ANNAS ROM GUIDE

Vicolo Margana

Se under nr. 15 på Kort over den østlige del af Campo de' Fiori-Turen

 

 

er en lille, smal gade, der i kvarteret Rione Campitelli løber mellem Via di Tor Margana i nordvest og Via della Tribuna di Tor de' Specchi i sydøst, parallelt med vestsiden af Piazza d'Aracoeli.

Vicolo Margana, som har navn efter den familie Margani, som havde ejendomme mange steder i området, har en meget speciel stemning, da her både findes flere rester efter en søjlegang fra Middelalderen, samt i den sydlige del en stor portbygning, som spænder over hele gadens bredde og blev bygget for at forbinde Aquilani-familiens ejendomme, som stadig ligger - omend med andre ejere og navne - på begge sider af gaden.

Mod nord starter Vicolo Margana med en lille plads, der er opstået ved en udvidelse af den ellers smalle gade ud imod tværgaden Via di Tor Margana. På gadens højre side, vestsiden, står her på hjørnet en sidefløj af Palazzo Maccarani Odescalchi, en 4-etagers ejendom med 3 fag ud til pladsen, toppet af et meget kraftigt, fremspringende og udskåret tagudhæng. Facaden er i okkerfarvet puds med en lodret række stenkvadre på hushjørnet og vandrette etageadskillelsesbånd under vinduerne, der har travertinrammer med kraftige pagodeformede overliggere. Der er en indgang ud mod Pladsen og indtil flere ud mod Via di Tor Margana, hvor bygningen har 8 fag. Det meget store bygningskompleks fra 1600-tallet strækker sig herfra og ned til Piazza Margana, hvorudtil der også er en lang og imponerende facade på 7 fag. Her er den høje, buede og kvaderstensindrammede indgangsportal anbragt i det trediesidste fag til højre (pladsens nr.19).

Ved siden af Palazzo Maccarani Odescalchi står et smalt 4-etagers hus med 2 fag, som er bygget helt sammen med den næste ejendom, der danner Pladsens sydside ved sin fremtrukne sidefacade, som rummer 1 enkelt, men ganske bredt fag. Facaden på disse huse er pudset op i en mørk okker farve og uden nogen udsmykning, bortset fra enkle vinduesrammer i travertin. En høj dør i en buet portåbning giver adgang til en restaurant i lokalet bagved. I det fremspringende hjørne og i muren langs gaden, er der indemuret forskellige rester af den ovenfornævnte Middelalder-søjlegang. På hjørnet ses resterne af en søjle og langs gaden en række buer i teglsten, samt andre søjlerester. Ejendommen har her 4 fag med en række portbuer i stueetagen. Ejendommen omtales også som "Casa Vipereschi" og har måske været ejet af Viperesco Vipereschi.

Også i den næste ejendom ses indemurede søjlerester, som her er forsynet med joniske kapitæler. Dette hus er lidt lavere end det foregående, har kun 2 etager og 4 fag med en pudset facade uden udsmykning. Også her er vinduer og døre i enkle, firkantede stenrammer.

Efter søjlerne at dømme har der været visse højdeforskelle i denne gadestrækning, som i Middelalderen var kendetegnet ved en lang søjlegang. Det er muligvis højsiden fra Capitol, som oprindeligt har nået helt herud.

Herefter følger et mindre hus på kun 2 etager, hvor indgangsportalen i nr.12 er indrammet af en buet karm i kraftige stenkvadre. Det drejer sig om hovedindgangen til den del af Palazzo Aquilani, som beboedes af familien Aquilani selv, mens de som oftest udlejede lejligheder, kældre og loftsrum i bygningerne på gadens østside og ud mod Piazza d'Aracoeli. Over portalen ses 2 buede vinduer, der sandsynligvis engang har udgjort en del af den loggia og tagterrasse, som de gamle bygninger var forsynet med og hvoraf en del stadig kan ses på den anden side af gaden og længere fremme ud mod Via della Tribuna di Tor de' Specchi. Over den lille indgang i nr.11 B, er facaden lidt højere med et rektangulært enkelt vindue på førstesalen.

Herefter følger den omtalte brede bue, "Arco di Vicolo Margana", fra 1600-1700-tallet, som forbinder familiens 2 huse, samt bærer en overbygning på 2 etager og en tagterrasse.

