ANNAS ROM GUIDE
Santi Gioacchino e Anna
Kirken Santi Gioacchino e Anna ved Largo Visconti Venosta

1700-tals kirken Santi Gioacchino e Anna ligger på Largo Visconti Venosta mellem Via in Selci og Via Monte Polacco op mod Colle Oppio ved siden af det tidligere kloster "Monastero delle Paolotte" i det område, hvor i Antikken Templet for Juno Lucina i den hellige lund Lucus Poetelius lå.

Kirken er viet til Jomfru Maria's forældre Joakim og Anna men også til San Francesco di Paola, da den sammen med det tilstødende kloster blev bygget af franciskanernonnerne "Le Paolotte". Kirken kendes derfor under flere navne: "San Gioacchino in Selci", "Santi Gioacchino e Francesco ai Monti" og "Santi Gioacchino e Anna".

Allerede i 1722 ville en rig præst Don Francesco Narici grundlægge et kloster for Le Paolotte og han købte et hus på Colle Oppio til dette formål. 3 år efter måtte han imidlertid opgive sit forehavende og nonnerne flyttede hen i Klosteret ved Santa Prassede.

I 1731 fik de 1.000 scudi af Monsignor Del Zaro og købte derpå et hus i Via in Selci. Dette hus blev senere nedrevet og nu blev der i årene 1746-1780 bygget både en kirke (Santi Gioacchino e Anna) og et kloster (Monastero delle Paolotte) på stedet. Det var i forbindelse med dette byggeri, at man fandt den berømte "skat", som har givet navn til den nærliggende trappegade Via Monte Polacco.

Kirkebyggeriet startede allerede i 1746, men stoppede i 1753, det genoptoges i 1770 og sluttede i 1780, hvor kirken blev indviet. Arkitekten var i den første fase Francesco Fiori (1709-1784), som synes at være blevet inspireret af den store arkitekt Ferdinando Fuga.

Facaden er enkel og ren i linjerne med høje flade søjler med korinthiske kapitæler på hjørnerne og på hver side af indgangspartiet. Kapitælerne bærer en bred frise og ovenover denne afsluttes kirken med en dobbelt tympanon, et trekantet gavlfelt der spænder over hele bygningen og et buet, der spænder over indgangspartiet. Også den høje smalle indgangsdør ovenfor en lille stentrappe afsluttes af en buet tympanon. Ovenover denne findes et aflangt vindue, hvis øvre rammer udgør en del af den vandrette frise. Til højre og venstre for indgangspartiets søjler er facaden opdelt i 2 etager med et vindue i hver.

Kirkens indre er i form af et græsk kors med kuppel over midterrummet, de 4 korsarme er dækket af tøndehvælv. Den er dekoreret med hvidt stuk, flade søjler med korinthiske kapitæler og stukengle i loftet. Et falsk kassetteloft er påmalet fornylig. Ved siden af indgangsdøren står 2 smukke skriftestole fra det 18.århundrede.

I højre side ligger Cappella Svejro de Azevedo, bygget af denne familie i 1776, men totalt ændret siden. Højalteret har en brudt tympanon med engleudsmykning og et maleri af "Maria, Santa Anna e San Gioacchino" fra slutningen af det 18.århundrede. I venstre side er der et maleri af "Immacolata" ("Den Ubesmittede Undfangelse").

Den 26. Juli fejrer man titelhelgenerne i kirken.


Litteratur om Santi Gioacchino e Anna:
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 272,607,790.
La Grande Guida dei rioni di Roma. 2.edizione. Newton Compton editori, 2001.
- side 78-79.
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1973- . Rione I, Monti.
- Del 2, side 78
Zeppegno, Luciano: Le chiese di Roma. Newton Compton editori, 1975.
-side 204, 265.


Kirken Santi Gioacchino e Anna med Via in Selci
Fotos fra området
Kort over nær-området
Kort over området
Spise og bo i området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Ordliste
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er sidst opdateret d. 26.6.2005