ANNAS ROM GUIDE
År 1301 til 1325 efter Kristus

(Oversigt over årstal og begivenheder)


Gå til forrige side (1276-1300)

1301

Bonifacius VIII er Pave (1294-1303). Karl II af Anjou er Konge af Napoli (1285-1309). Jayme II er Konge af Aragonien (1291-1327). Frederik er Konge af Sicilien (1295-1337). Filip IV den Smukke er Konge i Frankrig (1285-1314). Ferdinand IV er Konge af Castilien (1295-1312). Dinis er Konge i Portugal (1279-1325). Erik Menved er Konge i Danmark (1286-1319). Birger er Konge i Sverige (1290-1319). Håkon V er Konge i Norge (1299-1319). Edward I er Konge i England (1272-1307). I Tyskland er Albrecht I Konge (1298-1308).

Bonifacius VIII opholder sig i Anagni fra Maj til Oktober ----- Paven udnævner den franske Konges bror Karl af Valois til General-Kaptajn for den Pavelige Hær ----- I Oktober modtager Paven gesandter fra Firenze, heriblandt digteren Dante Alighieri ----- Bonifacius VIII sender Karl af Valois til Firenze for at dæmpe urolighederne i byen ----- Den 4. December udsender Paven bullen "Salvator Mundi", hvori han annullerer de priviligier, som den franske Konge blev tilstået i 1296 ----- Den 5. December udsendes en ny bulle "Ausculta fili", hvori han indkalder den franske Konge og de franske Bisper til koncil i November 1302.

1302

Bonifacius VIII er Pave (1294-1303). Karl II af Anjou er Konge af Napoli (1285-1309). Jayme II er Konge af Aragonien (1291-1327). Frederik er Konge af Sicilien (1295-1337). Filip IV den Smukke er Konge i Frankrig (1285-1314). Ferdinand IV er Konge af Castilien (1295-1312). Dinis er Konge i Portugal (1279-1325). Erik Menved er Konge i Danmark (1286-1319). Birger er Konge i Sverige (1290-1319). Håkon V er Konge i Norge (1299-1319). Edward I er Konge i England (1272-1307). I Tyskland er Albrecht I Konge (1298-1308).

Den franske Konge og Biskopperne afslår at komme til Rom ----- Bonifacius VIII opholder sig atter i Anagni fra Maj til Oktober ----- Den 18. November starter Koncilet i Rom. 39 franske Biskopper deltager. Som straf konfiskerer Filip den Smukke deres ejendom. Paven udsender bullen "Unam Sanctam", hvori han "hævder Pavens uindskrænkede ret til den højeste verdslige og gejstlige magt i verden" ----- Paven og Karl II af Napoli slutter fred med kong Frederik, som lover at Sicilien efter hans død skal overgå til huset Anjou.

1303

Bonifacius VIII er Pave (1294-1303), derpå er Benedikt XI Pave (1303-1304). Karl II af Anjou er Konge af Napoli (1285-1309). Jayme II er Konge af Aragonien (1291-1327). Frederik er Konge af Sicilien (1295-1337). Filip IV den Smukke er Konge i Frankrig (1285-1314). Ferdinand IV er Konge af Castilien (1295-1312). Dinis er Konge i Portugal (1279-1325). Erik Menved er Konge i Danmark (1286-1319). Birger er Konge i Sverige (1290-1319). Håkon V er Konge i Norge (1299-1319). Edward I er Konge i England (1272-1307). I Tyskland er Albrecht I Konge (1298-1308).

