ANNAS ROM GUIDE
Del Grillo-familien

Familien Del Grillo eller Del Grillo Scarlatti stammede fra Fiesole, hvor de var grever, og bosatte sig i Rom omkring 1570.

Familievåbenet har en rød bund, hvorpå der løber et bredt sølvbånd fra øverste venstre hjørne og skråt ned til det nederste højre hjørne. På dette bånd er der med sort malet en fårekylling (en "grillo").

Af familiens medlemmer kender vi:

Francesco del Grillo, som i 1570 købte et hus i Via Giulia og opnåede romersk borgerskab for sig og sin familie.

Carlo del Grillo beklædte embedet som conservator på Campidoglio i 1606 og var formand for kvartersformændene ("priore dei caporioni") i 1646.

Antonio del Grillo var conservator i 1646.

Cosimo del Grillo var priore dei caporioni fra 1689 til 1690. Han giftede sig ind i familien Scarlatti, der stammede fra Firenze, og sammenlagde de to navne. Cosimo bosatte sig i 1675 ved det gamle tårn ved nutidens Piazza del Grillo. Her lod han opføre et palæ i tilknytning til tårnet, der herefter tog navn efter familien ligesom palæet, pladsen foran og den gade, der fra Largo Magnanapoli førte derhen.

Livia del Grillo, moder til Maria Teresa Doria di Tursi, døde 1746 og blev begravet i Kirken Sant'Andrea delle Fratte, hvor billedhuggeren Francesco Queirolo har udført et dobbelt gravmæle for mor og datter på indgangsvæggens højre side.

Maria Teresa del Grillo, datter af Livia del Grillo, blev gift ind i Doria-familien og derved Grevinde af Tursi, så hun omtales som Maria Teresa Doria di Tursi. Hun døde 1750 og blev begravet i Kirken Sant'Andrea delle Fratte, hvor billedhuggeren Francesco Queirolo har udført et dobbelt gravmæle for mor og datter på indgangsvæggens højre side.

Bernardino del Grillo Scarlatti var overopsynsmand ved Porta Portese og døde omkring 1750. Han ligger begravet i Kirken San Giovanni dei Fiorentini.

Onofrio del Grillo Scarlatti var priore dei caporioni i 1771, conservatore i 1774 og døde i 1787. Da han ikke havde nogen sønner, uddøde familienavnet med ham, mens ejendommen overgik til hans datter:

Virginia del Grillo Scarlatti, som blev gift med Girolamo Capranica. Da hun døde barnløs i 1831, testamenterede hun sine ejendomme og sin titel til nevøen Giuliano Capranica, der derefter tog navnet: Capranica del Grillo Scarlatti.

Fra 1700-tallet stammer de mange historier om den gale Marchese del Grillo (Onofrio? eller Bernardino?), som for at dulme sin kedsomhed fandt på de mest bizzarre drillerier og ondskabsfuldheder mod sine naboer, de handlende i nabolaget eller de jøder, som passerede forbi hans hus.

Litteratur om Del Grillo-familien:
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 342.
La Grande Guida dei Rioni di Roma. 2.edizione. Newton Compton editori, 2001.
- side 106.
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1973- .
- Rione I, Monti. del 3: side 164.
Quercioli, Mauro: Le torri di Roma. Newton Compton editori, 1985
- side 65f.
Rendina, Claudio: Le grandi famiglie di Roma. Newton & Compton editori, 2004
- side 363f.
Rendina, Claudio: I palazzi storici di Roma. Newton & Compton editori, 2005
- side 388.

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 7.4.2006 og sidst opdateret d. 7.9.2010