ANNAS ROM GUIDE

Via Margana

Se til højre for nr.15 på Kort over den østlige del af Campo de' Fiori-Turen

 

 

Via Margana er et mindre gadestykke i kvarteret Rione Campitelli, hvor den løber i let nordøstlig retning fra Piazza Margana til Via dell'Aracoeli. Gaden, der herefter fortsætter som Vicolo degli Astalli, har ingen sidegader, men støder på Piazza Margana sammen med den næsten parallelle gade Via di Tor Margana.

Gaden har navn efter Margani-familien, der ejede flere bygningskomplekser i området.

Området i den nordøstlige del af Piazza Margana, hvor Via Margana starter, var i Antikken bebygget med en række beboelseshuse med forretnings- eller små lagerlokaler i stueetagerne. Der løb også ved gadens nordøstlige udmunding i Via dell'Aracoeli en antik gade, hvis navn vi ikke kender. Den udgik fra det område, hvor det store monument på Piazza Venezia idag står, og løb mod vest, over nutidens Via dell'Aracoeli og Via Margana og videre mod vest. tværs over nutidens Via dei Polacchi. Kort før denne krydsedes gaden af en anden antik gade, der kom fra nord og løb ned til det bebyggede område ved Piazza Margana, hvor den så også krydsede den sydvestlige del af Via Margana.

EN TUR GENNEM VIA MARGANA:

Ved Piazza Margana, hvor Via Margana starter, står på nordsiden det sammenbyggede kompleks af flere gamle huse fra 1300-tallet, som Margani-familien ejede i området: Casa dei Margani. Ejendommen har hovedfacade ud mod Pladsen og en lang sidemur langs med Via dei Polacchi. Man kan her tydeligt skelne 3 forskellige sammenbyggede huse. Hovedfacaden ud mod Piazza Margana er meget speciel. Også her kan man tydeligt se, hvorledes ejendommen er opstået ved sammenbygning af flere ældre huse, hvoraf det yderst til højre, mod øst, har været en gammel tårnbygning. Facaden har i stueetagen en række groft tilhugne kvadersten på hushjørnet og rundt om den smukke buede hovedportal. Nogle uindrammede vinduer og porte sidder ujævnt fordelt og et bredt vandret bånd adskiller denne nedre del af huset, hvor kun de 2 sidehuse er rejst i flere etager, mens midterbygningen er trukket langt tilbage og pladsen foran benyttet til en smukt beplantet terrasse. Sidehusene er i 3 etager, mens det bagvedliggende midterhus har 4-5 etager.

Den gamle tårnbygning fra 1400-tallet til højre er ligeledes i 4-5 etager med en sidefacade ud mod Via Margana, hvor der i muren er indemuret antikke fragmenter og en søjlerest. En meget smuk udskåret portal sidder i en lav havemur inden denne gades næste ejendom: en lav gulpudset bygning i 3 fag og 2 etager med store portåbninger, der måske tidligere har været til stalde, men idag huser garager og værksteder.

Derefter følger på nordsiden en lang 4-tagers bygning med facaden pudset op i en gulokker farve. Det er en del af Palazzo Margani, som har hovedfacade ud mod Via dell'Aracoeli. Denne fløj er fra 1600-tallet, men ombygget i 1800-tallet, hvor den har rummet et lille kloster: Convento di San Giuseppe dell'Apparizione. Her er 7 fag med vandrette stukbånd som etageadskillelse og enkle rammer i travertin om døre og vinduer, hvoraf førstesalens også har kraftige, vandrette overliggere. På den sidste del af muren, der ender i en lodret række stenkvadre på hjørnet af Via dell'Aracoeli, sidder en lille marmorplade fra 1700-tallet med Rione Sant'Angelo's mærke. Ejendommen dækker det meste af karréen mellem Via Margana, Via dell'Aracoeli og til den smalle bebyggelse fra 1938 ved Via delle Botteghe Oscure.

På husmuren overfor i Via Margana sidder endnu en lille 1700-tals marmorplade med et kvartersmærke, denne gang for Rione Campitelli. Via Margana danner grænse mellem disse to kvarterer. Denne ejendom er i 5 etager med en kvaderstensbesætning på hushjørnet og nogle enkle etageadskillelsesbånd, men har ellers ikke megen udsmykning på den 4 fags facade. Dens naboejendom med 3 fag i 4 etager har derimod en køn lille portalbue under en vandret overligger, men ellers kun vandrette etageadskillelsesbånd og en lodret stribe stenkvadre på hushjørnet. Dens facade ud mod Piazza Margana - med højre sidefacade og 3 fag mod parallelgaden Via di Tor Margana - er mere udsmykket, selvom den kun rummer et bredt fag vinduer, hvoraf førstesalens er omdannet til altandøre bag en stenbalkon, båret af konsoller og forsynet med rækværk i smedejern. Hele facaden er i gult puds, men stueetagens har fået indridset et mønster af kvadersten, der skal modsvare de lodrette hjørnestriber med disse sten.

Helt mod vest, hvor Via Margana smelter sammen med Via di Tor Margana og grænser op til Piazza Margana, står det store Palazzo Maccarani Odescalchi. Bygningen, der er opført i 1600-tallet, har sidefacade på 8 fag i 4 etager ud mod gaden og en 7-fags hovedfacade ud til Pladsen, hvor den høje, buede og kvaderstensindrammede indgangsportal er anbragt i det trediesidste fag til højre (pladsens nr.19). Vinduerne har travertinrammer og forskellige overliggere, samt et lodret bånd af kvadersten på hushjørnerne og midt på gadefacaden. Øverst krones facaden af en kraftigt fremspingende og udskåret tagudhæng.

 

Litteratur om Via Margana:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 14 og 19.
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 550, 838.
La Grande Guida dei Rioni di Roma. 2.edizione. Newton Compton editori, 2001.
- side 628, 629.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 21 (før de nyeste fund).

Info.roma.it: Via Margana.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 3.3.2016 og sidst opdateret d. 23.11.2016