I Paris brænder man den 11. Februar Pavens bulle fra året før ----- I Marts udtaler det franske Rigsråd, at Pave Bonifacius VIII ikke er legitim Pave, men skismatisk og kættersk. Kongen indkalder derpå til økumenisk Koncil i Paris og opfordrer Paven til at deltage ----- Paven svarer med en bandbulle ----- Den 20. April udsender Paven bullen "In supremae praeminentia", hvori han grundlægger Roms universitet: "Studium Urbis" ("La Sapienza") ------ Paven anerkender Alberto d'Asburgo (Albrecht af Habsburg) som Konge af Tyskland og lover at kejserkrone ham ----- Også dette år forlægger Bonifacius VIII residensen til Anagni i perioden Maj til Oktober ------ Den franske Konge sender Vilhelm af Nogaret til Anagni for at fremføre anklagerne mod Paven og bringe denne med sig tilbage til Paris. Blandt anklagerne er også, at Bonifacius skulle være skyld i Celestin V's død, i sodomi, i at benægte sjælens udødelighed. Paven afviser alle anklager og forbereder en bulle, hvori Filip den Smukke skal lyses i band ----- Den 7. September angriber Vilhelm af Nogaret og Sciarra Colonna med en mindre hær Palazzo Caetani i Anagni, Pavens tjenere flygter og Bonifacius tages til fange. Han trues med døden, men nægter at forlade palæet og holder stand i 3 dage. Den 9. September angriber Anagni-borgerne palæet og slår de fremmede på flugt, så Paven kan befries og derpå vende tilbage til Rom, escorteret af Orsini-familien ------ Men oplevelsen har været for meget for den aldrende Pave, som dør den 11. Oktober og begraves i Cappella Caetani i Peterskirken ----- Oprør og tumulter i Rom under og efter Pavens begravelse ----- Den 22. Oktober mødes Kardinalerne i Peterskirken, hvor de vælger Ostia-Bispen Niccolò Boccassini til Pave Benedikt XI ----- Den 27. Oktober indsættes den nye Pave, som derpå indleder en retssag om Anagni-affæren ----- Colonna-familien forsvarer sig, men Kardinalerne Giacomo Colonna og Pietro Colonna genindsættes ikke i deres embeder og Sciarra Colonna ekskommunikeres.

1304

Benedikt XI er Pave (1303-1304). Karl II af Anjou er Konge af Napoli (1285-1309). Jayme II er Konge af Aragonien (1291-1327). Frederik er Konge af Sicilien (1295-1337). Filip IV den Smukke er Konge i Frankrig (1285-1314). Ferdinand IV er Konge af Castilien (1295-1312). Dinis er Konge i Portugal (1279-1325). Erik Menved er Konge i Danmark (1286-1319). Birger er Konge i Sverige (1290-1319). Håkon V er Konge i Norge (1299-1319). Edward I er Konge i England (1272-1307). I Tyskland er Albrecht I Konge (1298-1308).

Gentagne tumulter og sammenstød mellem Colonna- og Caetani-klanerne ------ Den 13. Maj annullerer Benedikt XI alle Bonifacius' buller mod den franske Konge ----- I slutningen af Maj rejser Paven fra Rom på grund af de mange uroligheder. Han slår sig først ned i Montefiascone, derpå i Orvieto og Perugia, hvor han den 1. Juni åbner en ny proces om Anagni-affæren. Som følge heraf ekskommunikeres Vilhelm af Nogaret og Sciarra Colonna og Filip den Smukke anklages for at have sat sagen i værk ----- Den 7. Juli dør Benedikt XI - muligvis forgivet - og begraves i San Domenico-Kirken i Perugia ----- Kardinalerne mødes i Perugia allerede den 10. Juli for at vælge ny pave, men de 2 fraktioner kan ikke blive enige og møderne fortsætter året ud og hele det næste forår. Imens er Rom i anarkiets og borgerkrigens vold.

I Byzans indsættes spanske lejetropper mod tyrkerne, der opgiver et angreb på Konstantinopel og senere trænges helt væk fra Lilleasiens vestkyst.

1305

Clemens V er Pave (1305-1314). Karl II af Anjou er Konge af Napoli (1285-1309). Jayme II er Konge af Aragonien (1291-1327). Frederik er Konge af Sicilien (1295-1337). Filip IV den Smukke er Konge i Frankrig (1285-1314). Ferdinand IV er Konge af Castilien (1295-1312). Dinis er Konge i Portugal (1279-1325). Erik Menved er Konge i Danmark (1286-1319). Birger er Konge i Sverige (1290-1319). Håkon V er Konge i Norge (1299-1319). Edward I er Konge i England (1272-1307). I Tyskland er Albrecht I Konge (1298-1308).

