ANNAS ROM GUIDE
Juno Lucina's Tempel

Templet for Juno Lucina / Aedes Iunonis Lucinae / Tempio di Giunone Lucina lå på Colle OppioCispius-højtoppen omtrent på det sted, hvor vejene Via Giovanni Lanza og Via dei Quattro Cantoni krydser hinanden idag og ned omkring nutidens Via in Selci og Largo Visconti Venosta i området, hvor kirkerne Santa Lucia in Selci og Santi Gioacchino og Anna ligger.

I Antikken hed vejene i området Vicus Patricius (den nuværende Via Urbana lige vest for Via Cavour), Clivus Suburanus (den nuværende Via in Selci) og Clivus Pullius, som antagelig løb bag den nuværende Kirke San Pietro in Vincoli og op imod det sted, hvor Juno Lucina's Tempel lå.

Templet var gammelt, fra 379 før Kristus, opført på det sted, hvor man allerede tidligere dyrkede Juno i en hellig skov, ifølge legenden indviet af sagnkongen Titus Tatius.

Også det " nye" tempel blev indviet til Gudinden Juno, men denne gang i hendes egenskab af "lysbringerske" og fødselsgudinde, "den der bringer børnene for dagens lys". Tilnavnet "lucina" er afledt af latin: "lux", som betyder "lys", men nogle forskere mener, at det istedet er afledt af ordet "lucus", der betyder en skov og især en til guderne indviet hellig lund. Og der lå netop rundt om templet en lille skovbevoksning, som kaldtes "Lucus Poetelius".

Det er dog også tankevækkende, at der lige overfor dette tempel i den første kristne tid oprettedes en lille helligdom, som blev indviet til den Kristne Helgeninde for Lyset, Santa Lucia, som døde martyrdøden omkring år 304. Her byggedes senere Kirken Santa Lucia in Selci.

Stedet er bekræftet af arkæologiske fund, blandt andet af en indskrift til ære for Gudinden Juno Lucina fordi hun hjalp en vis Bassa til at få en sund og rask søn Quintus Vitellius. Og af en indskrift fra 713 efter Roms grundlæggelse, opsat til minde om bykvæstoren Quintus Paedius, som lod opføre en mur rundt om Templet. Desuden fandt man i 1889 under vejarbejderne mellem Via Giovanni Lanza og Suburra-området udfor Kirken Santa Lucia in Selci rester af antikke mure i tufblokke, hvorpå der var en indridset indskrift endnu fra slutningen af Republikkens tid til minde om en privatmand, som havde bekostet opførelsen af denne mur for at ære Juno Lucina på hendes helligdag og årsdagen for Templets indvielse, den 1.marts.

På denne helligdag afholdtes hvert år i Templet for Juno Lucina en af de store romerske fester: Matronalia-festen.


Litteratur om Juno Lucina's Tempel:
Ankerfeldt, Carl: Vandringer i det antikke Rom. Schultz, 1976.
- side 211.
Borsari, Luigi: Topografia di Roma antica. Ristampa anastatica. Milano, Hoepli, 1897.
- side 149.
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 740 (Via dei Quattro Cantoni) Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1973- . Rione I, Monti.
- Del 2, side 78f.

Fotos fra området
Kort over området
Spise og bo i området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Ordliste
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er sidst opdateret d.8.12.2002