ANNAS ROM GUIDE

Via Capo di Ferro

Se over nr. 57 og 58 på Bykort til den midterste del af Campo de' Fiori-turen 

Via Capo di Ferro ligger i kvarteret Rione Regola mellem Piazza Capo di Ferro og Piazza della Trinità dei Pellegrini.

Gaden løber foran det store Palazzo Spada, som oprindeligt blev opført for Kardinal Capodiferro omkring 1540. Pladsen kaldtes derfor i starten Piazza Capodiferro og gaden: Via Capo di Ferro. Palazzo Capodiferro blev senere solgt til Mignanelli-familien og derpå til Kardinal Bernardino Spada, som i 1632 lod bygningen restaurere og skifte navn til Palazzo Spada.
Pladsen foran Palæet skiftede derfor naturligt nok også navn til Piazza di Spada.
I 1927 købte den Italienske Stat bygningen og tilbageførte Pladsens navn til Piazza Capo di Ferro. Idag huser ejendommen, der normalt omtales som Palazzo Spada, det italienske Statsråd, Consiglio di Stato.

Palazzo Spada på Piazza Capo di Ferro. foto cop.: Leif Larsson
foto cop.: Leif Larsson

Palæet er bygget i 1548 og står på hjørnet af sidegaden Vicolo del Polverone. Overfor samlede arkitekten Francesco Borromini omkring 1650 flere mindre huse til ét fælles palæ, der idag kaldes Palazzo Missini-Ossoli og har hovedindgang fra Vicolo dei Balestrari ved Piazza della Quercia. I Palæets mur mod Piazza Capo di Ferro anlagdes en stor niche med en fontæne.

Palazzo Missini-Ossoli på Piazza Capo di Ferro. foto cop.: Leif Larsson
foto cop.: Leif Larsson

Et stykke nede i Via Capo di Ferro ligger i nr. 7 endnu et mindre hus, som tilhørte familierne Capo di Ferro og Spada. Det kaldes idag Palazzetto Spada (se foto fra borgato.be). Det menes tegnet af Baldassarre Peruzzi og udgør sammen med nabohuset ét stort, sammenhængende kompleks tilknyttet Palazzo Spada.

EN TUR IGENNEM VIA CAPO DI FERRO:

Den imposante facade på Palazzo Spada er rigt dekoreret på den øverste del over den nederste, der blot er beklædt med tilhugne stenkvadre. På førstesalen er der 9 rektangulære vinduer, hvorimellem der er opsat nicher med gipsstatuer af berømte romere fra Antikken: Kejser Trajan, Gnaeus Pompeius, Fabius Maximus, Romulus, Kong Numa, Claudius Marcellus, Caesar og Augustus. Nicherne er toppet af trekantede gavlfelter, mens vinduerne har vandrette overliggere.
Andensalens vinduer er mindre og kvadratiske, og omgivet af relieffer i gips af guirlander (under vinduerne) og runde rammer med stukrelieffer med motiver fra Kardinal Capodiferro's liv. Det midterste vindue er erstattet af et stort våbenskjold med Spada-familiens våben.
Trediesalens vinduer er igen høje og rektangulære og mellem dem sidder kvadratiske rammer i stuk med tekster, som relaterer til statuerne i førstesalens nicher.
Stukdekorationerne er udført af Giulio Mazzoni.

Den sidste del af Palazzo Spada ligger ud mod sidegaden Via Capo di Ferro.

Til venstre for Palazzo Spada står med indgang i nr. 12 et smalt hus, som stammer fra slutningen af 1400-tallet og som engang havde en smuk facadebemaling (se foto fra borgato.be). Huset blev senere - sammen med de næste bygninger - inkorporeret i det store Palazzo Spada-kompleks.
Bygningen er i 3 fag, dog uden indgange i stueetagen, men med et nr. 12 ved vinduet til venstre. Der er 3 etager under et meget bredt, fremspringende tagudhæng. Facaden er i lyst puds med flere sammenhængende profilerede og hvidmalede stukrammer om vinduerne, der er høje, men meget smalle og med buet overkant, på andensalen, samt mindre og indsat i buede rammer på førstesalen.
Øverst kan man mellem vinduerne ane resterne af en geometrisk bemaling.

