ANNAS ROM GUIDE

Via del Monte della Farina

Se mellem nr. 26 og 29 på Kort over den midterste del af Campo de' Fiori-Turen

Denne gade, der løber vest for Largo Argentina i kvarteret Rione VIII Sant'Eustachio, forbinder Piazza Vidoni ved Corso Vittorio Emanuele II og den tværgående Via del Sudario (i nord) med Via dei Giubbonari ved Piazza Benedetto Cairoli i syd. Dette område udgjorde i Antikken det store anlæg Porticus Pompei, hvor lange søjlegange skiftede med grønne plæner og udsmykning med forntæner og statuer. Anlægget fungerede som en slags foyer for det mod vest knejsende Pompejus-Teater, på hvis rester de omkringliggende huse er bygget. Nedenstående Plan viser, hvorledes nutidens gader i større eller mindre omfang kalkerer Antikkens veje og spadserestier.

Plan over Teatro di Pompeo
A : Bidental alter - B : Schola collegii fabrum soliarium baxiarium - C : Schola collegii cantorum (?) - 1 : Aedes Veneris Victricis. Kult for guddommene Venus Victrix, Honos, Virtus, Felicitas og Victoria (?) - 2 : Theatrum Pompei - 3 : Arcus Tiberii - 4 : Porticus Lentulorum / Hecatostylum / Porticus ad Nationes - 5 : Porticus Pompeianae - 6 : Lacus - 7 : Arcus Pompei + Statue af Gnaeus Pompeius - 8 : Lacus - 9 : Curia Pompei - 10: Fontæne. Latrin (Forica Pensile) - 11: Aedes Larum Permarinum - 12 : Kolossalstatue af Jupiter - 13: Aedes Feroniae - 14: Aedes Fortunae Huiusce Diei - 15: Aedes Iuturna - 16: Latrin (Forica Grande)

Gadens navn betyder egentlig "Bjerget af Mel", men der er ikke tale om et virkeligt bjerg, derimod lå her under Pave Clemens VIII et kontor, som administrerede salget af obligationer, hvoraf indtægten skulle gå til indkøb af mel til de fattige i en tid med økonomisk krise og hungersnød. Dette er i hvert fald den mest almindelige forklaring på det mærkelige navn, men nogle historikere har foreslået andre forklaringer, såsom at der her skulle have ligget en mølle, der malede mel, som lå og hobede sig op. Denne forklaring afvises imidlertid af flertallet.

Via del Monte della Farina hed tidligere Via del Crocifisso, sandsynligvis efter et gadealter med et korsfæstelsesmaleri på en husmur, som nu er forsvundet. Og dengang var det tværgaden Via di Sant'Anna, som bar navnet Via del Monte della Farina.

 

EN TUR GENNEM GADEN:

Med start fra Piazza Vidoni går turen ned ad Via del Monte della Farina - altså mod syd. På højre side (foto til højre) ses den massive mur fra det store kloster, Convento dei Teatini, som er tilknyttet Kirken Sant'Andrea della Valle. På venstre side (foto til venstre) ligger på hjørnet af Via del Sudario et hus, om tilhører menigheden ved nabokirken Santissimo Sudario dei Piemontesi. Det kaldtes "Domus Archiconfraternita Santisimi Sudari de Urbe". I det lille indhak sidder i hjørnet indgangsportalen, som over døren har et tilgitret vindue i form af en konkylie. På hushjørnet ud mod Via del Monte della Farina sidder 2 indskriftstavler. Øverst Confraternita del Santissimo Sudario's bomærke og nederst et forbud fra 1727 mod at kaste affald på gaden. En af mange lignende tavler, som findes flere steder i Roms centrum.

Via del Monte della Farina. cop.Leif Larsson.........Via del Monte della Farina. cop.Leif Larsson
cop.Leif Larsson

Via del Monte della Farina. cop.Leif Larsson
cop.Leif Larsson

Teksten på forbudsskiltet lyder: "Det forbydes udtrykkeligt enhver person at smide affald af nogen som helst slags i nærheden af denne afløbskanal. (Ved overtrædelse skal der betales) en bøde på 10 scudi, hvoraf 1/3 til anklageren, som garanteres anonymitet. Desuden (pådømmes) andre korporlige straffe ifølge edikt offentliggjort af Monsignore Presidente delle Strade (Direktøren for Gaderne, dvs. vejvæsenet). Den 26. September 1727" :

Via del Monte della Farina. cop.Leif Larsson
cop.Leif Larsson

Ejendommen har 4 fag, hvoraf det første er blændet i de øvre etager, ud mod Via del Monte della Farina. Herefter følger et andet hus på 4 fag. Under førstesalens vinduer sidder til venstre for hoveddøren til nr.3 et lille bomærke med teksten "Vit Porta - della Paro - chia - di S.M. - in Monter". Det drejer sig altså om en ejendom, som har tilhørt Kirken Santa Maria in Monterone.