Kardinalerne mødes stadig i Perugia for at nå frem til valget af en ny Pave ----- I Rom regeres byen af 13 repræsentanter for håndværk og erhverv. Milaneseren Paganino Torriani vælges som Senator og bologneseren Giovanni da Ignano som Capitano del Popolo ----- Den franske Konge forsøger at påvirke Pavevalget - med held, og den 5. Juli vælges ærkebiskoppen af Bordeaux, Bertrand de Got, til ny Pave ----- Denne pavekrones den 14. November i Lyon med navnet Clemens V under deltagelse af Filip den Smukke og mange franske stormænd. Et attentat sårer og dræber flere af disse, mens Paven slipper med et fald fra hesten ---- Clemens V opslår sin residens i Lyon i November og flytter derpå til Cluny og Bordeaux, inden han slår sig endeligt ned i Avignon.

1306

Clemens V er Pave (1305-1314). Karl II af Anjou er Konge af Napoli (1285-1309). Jayme II er Konge af Aragonien (1291-1327). Frederik er Konge af Sicilien (1295-1337). Filip IV den Smukke er Konge i Frankrig (1285-1314). Ferdinand IV er Konge af Castilien (1295-1312). Dinis er Konge i Portugal (1279-1325). Erik Menved er Konge i Danmark (1286-1319). Birger er Konge i Sverige (1290-1319). Håkon V er Konge i Norge (1299-1319). Edward I er Konge i England (1272-1307). I Tyskland er Albrecht I Konge (1298-1308).

Paven opholder sig i Avignon ----- Caetani-familien forvises fra Rom ----- Gentile Orsini og Stefano Colonna bliver af Clemens V udnævnt til Senatorer og adelen overtager atter magten fra borgerne ----- Men med Pavens ophold andetsteds flytter også hele det pavelige administrationsapparat, Kurien, samt Kardinalerne og deres husholdninger og i Rom opstår snart en økonomisk krise. Også handelsmænd og bankierer flytter deres forretninger til Frankrig og krisen forværres naturligvis derved ----- Paven annullerer Bonifacius' bulle "Clericis laicos" og genindsætter Kardinalerne Giacomo og Pietro Colonna i deres embeder. Samtidig får Stefano Colonna tilladelse til at genopbygge Palestrina.

I Frankrig arresteres og udvises alle jøder, mens deres formuer konfiskeres. De italienske bankierer udvises ligeledes. Og Filip den Smukke begynder at angribe den rige Tempelherre-Orden i Sydfrankrig.

1307

Clemens V er Pave (1305-1314). Karl II af Anjou er Konge af Napoli (1285-1309). Jayme II er Konge af Aragonien (1291-1327). Frederik er Konge af Sicilien (1295-1337). Filip IV den Smukke er Konge i Frankrig (1285-1314). Ferdinand IV er Konge af Castilien (1295-1312). Dinis er Konge i Portugal (1279-1325). Erik Menved er Konge i Danmark (1286-1319). Birger er Konge i Sverige (1290-1319). Håkon V er Konge i Norge (1299-1319). Edward I er Konge i England (1272-1307), derpå er Edward II konge i England (1307-1327). I Tyskland er Albrecht I Konge (1298-1308).

Paven opholder sig i Avignon ----- Han udnævner Pietro Savelli og Giovanni Stefano de' Normanni til Senatorer i Rom ----- Den 16. Juni sender Clemens sin stedfortræder Guitto Farnese til Rom, men der opstår strid med Kommunen, så han hjemkaldes den 8. November.

I Frankrig arresteres alle Tempelherrerne og anklages for kætteri.