Ved siden af står endnu at af Palazzo Spada-kompleksets sammenbyggede huse (se foto fra borgato.be). Det er i 5 etager og 3 fag med husumrene 9, 10 og 11. I midten er der i stueetagen en indgangsdør i en profileret travertinkarm. Til venstre er nr. 9 et lille vindue, mens nr. 11, til højre for indgangen, udgøres af en garageport. Alle de høje vinduer på etagerne er indsat i let profilerede, lyse stukrammer.

Til venstre herfor står i nr. 7 det i 1500-tallet opførte Palazzetto Spada, som oprindeligt antagelig har tilhørt Capodiferro-familien. Huset med en ganske speciel facadeudsmykning vender ud mod 2 små gyder, Vicolo delle Grotte, der løber mod nordvest og munder ud i Via dei Giubbonari, samt den blinde Vicolo della Madonnella.

Palazzetto Spada har 4 etager under et fremspringende tagudhæng, hvis udskårne marmordekoration aldrig er blevet færdiggjort. Ejendommen er i 4 fag med 2 høje profilerede buer i peperino-marmor til venstre (nr.5 og nr.6) og en til højre (nr.8) for indgangsdøren (nr.7) i en høj bue omkranset af grove stenkvadre med i hver side mellemstykker bærende en kraftig vandret overliggeri peperino-marmor. Under førstesalens små vinduer og andensalens høje rammer løber vandrette, grå bånd, mens der over andensalens vinduer løber en række fremspringende gesimser og friser, som antyder, at huset måske oprindeligt kun har haft denne højde, og at den øverste etage antagelig er tilføjet senere. For dette taler også udsmykningen på andensalens facade, hvor flade grå søjler med udskårne joniske kapitæler adskiller vinduerne under deres vandrette grå overliggere. Mellem buerne i stueetagen er anbragt nogle grå rondeller med udskæringer. Ejendommen menes tegnet af Baldassarre Peruzzi eller af Vignola.

Det sidste hus på denne side af Via Capo di Ferro er også hjørnehus ud mod Via dei Pettinari, hvor det har indgange i nr. 81 og 84. Det drejer sig om det i 1400-tallet opførte Palazzo Salomoni Alberteschi, som også omtales som Palazzo Paloni eller Palazzo Paloni Alberteschi-Salomoni. Bygningen starter med et fag, der flugter facaden på de øvrige huse i gaden, mens de næste fag er trukket omkring en halv meter længere frem i gadebilledet (se foto fra borgato.be).
I det første fag er der i stueetagen en fin, profileret travertinbue, som indrammer en butiksdør med husnummer Via Capo di Ferro 4. På førstesalen sidder et lille vindue i profileret travertinramme. Over en vandret frise har andensalens vindue kraftigere travertinramme under en vandret overligger, mens trediesalens vindue, der også sidder over en smal, vandret frise, er i en enkel profileret ramme. Ovenover består tagudhænget først af en udskåret marmorfrise med blandt andet stjerner og løvehoveder.
På den fremrykkede sidemur er der ingen vinduer, men nederst opsat et lille Madonnabillede.

Resten af facaden mod Via Capo di Ferro består af 4 fag i 4 etager med en lav, uindrammet garageport i nr. 3, en høj bue af små stenkvadre med en tilmuret væg og et vindue i nr. 2, samt med Paloni-familiens våben i top. Yderst til venstre ses en smal forretningsdør unden ramme i nr. 1.
En række tilhugne stenkvadre beskytter hushjørnet hele vejen op til det kraftigt fremspringende tagudhæng.
Etagernes vinduer, hvoraf nogle er tilmurede, er alle i kraftige, profilerede travertinrammer, på andensalen med brede vindueskarme og vandrette overliggere.

Overfor udmundingen af Via Capo di Ferro ligger det lille torv Piazza della Trinità dei Pellegrini, som afbryder forløbet af de smalle tværgader: Via dei Pettinari til højre, som leder ned til floden og Ponte Sisto, og Via dell'Arco del Monte til venstre, som fører op til Via dei Giubbonari.

