ANNAS ROM GUIDE

Casa degli artigiani calzolari tedeschi i Via del Monte della Farina nr.30

Se ovenfor nr. 31 på Kort over den midterste del af Campo de' Fiori-Turen

I Via del Monte della Farina ses på østsiden i nr. 30, på hjørnet af Via di Sant'Anna, et palæ, som ligger trukket lidt tilbage i gadebilledet. Det er en noget sammensat bygning, der består af 3 dele, den yderste lavere og dybere end den midterste, der atter er lavere og dybere end den øverste.

Bygningen har tilhørt Foreningen af Tyske Skomagere og en frise på facaden bærer teksten: "Schola. sutorum. vere. germanicorum. ad. turrim. D.H. Cosstebade. de. Cosslin. restaurata. aucta. A.D. MDCCCIIC" : "De tyske skomageres forening ved Tårnet. ... restaureret og øget i Det Herrens År 1898".

I begyndelsen af 1400-tallet dannede de tyske skomagere, som arbejde i Rom, foreningen Schola Sutorum Germanicorum og et religiøst broderskab, hvis hovedopgave det var at hjælpe nødlidende og syge medlemmer, at hjælpe til ved disses begravelse, at afholde messer og så videre. Som hjælp for de syge, gamle og nødstedte ombyggedes et hus i Via del Monte della Farina, som de i 1459 havde købt af den tyske Kirke Santa Maria dell'Anima. Her kunne foreningen mødes og her kunne de syge, gamle og gæster indlogeres og passes. I 1500 købte foreningen desuden et nabohus, som de lod ombygge.

Broderskabets religiøse ceremonier afholdtes derimod i et kapel i Kirken Sant'Agostino, hvor der opstilledes et flytbart alter, når man samledes. Først i 1681 fik Broderskabet et eget kapel i Kirken og viede dette til helgenerne Crispino og Crispiniani, der er skomagernes beskyttere.

Ejendommen i Via del Monte della Farina bestod oprindeligt af nogle mindre huse og et gammelt Middelaldertårn, der antagelig var bygget i 1200-tallet af Orsini-familien som del af en befæstet ring af mure og tårne, der løb rundt om kvarteret fra familiens hovedsæde Arpacasa ved Campo de' Fiori.

Tårnet her var tilsyneladende bygget på ruiner af den sydlige søjlegang i anlægget Porticus Pompei, som lå i tilknytning til det store Pompejus-Teater, hvis halvcirkelform stadig kan aflæses i gaderne bag Campo de' Fiori. I den nutidige bygnings indre gård kan man stadig se spor af det gamle tårn: nogle tufblokke fra det 13.århundrede.

Kort efter den tyske forenings overtagelse af bygningerne, lod de i 1469 Tårnmuren gennembryde for at åbne 5 vinduer, som indsattes i travertinrammer (de 3) og rammer af peperino (de 2). Samtidig lavede man også en portåbning, men kun den øverste del af denne er bevaret og benyttes nu som vindue.

Husets facade er i 3 etager, en høj stueetage med høje, buede portåbninger, som en tilmuret søjlegang. De huser idag en restaurant og nogle forretningslokaler og værksteder. Førstesalen har 5 høje vinduer med vandrette overliggere. Mellem disse etager løber 2 smalle lister som adskillelse, ligesom en dobbeltliste afslutter etagen. Andensalen består af 2 sidefløje med hver 1 vindue og derimellem en tagterrasse. Hele denne facade er pudset op i en lys farve med indridset stenmønster.

Over de 2 sidefløje befinder der sig endnu 2 små tagterrasser bag et gulkalket murværk, som også går som en bremme ned langs højre side og den første del af sidefacaden mod Via di Sant'Anna.

Bag denne første facade rejser sig den højere hovedbygning med endnu 3 etager. Muren er her gulkalket, som nævnt ovenfor, og har øverst 5 fag vinduer under et bredt tagudhæng, hvorover den 3 etage knejser, endnu engang trukket tilbage fra resten af bygningen bag balkoner og tagterrasser. Her er tilsyneladende tale om den oprindelige loggia, som man byggede til 1898, men nu er tilmuret, så der er dannet vinduer mellem de slanke søjler, der flankerer flade murpiller imellem 4 buer.

I venstre side af Ejendommen er der et sidehus med 1 fag vinduer, som afgrænser hovedbygningens facade med sin gulkalkede mur. Ved siden af ses et smalt stykke murværk, der er pudset op i en lys gul farve , og føjer sig til hovedbygningen i 6 etagers højde. Muren er gennembrudt af 3 ganske smalle vinduer, der nærmest har form af skydeskår og sidder forskudt i forhold til de øvrige vinduer i huset, men flugter med naboejendommen til venstre, som har facade længere oppe i Via di Monte della Farina, og som strækker sig helt ned til Via dei Barbieri. Den tilhører også den tyske menighed i Rom, som er knyttet til Kirken Santa Maria dell'Anima. Dette kan læses af indskriftsfrisen, som strækker sig over hele bygningens facade. Inden denne moderne ejendom blev bygget i 1893, lå her Ospedale di Sant'Andrea dei Teutoni - altså et herberg for tyske tilrejsende.

 

 

Litteratur om Casa degli artigiani calzolari tedeschi:
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione VIII S.Eustachio, Parte 1 / a cura di Cecilia Pericoli Ridolfini. - 2. edizione, 1980. ------- side 90.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 21 (før de nyeste fund).
Info.roma.it: Torre medievale a Via Monte della Farina.
Medioevo.roma: Torre di Monte della Farina.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 11.7.2014 og sidst opdateret d. 4.8.2014