ANNAS ROM GUIDE

Palazzo Salomoni Alberteschi

- Via dei Pettinari nr. 81-87 / Via Capo di Ferro 1-4

Se ved nr. 58 på Kort over den midterste del af Campo de' Fiori-Turen

 

Dette gamle Palæ, som står på hjørnet af Via dei Pettinari og Via Capo di Ferro, har navn efter familien Salomoni Alberteschi, som i 1500-tallet var ejere af bygningen.

Der er tale om en gammel romersk familie - Alberteschi-familien kendes fra Rom i 1100-tallet og fra 1300-tallet omtales den som Salomoni Alberteschi. Familien uddøde i 1745.

Men Palæet er ældre end Salomoni Alberteschi-familien. Det stammer fra 1400-tallet, hvor det ejedes af Paloni-familien. Ejendommen kaldes derfor også ofte for Palazzo Paloni Alberteschi Salomoni. Eller blot Palazzo Alberteschi Salomoni.

Palæet lader til aldrig at være blevet færdigbygget, da den venstre del af hovedfacaden ud mod Via dei Pettinari har en lidt anden udformning, højde og tagkonstruktion end resten af hjørnehuset.

Mod Via Capo di Ferro har den 4 etager høje bygning med det kraftigt fremspringende tagudhæng 5 fag, hvoraf det til højre (med husnummer 4) er trukket noget tilbage fra resten af facaden.

Palæet har en pudset facade i grå-brune nuancer. Vinduerne på førstesalen er rektangulære og indsat i smalle, letprofilerede rammer. Andenetagens rammer er lidt bredere og med vandrette overliggere samt lidt fremspringende vindueskarme under de store rektangulære vinduer. På trediesalen er vinduerne mere kvadratiske og rammerne bredere og kraftigere. Smalle stuklister i facadens farve løber under anden- og trediesalens vinduesrækker.

I stueetagen er der flere åbninger: til venstre - med husnummer 1 - er der en lavere og uindrammet butiksdør. Herefter følger et stykke bart mur, hvor der på etagerne ovenover er mere eller mindre tilmurede vinduesfag. Til højre herfor sidder det, som skulle være denne sides hovedportal men idag er tilmuret, så her istedet i husnummer 2 ses et vindue i en stor bue af tilhugne stenkvadre. En firkantet portåbning i nr. 3 sidder til højre, hvorefter der i det sidste tilbagetrukne fag sidder en smal profileret travertinbue om en indgangsdør til en restaurant (husnummer 4). På førstesalen herover sidder et lille vindue i profileret travertinramme. Over en vandret frise har andensalens vindue kraftigere travertinramme under en vandret overligger, mens trediesalens vindue, der også sidder over en smal, vandret frise, er i en enkel profileret ramme. Ovenover består tagudhænget først af en udskåret marmorfrise med blandt andet stjerner og løvehoveder.
På den fremrykkede sidemur er der ingen vinduer, men nederst opsat et lille Madonnabillede. (se foto fra borgato.be).

Resten af facaden mod Via Capo di Ferro består af 4 fag i 4 etager med en lav, uindrammet garageport i nr. 3, en høj bue af små stenkvadre med en tilmuret væg og et vindue i nr. 2, samt med Paloni-familiens våben i top. Yderst til venstre ses en smal forretningsdør uden ramme i nr. 1.
En række tilhugne stenkvadre beskytter hushjørnet hele vejen op til det kraftigt fremspringende tagudhæng.
Etagernes vinduer, hvoraf nogle er tilmurede, er alle i kraftige, profilerede travertinrammer, på andensalen med brede vindueskarme og vandrette overliggere.

Mod Via dei Pettinari har den første - og tilsyneladende ældste - del af facaden 3 fag og øverst til højre en lille altan (se foto fra borgato.be). Facadens farve og vinduernes indramning svarer til facaden mod Via Capo di Ferro, men i stueetagen findes en meget høj og stor indgangsportal (nr.84) i en kraftig, profileret, grå stenramme med relieffer af snirkler og løvehoveder langs siden og et knuderelief foroven på hver side af en bred indskriftsplade under en meget fremspringende vandret overligger. Indskriften lyder: "D. SALOMONIA - ALBERTISCORVM", hvor D'et står for "Domus": "hus, palæ", altså: "Salomoni-Alberteschi-familiens hus". (se foto fra borgato.be).

I nr. 85, 86 og 87 er der firkantede og uindrammede butiksåbninger.

Til venstre for denne ældste del af Palæet følger en 4-fags bygning i næsten samme højde og vinduesindramning, men med en mere ny- og lyst-pudset facade. En portal i nr. 81 har samme indramning som den i nr. 84. Numrene 82 og 83 dækker 3 firkantede butiksåbninger.

På husmuren udfor førstesalens højre vindue sidder et lille Madonna-billede under en bred baldakin og foran en lille lygte båret af en kraftig svungen og hvidmalet smedejernsarm. Det er et lille maleri af Madonna med Barnet.

I Palæets lille indre gård er der opført en niche til en fontæne, som idag er erstattet af en statue. Nichen har form af en stor bue med et relief af en stor muslingeskal indenfor en høj, rektangulær, profileret ramme. På hver side sidder på muren små muslingeskalsformede skåle, hvori små løvehoveder kan spye en smal vandstråle. Arrangementet er et såkaldt "ninfeo", et "nymfaion, en "nymfehelligdom" eller et "kildetempel". (Se foto fra "Commons.Wikimedia").

Litteratur om Palazzo Salomoni Alberteschi:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 13.
Carpaneto, Giorgio: I palazzi di Roma. 3.edizione. Newton Compton editori, 1998.
- side 461.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori, 1980.
--- Rione VII Regola, Parte 1 / a cura di Carlo Pietrangeli. - 3. edizione. ------- side 24, 26, 73.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 14 (før de nyeste fund).
Borgato.be: Via dei Pettinari (scroll ned).
Info.roma.it: Palazzo Paloni Alberteschi-Salomoni.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 27.3.2023 og sidst opdateret d. 17.10.2023