1308

Clemens V er Pave (1305-1314). Karl II af Anjou er Konge af Napoli (1285-1309). Jayme II er Konge af Aragonien (1291-1327). Frederik er Konge af Sicilien (1295-1337). Filip IV den Smukke er Konge i Frankrig (1285-1314). Ferdinand IV er Konge af Castilien (1295-1312). Dinis er Konge i Portugal (1279-1325). Erik Menved er Konge i Danmark (1286-1319). Birger er Konge i Sverige (1290-1319). Håkon V er Konge i Norge (1299-1319). Edward II er konge i England (1307-1327). I Tyskland er Albrecht I Konge (1298-1308), derpå er Henrik VII konge i Tyskland (1308-1313).

Paven opholder sig i Avignon ----- Stefano Conti og Orso Orsini udnævnes til Senatorer i Rom ----- Den 6. Maj udbryder om natten en voldsom brand i San Giovanni in Laterano og en stor del af Kirken bliver ødelagt, men det lykkes Kardinal Giacomo Colonna at redde en stor del af relikvierne. En langvarig restaurering sættes straks i gang ----- Den 12. August får Rom en ny pavelig Vikar, Biskop Isnardo, som fortsætter genopbygningen af Laterankirken og sætter gang i rengøring af byens gader.

I Frankrig fortsætter processerne mod Tempelherrerne, der alle dømmes til døden og mange dør på bålet i Paris.

1309

Clemens V er Pave (1305-1314). Karl II af Anjou er Konge af Napoli (1285-1309), derpå er Robert Konge af Napoli (1309-1343). Jayme II er Konge af Aragonien (1291-1327). Frederik er Konge af Sicilien (1295-1337). Filip IV den Smukke er Konge i Frankrig (1285-1314). Ferdinand IV er Konge af Castilien (1295-1312). Dinis er Konge i Portugal (1279-1325). Erik Menved er Konge i Danmark (1286-1319). Birger er Konge i Sverige (1290-1319). Håkon V er Konge i Norge (1299-1319). Edward II er konge i England (1307-1327). Henrik VII er konge i Tyskland (1308-1313).

Paven opholder sig i Avignon, som fra nu af er Pavestolens officielle sæde indtil 1377. Avignon ligger ved den franske grænse, men i det pavelige len, Kongeriget Neapel, og er derfor formelt Pavestolens ejendom ----- Der er nu flertal af franske Kardinaler i Kardinalkollegiet ----- Paven udnævner nye Senatorer i Rom: Fortebraccio Orsini og Giovanni Annibaldi ----- Kong Robert af Napoli er guelfernes leder og arbejder for et samlet italiensk kongerige.

Johannitterridderne erobrer Rhodos og gør øen til deres hovedsæde i stedet for Cypern.

1310

Clemens V er Pave (1305-1314). Robert er Konge af Napoli (1309-1343). Jayme II er Konge af Aragonien (1291-1327). Frederik er Konge af Sicilien (1295-1337). Filip IV den Smukke er Konge i Frankrig (1285-1314). Ferdinand IV er Konge af Castilien (1295-1312). Dinis er Konge i Portugal (1279-1325). Erik Menved er Konge i Danmark (1286-1319). Birger er Konge i Sverige (1290-1319). Håkon V er Konge i Norge (1299-1319). Edward II er konge i England (1307-1327). Henrik VII er konge i Tyskland (1308-1313).

Paven opholder sig i Avignon ----- Den tyske Kong Henrik VII rejser ned gennem Italien og hilses med jubel af ghibellinerne ---- udsendinge fra Rom inviterer ham til byen for at blive kejserkronet og beder Paven om at komme ned for at foretage den højtidelige handling, men Clemens afviser rejsen på grund af et kommende Koncil i Vienne ----- Den 1.-8. November går Tiberen over sine bredder og forårsager en stor oversvømmelse ----- Den 10. November besætter Giovanni di Gravina og Orsini-familien på Robert d'Anjou's vegne Castel Sant'Angelo i frygt for den snarlige ankomst af Henrik VII og Ludvig af Savoia.

Hele Italien er splittet mellem guelfer (pavens tilhængere) og ghibelliner (tilhængere af den tysk-romerske kejser) og i Rom strides familierne Orsini med guelfiske sympatier og Colonna med ghibellinsk sindelag.

