ANNAS ROM GUIDE

Sant'Andrea de Unda

- Nu forsvunden kirke i Rione Regola -

 

Den lille - og nu forsvundne - Kirke Sant'Andrea de Unda lå i kvarteret Rione Regola, i området ned mod Tiberen. Den var viet til Apostlen Andreas, Sant'Andrea, og på grund af de hyppige oversvømmelser af det lave flodområde fik den tilnavnet "de Unda": "ved bølgen".

Man ved ikke, hvornår Kirken blev bygget og første gang den omtales i de skriftlige kilder, er i en bulle, som Pave Urban III udsendte i 1186, hvori han opregner de småkirker, som var filialer af San Lorenzo in Damaso. Her omtales Sanr'Andrea som "Sancti Andreae de Hispanis" og den tilhørte altså den spanske menighed i Rom.

I kirkekataloget Liber Censuum fra 1192 er Kirken listet efter Kirken S. Thome de Spanis (der lå i Via del Mascherone og idag kaldes Santi Giovanni e Petronio dei Bolognesi) og benævnt "S. Andree inde VI den". Ordet "inde" viser en gentagelse og kirkenavnet skal derfor også her tolkes som tilhørende den spanske menighed i Rom ligesom den foregående S. Thome. De "vi den" er det beløb på 6 denarer, som Kirken skal have i tilskud til røgelseskar.

I kirkekataloget fra 1302, kaldet "Anonimo di Torino", er Sant'Andrea også anført efter "S. Thome de Yspanis", men her har den fået sit nye tilnavn og kaldes "Sancti Andree de Unda". Det opgives endvidere, at der til den er knyttet én præst.

Tilnavnet "de Unda" findes også i det senere kirkekatalog, Niccolò Signorili's fra begyndelsen af 1400-tallet. Den nævnes dog også andre steder med andre tilnavne, f.eks: "S. Andreae de custo Carcere" og "S. Andreae de Imperio carcere", begge dele på grund af sit naboskab til fængslet ("carcere") i Via Giulia.

Trods de mange tilnavne, der angiver en beliggenhed tæt på floden og fængslet i Via Giulia, kender man ikke den nøjagtige beliggenhed af Sant'Andrea de Unda. Man ved heller ikke, hvornår den forsvandt. Men den findes ikke omtalt i de senere kataloger fra midt 1500-tallet og frem, så det antages, at den er blevet revet ned på et tidspunkt i 1500-tallet.

Dog er der nogle kilder, der omtaler den som det første tilholdssted for det omkring 1518 af Kardinal Giulio de' Medici oprettede religøse broderskab, Compagnia della Carità, der imidlertid fra 1523 fik tildelt Kirken San Girolamo i Via Monserrato. Andre kilder nævner i stedet som Broderskabets første tilholdssted Kirken Sant'Andrea de' Azanesi.

Litteratur om Sant'Andrea de Unda:
Armellini, Mariano: Le Chiese di Roma dal secolo IV al XIX / di Mariano Armellini. Pubblicato dalla Tipografia Vaticana, 1891. (Internetudgave - også på engelsk!)
- side 411-412.
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 13.
Hülsen, Christian: Le Chiese di Roma nel Medio Evo / di Christian Hülsen. Firenze, Olschki, 1927. (Internetudgave - også på engelsk!)
- side 194.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 20 (før de nyeste fund).
Lombardi, Ferruccio: Roma - le chiese scomparse. Fratelli Palombi Editori, 2.ed. 1998.
- side 195.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 31.8.2020