ANNAS ROM GUIDE

Palazzo Teutonico i Via del Monte della Farina

Se ved nr. 26 på Kort over den midterste del af Campo de' Fiori-Turen

På østsiden af Via del Monte della Farina er næsten hele stykket mellem sidegaderne Via dei Barbieri og Via di Sant'Anna opfyldt af én stor bygning, hvis sidefacade også fylder en trediedel af Via di Barbieri.

Det drejer sig om et hus fra 1893, som tilhører den tyske menighed ved Kirken Santa Maria dell'Anima og det tyske broderskab Compagnia dei Teutoni di S.Maria dell'Anima, som det kan læses af en lang indskriftsfrise, der løber på facaden af den moderne bygning:

"Heic ubi ignobiles nuper tabernae rudera premebant porticus Cn. Pompeii cui continens erat curia C. Iul. Caesaris nece insignis Sodalitas Teutonum de Anima nobiliores has aedes exstruendas curavit Anno ab Urbe condita MMDCXLVI. Anno Domini MDCCCXCIII".

Her berettes om de taberner, som var opstået i ruinerne af Porticus Pompei og om Curia Pompei, hvor Caesar blev dræbt, og som blev revet ned samtidig med andre ruiner og bygninger. Det første af de 2 årstal sidst i teksten hentyder til året efter Roms grundlæggelse, det vil sige år 2646, svarende til år 1893 efter vor tidsregning.

Blandt de nedrevne bygninger var også det gamle herberg og hospital for tyske pilgrimme, tilrejsende og tilflyttere i Rom, Ospedale di Sant'Andrea dei Teutoni, som stammede fra 1372. Også disse bygninger forsvandt altså, da man i 1893 jævnede området og genopbyggede ejendommen som én lang, statelig 5-etagers bygning.

Facadens øverste del er dækket af puds i en lys okker farve. De 2 nederste etager er beklædt med kraftige stenkvadre rundt om rektangulære åbninger, der huser butiksvinduer og -døre, og åbninger med et buet felt foroven, som omkranser husets indgangsdøre.

Førstesalen har lave, men brede, vinduer uden rammer. Herover løber den smalle frise med den ovenfornævnte indskrift og ovenover denne en bredere frise uden udsmykning.

I pudset på de øvre etager er der et indridset stenmønster. Både anden- og trediesalen har høje vinduer i rammer med vandrette overliggere. Fjerdesalens vinduer er lidt lavere og i ganske enkle rammer. Tagudhænget er bredt og udsksåret.

Alle hushjørner, også hvor hovedfacaden nogle steder er lidt fremtrukken, er markeret med stenkvadre. Facaden mod Via del Monte della Farina tæller 11 fag og husnumrene 16 til 26. Den lille sidefacade før Via di Sant'Anna har kun 1 fag, da bygningen her støder sammen med naboejendommen, der ligeledes tilhører den tyske menighed, men tidligere husede de tyske skomageres laug: Casa dei Calzolari Tedeschi. Sidefacaden mod nord, mod Via dei Barbieri, er skråt afskåret, så der først dannes et lille facadestykke med 2 fag vinduer, hvorefter selve sidefacaden fortsætter ind i sidegaden med 6 fag.

I Via del Monte della Farina nr. 19 ligger den tyske menigheds rådgivning for au-pair-piger og studerende i Rom: "Foyer Santa Maria dell'Anima".

 

 

Litteratur om Palazzo Teutonico i Via del Monte della Farina:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 13.
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 600.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione VIII S.Eustachio, Parte 1 / a cura di Cecilia Pericoli Ridolfini. - 2. edizione, 1980. ------- side 90.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 21 (før de nyeste fund).
Info.roma: Via di Monte della Farina, Roma.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 4.8.2014