1311

Clemens V er Pave (1305-1314). Robert er Konge af Napoli (1309-1343). Jayme II er Konge af Aragonien (1291-1327). Frederik er Konge af Sicilien (1295-1337). Filip IV den Smukke er Konge i Frankrig (1285-1314). Ferdinand IV er Konge af Castilien (1295-1312). Dinis er Konge i Portugal (1279-1325). Erik Menved er Konge i Danmark (1286-1319). Birger er Konge i Sverige (1290-1319). Håkon V er Konge i Norge (1299-1319). Edward II er konge i England (1307-1327). Henrik VII er konge i Tyskland (1308-1313).

Paven opholder sig i Avignon ----- Sammenstød i Rom mellem pavelige og kejsertro tilhængere ----- Paven udsender bullen "Rex gloriae", han annullerer ekskommunionen af Vilhelm af Nogaret og bullen "Unam Sanctam" ------- I Juni ankommer Ludvig af Savoien til Rom. Han udråber sig til ene-Senator og kontrol af den offentlige orden, men møder modstand.

1312

Clemens V er Pave (1305-1314). Robert er Konge af Napoli (1309-1343). Jayme II er Konge af Aragonien (1291-1327). Frederik er Konge af Sicilien (1295-1337). Filip IV den Smukke er Konge i Frankrig (1285-1314). Ferdinand IV er Konge af Castilien (1295-1312), derpå er Alfonso IV Konge af Castilien (1312-1350). Dinis er Konge i Portugal (1279-1325). Erik Menved er Konge i Danmark (1286-1319). Birger er Konge i Sverige (1290-1319). Håkon V er Konge i Norge (1299-1319). Edward II er konge i England (1307-1327). Henrik VII er konge i Tyskland (1308-1313).

Paven opholder sig i Avignon ----- Der er stadig sammenstød i Rom mellem pavelige og kejsertro tilhængere ----- Torre dei Crescenzi ved Piazza della Bocca della Verità styrter sammen i forbindelse med tumulterne ----- Den 3. April afsluttes det økumeniske Koncil i Vienne med opløsning af Tempelherre-Ordenen. Dennes Kloster på Aventin overgives derpå til I Cavalieri di Rodi (Johanniter-Ordenen) ----- Den 1. Maj ankommer den tyske Kong Henrik VII til Rom, men forhindres i den næste uge i at komme ind i byen. Herefter kommer han ind over Ponte Milvio og når frem til San Giovanni in Laterano. Kroningen skal finde sted i San Pietro, men modstandernes bevæbnede grupper forhindrer ved gentagne sammenstød dette i de næste 2 måneder ----- Til slut lader Henrik sig kejserkrone af en pavelig stedfortræder i Lateranet. Under den efterfølgende banket på Aventin angribes deltagerne af stenkast og må søge tilflugt i Johanniternes Kloster ------ Henrik VII forlægger residensen til Tivoli og forlader den 20. August byen for at rejse til Firenze ----- uroligheder og sammenstød mellem mellem pavelige og kejserlige tilhængere fortsætter: Stefano Colonna besætter Vatikanet og jager Orsini'erne ud, Francesco Orsini og Sciarra Colonna udnævnes af den ene gruppe til Senatorer, men romerske borgere og handlende angriber Campidoglio og indsætter deres egen "folkekaptajn" Jacopo Arlotti, som fører retssag mod flere medlemmer af familierne Colonna, Savelli og Annibaldi og jager disse ud af byen. Samtidig ødelægger pøbelen mange adeliges huse ------ Den 1. November vender de forjagede adelsmænd tilbage til Rom med en hær og erobrer Campidoglio.

1313

Clemens V er Pave (1305-1314). Robert er Konge af Napoli (1309-1343). Jayme II er Konge af Aragonien (1291-1327). Frederik er Konge af Sicilien (1295-1337). Filip IV den Smukke er Konge i Frankrig (1285-1314). Alfonso IV er Konge af Castilien (1312-1350). Dinis er Konge i Portugal (1279-1325). Erik Menved er Konge i Danmark (1286-1319). Birger er Konge i Sverige (1290-1319). Håkon V er Konge i Norge (1299-1319). Edward II er konge i England (1307-1327). Henrik VII er konge i Tyskland (1308-1313).