Den næste ejendom på venstre side er smal, den har kun 3 fag med en bred portbue i det midterste. Herefter følger endnu et 4-fags hus, noget forsømt, med gamle portbuer og travertinkarme. Det sidste hus inden sidegaden Via dei Barbieri har også en portbue i travertinramme. Over døren er der i den øverste del indsat et våbenskjold med en ørn.

Via del Monte della Farina. cop.Leif Larsson............Via del Monte della Farina. cop.Leif Larsson
cop.Leif Larsson

Husets hjørne er skåret af og på det brede stykke er kun isat ét fag vinduer. Husets sidefacade vender ud mod Via dei Barbieri. Ud for denne sidegade slutter det store Convento dei Teatini, som indtil nu har rejst sig langs Via del Monte della Farina's vestside. Klostermuren er efterfulgt af et temmeligt langt hus med et svagt knæk overfor sidegaden. Huset er fra 1700-tallet og over porten i nr. 36 sidder et lille gadealter fra 1800-tallet med et billede af Sant'Antonio da Padova med Jesus-Barnet indsat i en ramme af dobbelte træsøjler. Lidt længere fremme sidder i muren mellem nr.51 og 52 en indskriftstavle med en lang indskrift om en tildeling af guldmedalje til Umberto Cerboni, der sammen med sit kompagni holdt skansen i Norditalien mod de østrigske tropper den 15.-17-Maj 1916, hvor han faldt på slagmarken. Den lange ejendom fortsættes af et lignende hus, som går helt ned til den næste sidegade Vicolo dei Chiodaroli.

På den modsatte side af Via del Monte della Farina ligger der fra hjørnet af Via dei Barbieri en anden stor bygning i 5 etager, som når næsten helt frem til sidegaden Via di Sant'Anna, der ligger overfor Vicolo dei Chiodaroli. Huset er genopbygget i 1893 med stenkvadre på facaden i de nederste etager og stenmønstret puds i de øverste. Det er et smukt og velholdt hus, som tilhører den tyske menighed i Rom, der er knyttet til Kirken Santa Maria dell'Anima. Dette kan læses af indskriftsfrisen, som strækker sig over hele bygningens facade over førstesalens vinduesrække: "Heic ubi ignobiles nuper tabernae rudera premebant porticus Cn. Pompeii cui continens erat curia C. Iul. Caesaris nece insignis Sodalitas Teutonum de Anima nobiliores has aedes exstruendas curavit Anno ab Urbe condita MMDCXLVI. Anno Domini MDCCCXCIII". Her berettes om de taberner, som var opstået i ruinerne af Porticus Pompei og om Curia Pompei, hvor Caesar blev dræbt. Disse taberner, ruinerne og det gamle herberg for tyske tilrejsende, Ospedale di Sant'Andrea dei Teutoni, blev revet ned, da det tyske broderskab Compagnia dei Teutoni di S.Maria dell'Anima lod bygge det hus, som vi nu ser på stedet. Det første af de 2 årstal sidst i teksten hentyder til året efter Roms grundlæggelse, det vil sige år 2646, svarende til år 1893 efter vor tidsregning.

Efter denne bygning følger et lille indhak eller torv, hvor der tilbagetrukket og med sidefacaden ud mod Via di Sant'Anna ligger endnu et af den tyske menigheds bygninger, nemlig det såkaldte Casa dei Calzolari Tedeschi: De tyske skomageres hus. Dette kan også læses ud af frisen på husets facade, der bærer teksten: "Schola. sutorum. vere. germanicorum. ad. turrim. D.H. Cosstebade. de. Cosslin. restaurata. aucta. A.D. MDCCCIIC" : "De tyske skomageres forening ved Tårnet. ... restaureret og øget i Det Herrens År 1898". Det tårn, der her omtales, er et af de mange Middelaldertårne, som er bevaret i området og som her er inkorporeret i det senere byggeri.

På den anden side af Via di Sant'Anna ses muren til Casa Generalizia dei Chierici Regolari di San Paolo o Barnabiti. Bygningerne hører til Kirken San Carlo ai Catinari, hvis apsis vender herimod. På Via del Monte della Farina's højre side støder den smalle Vicolo dei Chiodaroli til i krydset, hvor hjørnehuset er en ret anonym bygning, mens den efterfølgende ejendom, der har hovedfacade ud mod Piazza Benedetto Cairoli og via dei Giubbonari, er Palazzo Iacobilli Tanlongo, som er bygget i 1600-tallet.

 

 

Litteratur om Via del Monte della Farina:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 13.
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 599-600.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione VIII S.Eustachio, Parte 1 / a cura di Cecilia Pericoli Ridolfini. - 2. edizione, 1980. ------- side 11, 30, 88, 90.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 21 (før de nyeste fund).
Info.roma: Via di Monte della Farina, Roma.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 4.7.2014 og sidst opdateret d. 4.9.2014