TILBAGE GENNEM VIA CAPO DI FERRO:

Overfor Palazzo Salomoni Alberteschi står på nordsiden af Via Capo di Ferro og hjørnet af Via dell'Arco del Monte en 6-etager høj beboelsesejendom fra 1800-tallet med en lang facade mod Pladsen og en smallere langs Via Capo di Ferro, hvor en stor del af murværket i stueetagen er blotlagt og åbenbarer en tilmuret søjlegang fra Middelalderen med 4 granitsøjler på genbrugte antikke baser og med joniske kapitæler fra 1200-tallet (se foto fra borgato.be). Over søjlerne løber en frise i flere dele, hvoraf den nederste har en kniplingemønstret udskæring, og den øverste en hjerteformet. Til venstre ses desuden i nr. 31 en smal indgangsdør i en meget kraftig travertinramme.

Også den næste ejendom har en del af facadepudset afdækket, så man kan se gamle murstensbuer over vinduerne. Huset har 2 fag i 6 etager og 2 fag i 5, men samme lystpudsede facade og enkle dekoration med blot smalle vinduesrammer og enkelte vandrette gesimser i stuk. I stueetagen er der 2 forretningsindgange i nr. 27 og 28. Bygningen har sidefacade med hovedindgang mod sidegaden Vicolo della Madonnella.

Mellem denne gyde og den næste sidegade, Vicolo delle Grotte, står et smalt trekantet hus, hvor spidsen, der kun er ganske lidt afskåret og uden åbninger, vender ud mod Via Capo di Ferro.

Det næste hus i denne gade er så også hjørnehus med en lang facade mod Vicolo delle Grotte, mens der mod Via Capo di Ferro er 5 fag og 4 etager. Facaden er lyst gult oppudset med hvide, profilerede stukrammer om vinduer og de store brede portåbninger i stueetagen. Der er 3 af disse, mere eller mindre tilmurede, og derimellem 2 smallere døre. Husnumrene bevæger sig fra nr. 24 til 26.
Denne ejendom er også længere fremme hjørnehus mod Piazza Capo di Ferro, hvor hovedindgangen findes og dens 3 fag danner sidekulisse på Pladsens sydøstside (se foto fra borgato.be).
Hushjørnet er beskyttet af flade, hvide søjler og midt på sidder - udfor førstesalen - et lille gadealter med et maleri af Madonna Immacolata, Den Ubesmittede Maria.

LIDT HISTORIE OM GADEN:

Langs facaden på Palazzo Spada løb der i Antikken en gammel gade, hvoraf man senere har udgravet rester. Den havde forløb ligesom de 2 mindre gader, der mødes her på Pladsen, Via Capo di Ferro og Vicolo dei Venti. Af udgravningerne er der dog intet at se.

Gaden blev dengang som idag krydset af en anden sydvestgående gade, der løb som nutidens Via dell'Arco del Monte og Via dei Pettinari.

Der er dog i hele området udgravet en mængde rester af gamle bygninger, som man antager har været til dels store lagerbygninger, de såkaldte "Horrea", men måske også lejlighedsejendomme, i Antikken kaldet "insulae". Selvom den søjlegang, som man kan se i muren ved Via Capo di Ferro nr. 31, har genbrugte antikke søjlebaser, er selve søjlegangen dog først bygget i Middelalderen og de joniske kapitæler dateres til 1200-tallet. Men de antikke søjlebaser kan sagtens stamme fra de ovennævnte lagerbygninger eller insulae og så være brugt til det "nye" byggeri i 1200-tallet.

Litteratur om Via Capo di Ferro:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 13 og 18.
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 241-242.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione VII Regola, Parte I / a cura di Carlo Pietrangeli. - 3. edizione, 1980. ----- side 8, 26.
--- Rione VII Regola, Parte I I / a cura di Carlo Pietrangeli. - 3. edizione, 1984 ----- side 7, 108, 110.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 21 (før de nyeste fund).
Le Strade di Roma / Claudio Rendina e Donatella Paradisi. - Roma : Newton & Compton editori, 2004. - Volume Primo: A-D.
- side 290-291.
Lombardi, Ferruccio: Le piazze storiche di Roma esistenti e scomparse. Newton & Compton, 2001.
- side 253-254.
Info.roma.it: Via Capo di Ferro.
www.borgato.be: Piazza e Via Capo di Ferro.
RomaSegreta.it: Piazza Capodiferro.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 20.2.2023 og sidst opdateret d. 17.10.2023