Paven opholder sig i Avignon ----- Den 24. August dør Henrik VII af Tyskland, mens han opholder sig ved Siena ------ Paven udnævner Robert d'Anjou til Senator og denne lader sig repræsentere i Rom af Poncello Orsini.

1314

Clemens V er Pave (1305-1314), herefter står Pavestolen tom i 2 år (1314-1316). Robert er Konge af Napoli (1309-1343). Jayme II er Konge af Aragonien (1291-1327). Frederik er Konge af Sicilien (1295-1337). Filip IV den Smukke er Konge i Frankrig (1285-1314), derpå er Ludvig X Konge i Frankrig (1314-1316). Alfonso IV er Konge af Castilien (1312-1350). Dinis er Konge i Portugal (1279-1325). Erik Menved er Konge i Danmark (1286-1319). Birger er Konge i Sverige (1290-1319). Håkon V er Konge i Norge (1299-1319). Edward II er konge i England (1307-1327). I Tyskland vælger adelen Frederik III til Konge (1314-1330), mens borgerne støtter Ludvig som Konge (1314-1347).

Paven opholder sig i Avignon ----- Den 20. April dør Pave Clemens V i Frankrig, hvor han også bliver begravet ----- Kardinalerne mødes i Carpentras for at vælge en ny Pave, men efter at den afdøde Paves nevø, Bertrand de Got, bryder ind i deres palæ med sin væbnede hær, flygter de og valgmødet genoptages ikke de næste 2 år.

1315

Pavestolen står tom i 2 år (1314-1316). Robert er Konge af Napoli (1309-1343). Jayme II er Konge af Aragonien (1291-1327). Frederik er Konge af Sicilien (1295-1337). Ludvig X er Konge i Frankrig (1314-1316). Alfonso IV er Konge af Castilien (1312-1350). Dinis er Konge i Portugal (1279-1325). Erik Menved er Konge i Danmark (1286-1319). Birger er Konge i Sverige (1290-1319). Håkon V er Konge i Norge (1299-1319). Edward II er konge i England (1307-1327). I Tyskland vælger adelen Frederik III til Konge (1314-1330), mens borgerne støtter Ludvig som Konge (1314-1347).

Pavestolen står tom i Avignon.

1316

Pavestolen står tom i 2 år (1314-1316), derpå bliver Johannes XXII Pave (1316-1334). Robert er Konge af Napoli (1309-1343). Jayme II er Konge af Aragonien (1291-1327). Frederik er Konge af Sicilien (1295-1337). Ludvig X er Konge i Frankrig (1314-1316), derpå er Filip V Konge i Frankrig (1316-1322). Alfonso IV er Konge af Castilien (1312-1350). Dinis er Konge i Portugal (1279-1325). Erik Menved er Konge i Danmark (1286-1319). Birger er Konge i Sverige (1290-1319). Håkon V er Konge i Norge (1299-1319). Edward II er konge i England (1307-1327). I Tyskland vælger adelen Frederik III til Konge (1314-1330), mens borgerne støtter Ludvig som Konge (1314-1347).

Pavestolen står tom i Avignon ------ Den 28. Juni samles Kardinalerne omsider igen i Lyon og den 7. August lykkes det dem at blive enige om at vælge franskmanden Jacques Arnaud d'Euse (Duèse) til ny Pave. Han krones den 25. September med navnet Johannes XXII og opslår sin residens i Avignon.

1317

Johannes XXII er Pave (1316-1334). Robert er Konge af Napoli (1309-1343). Jayme II er Konge af Aragonien (1291-1327). Frederik er Konge af Sicilien (1295-1337). Filip V er Konge i Frankrig (1316-1322). Alfonso IV er Konge af Castilien (1312-1350). Dinis er Konge i Portugal (1279-1325). Erik Menved er Konge i Danmark (1286-1319). Birger er Konge i Sverige (1290-1319). Håkon V er Konge i Norge (1299-1319). Edward II er konge i England (1307-1327). I Tyskland vælger adelen Frederik III til Konge (1314-1330), mens borgerne støtter Ludvig som Konge (1314-1347).

