ANNAS ROM GUIDE
Cappella di Santa Maria del Buon Consiglio
Cappella di Santa Maria del Buon Consiglio
Dette lille kapel ligger i Via di Tor de' Conti nr.1 og er ikke så forfærdeligt gammelt. Det er opført i 1834, hvor en tidligere smal, mørk, skummel og ildeberygtet gyde mellem Via di Tor de' Conti og Via degli Ibernesi blev lukket for den gennemgående færdsel. Gyden lå på Familien Sturbinetti's ejendom og ejerne anmodede kommunens vejkontor, "Maestro delle Strade", om tilladelse til at lukke vejen, hvorefter man på en del af området opførte det lille kapel og indviede dette til Madonna del Buon Consiglio, "De gode råds Madonna".

Madonna del Buon Consiglio er egentligt et undergørende billede af Jomfru Maria med Jesus-Barnet, som ifølge traditionen opstod i 1467 på en kirkevæg i byen Genazzano udenfor Rom. En reproduktion af dette billede var i 1746 blevet ophængt i en kirke i nabolaget, den tidligere San Pantaleo i den nuværende gade Via del Buon Consiglio på den anden side af Via Cavour. Efter billedophængningen skiftede denne kirke derpå navn til Madonna del Buon Consiglio.

Kapellet er ganske lille og enkelt såvel i sin indretning som i det ydre. Facaden består af en lav og smal pudset mur med en portal indrammet af flade, brede søjler og kronet af et trekantet gavlfelt. Indenfor de brede søjler er der endnu 2 flade, smallere søjler der bærer en bue, der indrammer et halvcirkelformet vindue over indgangsdørene. Den højre del af facaden rummer endnu en smal dør ind til kapellets siderum. Under det trekantede gavlfelt løber en frise med indskriften MATER BONI CONSILI.

Kapellets indre består som nævnt af en sidekorridor med indgang til selve kapellet og med adgang til et rum bagved, nemlig den resterende del af den gamle, nu lukkede gyde.

Kapelrummet har en uregelmæssig trapezform dikteret af de omliggende bygninger. Loftet har tøndehvælv og indgangsdørene udgøres af et smedejernsgitter. I begyndelsen af århundredet sænkedes loftet, så man kunne indrette en bolig for præsten under taget. Også til denne bolig er der adgang fra sidekorridoren.

Over alteret hænger en kopi af det undergørende maleri af Madonna del Buon Consiglio i en træramme, der er udskåret og dekoreret i barokstil med englehoveder mellem små skyer, kronet af en due symboliserende Helligånden. Det drejer sig muligvis om den ramme, som hang i Kirken Madonna del Buon Consiglio indtil ca. 1974, hvor denne blev ødelagt af en brand og derpå ikke genbrugt som kirke.

Maleriet, som tidligere hang i familien Sturbinetti's palæ, er fra det 18.århundrede og viser Jomfru Maria med Jesus-Barnet, der begge er forsynet med sølvkroner. Nedenunder står indskriften MATER BONI CONSILI. Det er muligvis udført af Domenico Cassarotti, som på den tid malede en mængde malerier med netop dette motiv, hvoraf mange blev aftaget af San Vincenzo Pallotti. Denne helgens særlige tilknytning til Madonna del Buon Consiglio bekræftes af et stik, der hænger på rummets venstre væg, motivet er: San Vincenzo Pallotti.

Ved siden af dette maleri hænger nogle votivgaver og et trækrucifiks samt en indskriftssten til minde om Jomfru Maria-festen den 26. Maj 1884 på 50-årsdagen for ophængningen af Madonna-billedet i kapellet.

På rummets højre væg hænger 2 stik af Santa Lucia og Madonna del Rosario ("Rosenkransens Madonna"). Kapellets øvrige kostbare udstyr mangler idag, hvor det ejes af billedhuggeren Giuseppe Benassati, som i 1968 købte det af Sturbinetti-familien. Det vedligeholdes dog stadig som kapel og der afholdes også af og til messer.

I det omliggende kvarter, Rione Monti, æres Madonna del Buon Consiglio stadig højt og messerne i kapellet trækker skarer af de omkringboende troende til. Det fortælles også, at Jomfru Maria af og til viser sig i kapellet, blandt andet viste hun sig i 1836, hvor indtil flere tilstedeværende personer så hende dreje sig fra side til side flere gange, inden hun atter forsvandt.

Cappella di Santa Maria del Buon Consiglio befinder sig i et område, der tidligere også kaldtes "dei Pantani", hvorfor kapellet også har dette tilnavn ligesom det har tilnavnet "al Grillo" efter Grevefamilien Del Grillo's palæ og ejendom, der grænsede op til Sturbinetti-familiens.


Litteratur om Capella di Santa Maria del Buon Consiglio:
Lombardi, Ferruccio: Roma - le chiese scomparse. Fratelli Palombi Editori, 2.ed. 1998.
- side 72.
Roma Sacra : guida alle chiese della città eterna. 16. itinerario. Elio de Rosa editore, 1999.
- side 24.

Fotos fra gaden
Kort over området
Spise og bo i området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 2.10.2006