ANNAS ROM GUIDE

Oversigt over nogle historiske Kataloger og Lister samt andre Oversigter

der opregner Seværdigheder, Steder og Personer i Rom

Oversigten er ordnet kronologisk!


 

"Notitia Regionum Urbis XIV" er en liste over de 14 kvarterer ("regioni"), som Rom var blevet opdelt i af Kejser Augustus. Den refererer til årene 334-357 efter Kristus.

Listen findes i værket "Cronografo del 354" (på latin: Chronographus anni 354) fra år 354 efter Kristus. Den udgør den fjortende del af dette værk, som også indeholder lister over martyrer, Roms biskopper, konsuler og bypræfekter, samt en kaldender og flere andre lister.

De 14 kvarterer ("regioni"), som Rom var blevet opdelt i af Kejser Augustus, var: Regio I Porta Capena, Regio II Caelemontium, Regio III Isis et Serapis, Regio IV Templum Pacis, Regio V Esquiliae, Regio VI Alta Semita, Regio VII Via Lata, Regio VIII Forum Romanum vel Magnum, Regio IX Circus Flaminius, Regio X Palatium, Regio XI Circus Maximus, Regio XII Piscina Publica, Regio XIII Aventinus og Regio XIIII Transtiberim.

Indenfor hver region er der på listen opregnet de væsentligste seværdigheder og antallet af gader, altre, vejansvarlige, lejekaserner, villaer, kornmagasiner, badeanstalter, vandbassiner/cisterner og kornmøller.

Afskrift af listen kan ses på nettet på The Tertullian Project: http://www.tertullian.org/fathers/chronography_of_354_14_regions_of_rome.htm.


"Depositio Episcoporum" er en liste over Biskopper i Rom fra år 255 til år 352 med dødsår, datoer og sted for deres begravelse. Det er denne liste, der senere bliver kendt som "Catalogo Liberiano" og ud fra hvilken den Katolske Kirkes historiske optegnelser "Liber Pontificalis" udvikler sig. Listen er for den første - og største - dels vedkommende ordnet kronologisk efter årets måneder og brugtes som kalender for de dage, hvor menigheden samledes ved graven i den pågældende katakomb for at mindes og bede for den afdøde Biskop.

Listen findes i værket "Cronografo del 354" (på latin: Chronographus anni 354) fra år 354 efter Kristus. Den udgør den elvte del af dette værk, som også indeholder lister over martyrer, konsuler, bypræfekter, Roms seværdigheder, samt en kaldender og flere andre lister.

Afskrift af listen kan ses på nettet på The Tertullian Project: http://www.tertullian.org/fathers/chronography_of_354_11_depositions.htm.


"Depositio Martirum" er en liste over de datoer, hvor den Romerske Kirke hvert år afholdt mindehøjtideligheder for deres martyrer. Listen, der referer til år 335/336 er opstillet kronologisk efter månederne og indeholder udover martyrernes dødsdage og navne også navnet på det sted, hvor de ligger begravet. Ligesom listen "Depositio Episcoporum" er også "Depositio Martirum" (eller "Depositio Martyrum") forløber for senere tiders "martirologi" (martyrlister) og liturgiske kalendere.

Listen findes i værket "Cronografo del 354" (på latin: Chronographus anni 354) fra år 354 efter Kristus. Den udgør den tolvte del af dette værk, som også indeholder lister over biskopper, konsuler, bypræfekter, Roms seværdigheder, samt en kaldender og flere andre lister.

Afskrift af listen kan ses på nettet på The Tertullian Project: http://www.tertullian.org/fathers/chronography_of_354_12_depositions_martyrs.htm.


"Curiosum Urbis Regionum XIV" er en liste over de 14 kvarterer ("regioni"), som Rom var blevet opdelt i af Kejser Augustus. Den referer til perioden 357- 449 efter Kristus.

Listen findes i værket "Cronografo del 354" (på latin: Chronographus anni 354) fra år 354 efter Kristus. Den udgør den fjortende del af dette værk, som også indeholder lister over martyrer, Roms biskopper, konsuler og bypræfekter, samt en kaldender og flere andre lister.

De 14 kvarterer ("regioni"), som Rom var blevet opdelt i af Kejser Augustus, var: Regio I Porta Capena, Regio II Caelemontium, Regio III Isis et Serapis, Regio IV Templum Pacis, Regio V Esquiliae, Regio VI Alta Semita, Regio VII Via Lata, Regio VIII Forum Romanum vel Magnum, Regio IX Circus Flaminius, Regio X Palatium, Regio XI Circus Maximus, Regio XII Piscina Publica, Regio XIII Aventinus og Regio XIIII Transtiberim.