Pave Johannes XXII opholder sig i Avignon.

Tyrkerne angriber atter de byzantinske områder i Lilleasien.

1318

Johannes XXII er Pave (1316-1334). Robert er Konge af Napoli (1309-1343). Jayme II er Konge af Aragonien (1291-1327). Frederik er Konge af Sicilien (1295-1337). Filip V er Konge i Frankrig (1316-1322). Alfonso IV er Konge af Castilien (1312-1350). Dinis er Konge i Portugal (1279-1325). Erik Menved er Konge i Danmark (1286-1319). Birger er Konge i Sverige (1290-1319). Håkon V er Konge i Norge (1299-1319). Edward II er konge i England (1307-1327). I Tyskland vælger adelen Frederik III til Konge (1314-1330), mens borgerne støtter Ludvig som Konge (1314-1347).

Paven opholder sig i Avignon ----- Roms universitet, Studium Urbis, modtager af Paven ret til at udstede doktor-grader.

1319

Johannes XXII er Pave (1316-1334). Robert er Konge af Napoli (1309-1343). Jayme II er Konge af Aragonien (1291-1327). Frederik er Konge af Sicilien (1295-1337). Filip V er Konge i Frankrig (1316-1322). Alfonso IV er Konge af Castilien (1312-1350). Dinis er Konge i Portugal (1279-1325). Erik Menved er Konge i Danmark (1286-1319). Birger er Konge i Sverige (1290-1319)., derpå er Magnus Eriksson Konge i Sverige (1319-1363). Håkon V er Konge i Norge (1299-1319), derpå er den svenske Konge Magnus Eriksson Konge i Norge (1319-1343). Edward II er konge i England (1307-1327). I Tyskland støtter adelen Frederik III som Konge (1314-1330), mens borgerne støtter Ludvig som Konge (1314-1347).

Pave Johannes XXII opholder sig i Avignon.

1320

Johannes XXII er Pave (1316-1334). Robert er Konge af Napoli (1309-1343). Jayme II er Konge af Aragonien (1291-1327). Frederik er Konge af Sicilien (1295-1337). Filip V er Konge i Frankrig (1316-1322). Alfonso IV er Konge af Castilien (1312-1350). Dinis er Konge i Portugal (1279-1325). Christoffer II er Konge i Danmark (1320-1332). Magnus Eriksson er Konge i Sverige (1319-1363). Den svenske Konge Magnus Eriksson er Konge i Norge (1319-1343). Edward II er konge i England (1307-1327). I Tyskland støtter adelen Frederik III som Konge (1314-1330), mens borgerne støtter Ludvig som Konge (1314-1347).

Paven opholder sig i Avignon.

1321

Johannes XXII er Pave (1316-1334). Robert er Konge af Napoli (1309-1343). Jayme II er Konge af Aragonien (1291-1327). Frederik er Konge af Sicilien (1295-1337). Filip V er Konge i Frankrig (1316-1322). Alfonso IV er Konge af Castilien (1312-1350). Dinis er Konge i Portugal (1279-1325). Christoffer II er Konge i Danmark (1320-1332). Magnus Eriksson er Konge i Sverige (1319-1363). Den svenske Konge Magnus Eriksson er Konge i Norge (1319-1343). Edward II er konge i England (1307-1327). I Tyskland støtter adelen Frederik III som Konge (1314-1330), mens borgerne støtter Ludvig som Konge (1314-1347).

Paven opholder sig i Avignon.

