maccarani Odescalchi støder på Piazza Margana op til Casa De Dominicis og i Vicolo Margana er palæet nabohus til Casa Vipereschi.

I Rom findes der et par andre palæer med Maccarani-navnet: Palazzo Maccarani Stati på Piazza Sant'Eustachio, og Palazzo Maccarani Savorgnan di Brazzà på Largo Pietro di Brazzà. Det ovenfor omtalte Casa De Dominicis tilhørte også familien i 1700-tallet og kaldtes Palazzo Maccarani Roncioni.

Se også fotos på Alvaro de Alvariis' photostream på Flickr!

Litteratur om Palazzo Maccarani Odescalchi:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 19.
Carpaneto, Giorgio: I palazzi di Roma. 3.edizione. Newton Compton editori, 1998.
- side 291-292.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione X Campitelli - Nuova edizione aggiornata / di Carlo Pietrangeli. ------- Parte Prima, 1992: side 32, 33.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 21 (før de nyeste fund).
Pocino, Willy: Le fontane di Roma. Newton & Compton editori, 1996.
- side 204-205.
Pulvers, Marvin: Roman Fountains : 2000 Fountains in Rome : a complete Collection. Roma, "L'Erma" di Bretschneider, 2002.
- side 480.
Rendina, Claudio: Le grandi famiglie di Roma. Newton & Compton Editori, 2004.
- side 466.
Rendina, Claudio: I Palazzi storici di Roma. (Quest'Italia, collana di storia, arte e folclore, n.317). Newton & Compton Editori, 2005..
- side 406-407.
Info.roma.it: Palazzo Maccarini Odescalchi.
060608.it: Palazzo Maccarani Odescalchi.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 23.11.2016 og sidst opdateret d. 18.2.2018