ANNAS ROM GUIDE

Palazzo Rocci - Pallavicini

--- Via di Monserrato nr. 25 ---

Se til højre for nr. 67 på Kort over den vestlige del af Campo de' Fiori-Turen

I kvarteret Rione Regola står i Via di Monserrato nr. 25 Palazzo Rocci, som også har tilhørt Pallavicini-familien og derfor også omtales som Palazzo Rocci Pallavicini. Palæet er i sin nuværende form opført i begyndelsen af 1600-tallet, men har undergået flere ombygninger, hvoraf den sidste fandt sted i 1890.

Bygningen, der har et tungt og massivt udtryk, er i 5 fag og 4 høje etager. Især stueetagen er høj og de 4 vinduer sat så højt oppe, at man kan formode, at der nedenunder er en høj kælder. Der er dog ingen rigtige vinduer til denne under de kraftige konsoller og vindueskarme, der bærer de brede, profilerede rammer omkring de høje vinduer med de kraftigt fremspringende vandrette overliggere. I midten ses den høje og imposante portal indrammet af brede, profilerede karme, som toppes af kraftige konsoller, der støtter den brede stenbalkon med balustrade foran førstesalens midtervindue.

Smalle, men fremspringende gesimser og høje, flade friser sidder skiftevis under vinduerne, der heroppe og på andensalen er høje og indrammet af profilerede karme under fremspringende vandrette overliggere, som mangler over trediesalens vinduer.

Et meget kraftigt fremspringende tagudhæng er forsynet med udskæringer i mange geometriske motiver fordelt på flere rækker friser og gesimser.

Facaden er pudset op i en okker farve og i hver side forsynet med lodrette rækker af tilhugne kvadersten.

Stedet ejedes i 1500- og 1600-tallet af Rocci-familien, hvis medlem Kardinal Bernardo Rocci lod Carlo Maderno (1556-1629) opbygge palæet, måske baseret på tidligere mindre huse. Portalen er Maderno's værk, men den er ændret ved en renovering i 1800-tallet. Også vinduernes udseende skyldes Maderno.

I 1759 solgtes ejendommen til den religiøse Karmeliter-Orden I Carmelitani Scalzi, som flyttede deres hovedsæde hertil fra Palazzo Barberini ai Giubbonari. De lod i Palazzo Rocci genopføre deres gamle Kirke viet til Santa Teresa og San Giovanni della Croce og fortsatte deres virke i dette kapel, indtil de i 1880 flyttede til Kirken Santa Maria della Vittoria og solgte ejendommen til Pallavicini-familien.

Karmeliternes kirke, kaldet Chiesa di Santa Teresa, var indrettet i den venstre del af bygningens stueetage, men forsvandt ved en ombygning i 1890, som prins Emilio Altieri lod foretage. Det er fra denne tid, at den nye udsmykning af den indre gård og den smukke trappe stammer.

Hvis det er muligt at få et kig ind gennem porten, kan man se indkørslen med det tøndehvælvede loft, der er dekoreret med stukrelieffer i kassetteform og lyse farver. I den indre gård står en smuk vægfontæne (se fotos fra www.borgato.be).

 

Litteratur om Palazzo Rocci - Pallavicini:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 13.
Carpaneto, Giorgio: I palazzi di Roma. 3.edizione. Newton Compton editori, 1998.
- side 448.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori. --- Rione VII Regola, Parte II / a cura di Carlo Pietrangeli. - 3. edizione, 1984.
- side 28, 30.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 20 (før de nyeste fund).
Rendina, Claudio: I Palazzi storici di Roma. (Quest'Italia, collana di storia, arte e folclore, n.317). Newton & Compton Editori, 2005.
- side 448.
www.borgato.be: Via di Monserrato.
info.roma.it: Palazzo Rocci-Pallavicini.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 25.5.2021 og sidst opdateret d. 10.10.2023