1322

Johannes XXII er Pave (1316-1334). Robert er Konge af Napoli (1309-1343). Jayme II er Konge af Aragonien (1291-1327). Frederik er Konge af Sicilien (1295-1337). Filip V er Konge i Frankrig (1316-1322), derpå er Karl IV Konge i Frankrig (1322-1328). Alfonso IV er Konge af Castilien (1312-1350). Dinis er Konge i Portugal (1279-1325). Christoffer II er Konge i Danmark (1320-1332). Magnus Eriksson er Konge i Sverige (1319-1363). Den svenske Konge Magnus Eriksson er Konge i Norge (1319-1343). Edward II er konge i England (1307-1327). I Tyskland støtter adelen Frederik III som Konge (1314-1330), han tages til fange og Leopold af Østrig udråber sig selv til Konge, mens borgerne støtter Ludvig som Konge (1314-1347).

Paven opholder sig i Avignon.

1323

Johannes XXII er Pave (1316-1334). Robert er Konge af Napoli (1309-1343). Jayme II er Konge af Aragonien (1291-1327). Frederik er Konge af Sicilien (1295-1337). Karl IV er Konge i Frankrig (1322-1328). Alfonso IV er Konge af Castilien (1312-1350). Dinis er Konge i Portugal (1279-1325). Christoffer II er Konge i Danmark (1320-1332). Magnus Eriksson er Konge i Sverige (1319-1363). Den svenske Konge Magnus Eriksson er Konge i Norge (1319-1343). Edward II er konge i England (1307-1327). I Tyskland støtter adelen Frederik III som Konge (1314-1330), han tages til fange og Leopold af Østrig udråber sig selv til Konge, mens borgerne støtter Ludvig som Konge (1314-1347).

Paven opholder sig i Avignon ----- Stefano Colonna og Poncello Orsini vælges som borgmestre i Rom ----- Franciskaner-munkene hævder, at Jesus og apostlene ikke besad rørlig ejendom, men Dominikaner-Ordenen er ikke enig i denne udlægning. Paven tager de sidstes parti og udsender en bulle, der erklærer Franciskanernes påstande for kætteri og afsætter Ordensgeneralen Michele da Cesena, som derpå flygter til Tyskland.

1324

Johannes XXII er Pave (1316-1334). Robert er Konge af Napoli (1309-1343). Jayme II er Konge af Aragonien (1291-1327). Frederik er Konge af Sicilien (1295-1337). Karl IV er Konge i Frankrig (1322-1328). Alfonso IV er Konge af Castilien (1312-1350). Dinis er Konge i Portugal (1279-1325). Christoffer II er Konge i Danmark (1320-1332). Magnus Eriksson er Konge i Sverige (1319-1363). Den svenske Konge Magnus Eriksson er Konge i Norge (1319-1343). Edward II er konge i England (1307-1327). I Tyskland støtter adelen Frederik III som Konge (1314-1330), han tages til fange og Leopold af Østrig udråber sig selv til Konge, mens borgerne støtter Ludvig som Konge (1314-1347).

Paven opholder sig i Avignon ----- Den tyske Kong Ludvig ("Ludovico il Bavaro") vil drage ned i Italien for at lade sig kejserkrone i Rom, men Pave Johannes XXII anerkender ikke hans kongetitel og ekskommunikerer ham.

1325

Johannes XXII er Pave (1316-1334). Robert er Konge af Napoli (1309-1343). Jayme II er Konge af Aragonien (1291-1327). Frederik er Konge af Sicilien (1295-1337). Karl IV er Konge i Frankrig (1322-1328). Alfonso IV er Konge af Castilien (1312-1350). Dinis er Konge i Portugal (1279-1325), derpå er Alfons IV den Tapre Konge i Portugal (1325-1357). Christoffer II er Konge i Danmark (1320-1332). Magnus Eriksson er Konge i Sverige (1319-1363). Den svenske Konge Magnus Eriksson er Konge i Norge (1319-1343). Edward II er konge i England (1307-1327). I Tyskland støtter adelen Frederik III som Konge (1314-1330), han tages til fange og Leopold af Østrig udråber sig selv til Konge, mens borgerne støtter Ludvig som Konge (1314-1347).

Pave Johannes XXII opholder sig i Avignon.

Gå til næste side (1326-1350)


(Se oversigt over årstal og begivenheder)


Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 30.12.2013 og sidst opdateret d. 15.1.2014