På den anden side af Buen fortsætte Vicolo Margana ud i den lille plads, der tidligere kaldtes Piazza degli Aquilani, men idag blot er en del af Via della Tribuna di Tor de' Specchi. Ved den sidste del af Vicolo Margana - på hjørnet af Via della Tribuna di Tor de' Specchi - ses sidefacaden tilhjørnebygningen, som også udgør en del af Palazzo Aquilani og ligeledes har facade ud mod nordsiden af Via della Tribuna di Tor de' Specchi. Facaden mod Vicolo Margana og Pladsen er i 2 fag og 4 etager, der er lavere end huset mod Piazza d'Aracoeli således at vinduerne kommer til at sidde forskudt for de tilsvarende her. Stueetagens facade er dækket af stenkvadre og buer i samme materiale indrammer 2 høje portåbninger med indgangsdøre. Herover løber en smal frise med indskriften "REST. ET AMPL. ANNO IV B MCMXXXIII A FASC RENOVATIS XII". Over frisen sidder midt på facaden et lille Madonna-billede: et ovalt basrelief i stuk eller terracotta med en siddende Jomfru Maria med Jesus-barnet på skødet. Over relieffet sidder en smukt svungen og dekoreret smedejernsarm med en lygte.

På den modsatte, østlige side af Vicolo Margana rejser sig det meget forskelligartede kompleks af bygninger, der i 1700-tallet blev sammenbygget til Palazzo Aquilani med fælles facade ud mod Piazza d'Aracoeli. Ud mod gaden derimod har man ikke gjort sig nogen ulejlighed med at ensrette facaderne. Her ses de forskellige gamle bygninger tydeligt: Tæt på Bue-overbygningen ses her en 4 etagers smal bygning i 2 fag med vinduerne anbragt uregelmæssigt og forskelligt, måske har der også her været tale om en gammel tårnbygning, selvom det ikke nævnes i kilderne. Nabohuset er en meget smal 2-fags bygning i kun 2 etager med en tagterrasse, som måske er en reminiscens af den gamle ejendoms loggia. Herefter følger en bredere og højere bygning med i stueetagen en meget bred buet port. Indenfor har der tidligere været vognporte og stalde. Denne facade har ingen vinduer, men en tilbagetrukket og højere overbygning. Dette gælder forøvrigt alle de lave bygninger mod gaden. Endnu et lille lavt hus med tagterrasse udgør kompleksets sidste og nordligste del.

Herefter følger nabohuset, et 1600-1700-tals palæ, som igennem tiden har tilhørt mange forskellige og tilsidst i 1763 broderskabet Arciconfraternita degli Agonizzanti. Bygningen har hovedfacade ud mod Piazza d'Aracoeli og sidefacade ud mod Via di Tor Margana, hvor hushjørnet er beskyttet af en række stenkvadre. Facaden ud mod gyden har 5 fag uden særlig udsmykning,

Plan over Piazza d'Aracoeli
1=Viridarium/Palazzetto Venezia -- 2=Kirken San Marco -- 3=småhuse -- 4=Ripresa dei Barberi -- 5=Oratorio S.Gregorio Taumaturgo
6=Palazzo di Pietro da Cortona -- 7=Palazzo Circi -- 8=Monumento a Vittorio Emanuele II -- 9=Santa Rita -- 10=Santa Maria in Aracoeli
11=Campidoglio/Capitol -- 12=Ospizio de' Geronimi di S. Alessio -- 13=Palazzo Massimo di Rignano Colonna -- 14=Palazzo Fani-Pecci Blunt
15=Palazzo Santacroce Gambarucci -- 16=Palazzo Fabi Silvestri -- 17=Santi Venanzio e Ansuino -- 18=Palazzo Muti Bussi -- 19=Palazzo Astalli
20=Fontæne på Piazza d'Aracoeli -- 21=1800-tals hus -- 22=Palazzo Aquilani -- 23=Palazzo Maccarani Odescalchi -- 24=Palazzo Velli Cardelli
25=Arco di Vicolo Margana -- 26=Kirke og Kloster Tor de' Specchi -- 27=Palazzo Margani

 

Litteratur om Vicolo Margana:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 19.
Bilancia, F.: Il palazzo Aquilani di Roma a piazza Ara Coeli. - Pubblicazioni degli Archivi di Stato : Strumenti CLXXXVII, 2009.
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 550, 838.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione X Campitelli, Parte Prima / di Carlo Pietrangeli. - Nuova edizione aggiornata. - 1992 ------- side 26, 27, 28, 32.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 21 (før de nyeste fund).

Info.roma.it: Vicolo Margana.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 31.5.2016 og sidst opdateret d. 23.11.2016