ANNAS ROM GUIDE
Il Clementino

eller

La Rotonda delle Terme di Diocleziano in Via del Viminale


For nordøstenden af Via del Viminale ligger de betydelige rester af den sydøstlige runde hjørnebygning, der lå i muren til Diocletian's Termer, "La Rotonda delle Terme di Diocleziano". Denne bygning svarer til en anden, den nordvestlige, der idag er indrettet til Kirken San Bernardo alle Terme i Via Torino oppe ved Piazza San Bernardo.

Bygningen har tjent flere formål i tidens løb og idag ligger indgangen i Via del Viminale nr.3. I forhallen er der til venstre adgang til en restaurant, som er indrettet i nogle tilbyggede rum, mens der til højre er adgang til private lejligheder. Efter forhallen ligger der et ikke særligt behageligt kælderrum, opfyldt af affald, men her kan man se en rund mur, som er en del af den gamle runde bygning. Herefter følger en stor gårdsplads, den er udsmykket med 4 kæmpestore lerkrukker, der måske stammer fra den tid, hvor rummene blev anvendt som kornmagasiner under Pave Clemens XI (1700-1721).

Bagest til venstre i gården er der en lille buet niche med en gammel fontæne, der ikke mere er i brug. Den består af en antik sarkofag udsmykket med stiliserede blomster og et løvehovede, som engang spyede vand. Ovenover er der indskrift til ære for Dronning Margherita: "Auspice - La Maestà della Regina - Margherita di Savoia - il XXVIII giugno MDCCCCXIV". I gården er der også forskellige andre rester fra den antikke bygning sammen med nogle travertinfragmenter.

Rotonden var i sin tid en del af Diocletian's Termer, men anvendtes som sagt senere til andre formål. Allerede Pave Gregor XIII havde i 1566 indrettet en anden del af Termerne (ved den nuværende Via dei Barbieri) til kornmagasin og dette blev senere udvidet af Pave Paul V i 1609 og af Pave Urban VIII i 1630. Denne bygning dækkede dog ikke den voksende bys behov og Pave Clemens XI lod derfor i 1705 hjørnebygningerne i anlæggets sydøstlige mur, der nu ligger ved Via delle Terme di Diocleziano og Via del Viminale, indrette til et nyt kornmagasin og fra den tid stammer forskellige indskrifter på bygningen.

Udover den runde hjørnebygning indgik også rummet til venstre for denne, en rektangulær sal som måske husede et af de 2 biblioteker, som flyttedes hertil fra Trajan's Forum, i det store kornmagasin, som også kaldes "Il Clementino" efter Pave Clemens XI, der lod arkitekten Carlo Fontana stå for arbejdet.

På Via delle Terme di Diocleziano er der ved indgangen til postkontoret opsat denne mindeindskrift: "Clemens XI. Pont.Max. - Commodiori Pub. Frumenti Custodiae - Cui Proxima Horrea - A Greg. XIII Paulo V Ac Urbano VIII - Constructa - Satis Adhuc Non Erant - Novi Ho(r)reus Aedificii Accessione - Consuluit - Anno Sal MDCCV Pontif. V" under Pavens familie-våben, Albani-familiens 3 bjerge og en ottetakket stjerne med den pavelige tiara og nøglerne ovenover.

Rotonden udgjorde altså fra 1705 en sideindgang til det store kornmagasin og dette kundgjordes med endnu en indskrift: "Aevo Superstes Monumentum - Ne Quid Veteris Magnificentiae - Qua Urbis Aedificia Abolirent - Clemens XI Pont. Max. - Horreis A Se Constructis Iungi Curavit - Anno Sal MDCCV Pontif. V".

Da det ikke længere var nødvendigt at anvende Rotonden og de tilliggende bygninger til kornmagasin, fandt man andre anvendelsesmuligheder for den. I begyndelsen af 1800-tallet var de en del af fattighuset og fra 1834 blev de til sygehus herfor og derefter til fængselssygehus indrettet med en kvindeafdeling for neden og en mandsafdeling foroven. I 1880 er de aftegnet på kort med det lange rum bagved mærket "Carceri di Termini": "Termini-Fængslet". I stueetagen havde man et "camera di disciplina", en straffecelle, og på overetagen satte man mure op til 3 rum, der kaldtes "San Giuseppe, Sant'Antonio og San Giovanni".

Når vi står på dette gadehjørne, må vi altså tænke os til at stå ved hjørnet af den store mur omkring Kejser Diocletian's kæmpemæssige termeanlæg. Rotonden har her udgjort hjørnet og muren er til venstre forsat op langs den nuværende Via delle Terme di Diocleziano, der dog løber indenfor murens bygninger, der lå imellem denne og nutidens Via Torino. Muren fortsatte - kun afbrudt af esedra'en, der svarer nogenlunde til nutidens Piazza della Repubblica's halvcirkelformede bygninger, og helt op til Piazza di San Bernardo ved Via Torino, hvor rundkirken San Bernardo som nævnt udgør det modsatte hjørne. Til højre for hjørnet af Via del Viminale er muren fortsat op langs nutidens Piazza dei Cinquecento, på højre side af Museo delle Terme der jo netop er indrettet i nogle af de gamle termebygninger, og op til Via Volturno hvor anlægget sluttede.


Litteratur om La Rotonda:
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 827.
La Grande Guida dei rioni di Roma. 2.edizione. Newton Compton editori, 2001.
- side 1080.
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1973- .
- Rione XVIII, Castro Pretorio. Del 1: side 182.
Staccioli, Romolo A.: Guida di Roma Antica. Biblioteca Universale Rizzoli (BUR). 8.ed., 2000.
- side 192.

Plan over "Il Clementino"
Fotos af Il Clementino
Kort over området
Spise og bo i området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Ordliste
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - sidst opdateret 9.11.2003