Indenfor hver region er der på listen opregnet de væsentligste seværdigheder og antallet af gader, altre, vejansvarlige, lejekaserner, villaer, kornmagasiner, badeanstalter, vandbassiner/cisterner og kornmøller.

Afskrift af listen kan ses på nettet på The Tertullian Project: http://www.tertullian.org/fathers/chronography_of_354_14_regions_of_rome.htm.


"Il Codice di Einsiedeln", også kaldet "Itinerario di Einsiedeln" eller "Silloge Epigrafica, Itinerario, Descrizione delle Mura di Roma", indeholder en samling indskrifter fra Rom og nogle enkelte fra Pavia, en beskrivelse af seværdigheder i Rom og af bymurene, et appendix om de religiøse handlinger i byen i Påskeugen og en antologi af digte på latin. Værket dateres til en periode mellem et tidspunkt efter 638, måske endog efter 767, og før 848.


"L'Itinerario di Sigerico" (fra "Memorials of Saint Dunstan Archbishop of Canterbury") dateret til årene efter 985, hvor den nyudnævnte Ærkebiskop af Canterbury drog til Rom for at modtage palliet af Pave Johannes XV. Heri er der en kort liste over Kirker, som Ærkebiskoppen besøgte i Rom.


"L'Itinerario Malmesburiense", også benævnt "Gesta Regum Anglorum", af Wilhelm fra Malmesbury, en Benediktinermunk fra et Kloster i Malmesbury i England, indeholder en beskrivelse af Rom, som han omkring 1130 forfattede ud fra en anden, ældre og ukendt beskrivelse.


"Mirabilia Urbis Romae" ("Le meraviglie di Roma": "Roms underværker") dækker over en række skrifter med beskrivelser af Rom. De opdeles i 6 grupper, den ældste er fra omkring 1140 og den sidste fra mellem 1410 og 1415:

"Mirabilia Urbis Romae" fra omkring 1140, der muligvis er samlet af den romerske kannik Benedikt, kaldet Benedictus Canonicus (Benedetto Canonico), indeholder en oversigt over monumenter og seværdigheder i Rom, 6 legender fra Rom, en rundtur i Roms ruiner og i nogle afskrifter en liste over embeder ved det kejserlige hof.

"Magister Gregorius de Mirabilibus Urbis Romae" ("Magister Gregorius' beretning om Roms underværker", "Racconto delle meraviglie della città di Roma") er skrevet af en vis, antagelig engelsk, Magister Gregorius i perioden 1106/1125-1226/1236. Bogen indeholder fyldige omtaler af en række statuer og andre seværdigheder i Rom.


"Liber Censuum Ecclesiae Romanae" ("Bogen om den Romerske Kirkes indtægter"), skrevet omkring 1192 af "Cencius Camerarius", Cencio Savelli der havde embedet som "Camerarius" ved Pavehoffet. Bogen indeholder blandt andet en liste over Kirkerne i Rom.


"Ye solace of pilgrimes", skrevet af John Capgrave i 1400-tallet, er en regulær guidebog med byture og fortællinger om Roma.


Il Catalogo di Torino (Kirkekataloget fra Torino) er en fortegnelse over kirker, kapeller og hospitaler i Rom, som blev udført omkring 1320 ifølge en tidligere liste hos Curien. Manuskriptet opbevares idag i Universitetsbiblioteket i Torino.


"Signorili's Kirkekatalog", skrevet omkring 1425.


Litteratur og links om Kataloger mm.:
Benedictus Canonicus: En fuldstændig beskrivelse af Rom / ved Erik Worm. Museum Tusculanums Forlag, 1994.
Codice Topografico della Città di Roma / a cura di Roberto Valentini e Giuseppe Zucchetti. R. Istituto Storico Italiano per il Medio Evo. (Fonti per la Storia d'Italia : Scrittori Secoli IV-XII )
Volume 1-4. Roma, nella Sede dell'Istituto Palazzo dei Filippini, 1940-.
Magister Gregorius' beretning om Roms underværker / ved Erik Worm. Tidsskriftet Sfinx, 1988.
Pellegrinaggi a Roma : Il Codice di Einsiedeln ; L'Itinerario di Sigerico ; L'Itinerario Malmesburiense ; Le meraviglie di Roma ; Racconto delle meraviglie della città di Roma. A cura di Massimo Miglio. Roma, Città Nuova, 1999. (Fonti Cristiane per il Terzo Millennio, 18).
Biblioteca Universitaria di Genova: Antiche guide topografiche di Roma per pellegrini eviaggiatori dei secoli XVI-XVIII.

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Bykort
Bøger og links om Rom
Årstal
Ordliste
Søg i Annnas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 28.7.2010 og sidst opdateret d. 6.9.2019