ANNAS ROM GUIDE
Via Torino
Via Torino. NB: Siden vises i et nyt vindue!

er en bred, lige, nyere gade, som løber på nordsiden af højene Quirinal, Viminal og Esquilin fra Via XX Settembre og Piazza di San Bernardo i nordvest til Piazza dell'Esquilino i sydøst.


Gaden er anlagt i 1870'erne i forbindelse med den store udbygning af kvarteret, som fandt sted på det tidspunkt, og den fik navn efter byen Torino i Norditalien, hvorfra det nye, samlede kongeriges overhovede Kong Vittorio Emanuele II di Savoia stammede.

Efter starten ved Piazza San Bernardo ligger først på nordsiden af gaden Kirken San Bernardo, der er indrettet i en rund bygning, som stammer fra muren omkring oldtidens badeanlæg Diocletian's Termer. Herefter følger Galleria Esedra og sidevejen Via Modena på sydsiden. Via Torino krydser dernæst Via Nazionale kort efter dennes udspring på Piazza della Repubblica (og de buede bygninger her afspejler også forløbet af Terme-muren) og fortsætter ned til Piazza Beniamino Gigli, hvor Teatro dell'Opera ligger på sydsiden lige før krydset med Via del Viminale. Herefter fortsætter gaden mod sydøst, hvor den møder sidevejen Via Cesare Balbo fra syd og Via Massimo d'Azeglio fra nord. Lige overfor denne slutter Via Urbana nedenfor støttemuren op til Via Torino, som fortsætter ud til Piazza dell'Esquilino, hvor den møder Via Cavour fra nordøst og Via dell'Esquilino fra øst.

Via Torino er nok en ny gade, men i Antikken løb der på omtrent samme strækning et andet gadeforløb, som vi ikke kender navnet på. Denne gade løb oppe fra den gamle Vicus Portae Collinae (nutidens Via XX Settembre) på det sted, der kaldtes "Ad Duas Domos" (omtrent ved Kirken Santa Susanna) og gik skråt mod sydøst men i mere vestlig retning end Via Torino idag. Den mundede ud i Vicus Portae Viminalis omtrent hvor Piazza Beniamino Gigli ligger idag.

I området lå i Antikken flere store privathuse, hvoraf man har fundet rester, og senere overtoges det af kirkernes og klostrenes vingårde: "Orto delle Barberine" ved Via Modena, og rigmændenes landsteder: "Vigna dei Frangipani/Strozzi" lige før Via del Viminale, der derfor kaldtes Via Strozzi, "Vigna Zerla" (1580) ved Via Cesare Balbo, "Via Guglielmini" (1570) og senere "Villa Peretti-Montalto", det store landsted som Pave Sixtus V lod opføre her nordøst for Santa Maria Maggiore. Her lå selve huset "Casino Peretti" på hjørnet mellem Via Torino, Via Cavour og Via Rosmini og i denne trekant lå også 2 af parkens berømte fontæner "Fontana de Leoni" og parkvejen Viale della Giustizia.


EN TUR NED AD VIA TORINO:

Via Torino er anlagt i et langt, lige stræk mellem to markante monumenter, som man har for øje på hele strækningen: Facaden til Kirken Santa Susanna ved Via XX Settembre og Apsis af Kirken Santa Maria MaggiorePiazza dell'Esquilino.

Allerførst ligger til venstre ved Piazza di San Bernardo Kirken San Bernardo alle Terme, indrettet i en rund bygning, som udgjorde hjørnet i muren omkring Diocletian's Termer. En tilsvarende fra sydhjørnet kan idag ses i Via del Viminale.

Mellem rundingen af Kirken San Bernardo og muren ud mod gaden gemmer sig i nr.92 et lille pottemagerværksted: "Terrecotte Persiani".

I nr.86-87 ligger Galleria Esedra, som blev bygget i 1955 af Marcello Piacentini til at forbinde Via Torino med Via Vittorio Emanuele Orlando til et stort eksklusivt forretningsstrøg.

I nr.40 på højre hånd ligger et lille 3-etagers palæ, som Komtesse Kisseleff lod Luigi Bellani tegne i 1873.

På hjørnet af Via Modena og med hovedindgang fra Via Torino byggedes i 1896 "Caffè-Concerto Esedra" af Ingeniør Vittorio Bocca.

Via Nazionale's vestside ligger på hjørnet Palazzo Galluppi, en beboelsesejendom bygget i 1867 af arkitekten Bernardino Galluppi. Det er et 3-etagers hus med en stor buet port flankeret af søjler forneden og en enkelt balkon på hver etage.

På sydsiden på hjørnet af Via Nazionale (nr.5) byggedes i 1867 et af de allerførste huse i det nyudstykkede område. Det er en 4-etagers bygning med en stor bue over indgangsdøren og en jernbalkon ovenover.

På den modsatte side (nordsiden) i nr.122 ligger Palazzo Nathan, der er bygget af Cesare Janz. Huset er ikke så bredt, det har 5 etager og facaden er smukt udsmykket, bemærk især 3. og 4. salen, hvor vinduerne har smukke rammer med karyatider og kannellerede søjler i dobbelt højde. På hjørnet er der balkoner med søjler, en firkantet forneden og buede foroven.

Før Via del Viminale ligger Piazza Beniamino Gigli med Teatro dell'Opera (se foto), der er opført i 1880 på det sted hvor den gamle Villa Strozzi lå.

På østsiden af Via del Viminale i nr.146 ligger kontorbygningen "ICCRA" ("Istituto delle Case Rurali e Artigiane" = Forsikring for land- og håndværksbygninger) bygget i 1924 af Francesco Berarducci. Det er et 6-etagers hus i armeret beton med to hjørnepartier i glas.

På gadens sydside på hjørnet af Via Cesare Balbo ligger et nyere kontorhus af Leo Galini, Eugenio Montuori og Adalberto Libera, det er bygget i 1956-59. Også dette hus er ejet af et forsikringsselskab, nemlig "Cassa Nazionale Assistenza Impegiati Agricoli e Forestali" = Forsikring for de ansatte i land- og skovbrug. Huset er bygget med en spids vinkel på grund af gadehjørnet og er yderligere kompliceret af højdeforskellen mellem de omgivende gader, hvor Via Urbana mod øst ligger ca. 8,5 meter under Via Torinos niveau. Ud til Via Torino og Via Cesare Balbo ligger der forretninger og kontorer, mens der ud til Via Urbana er 2 etager og garager med indgang fra denne lavereliggende gade. En indre gård bringer lys til komplekset.

Ved siden af ligger en lidt mindre bygning fra 1960 af Eugenio Scarfella, den huser kontorer og "Albergo Commodore".

På hjørnet af Via Cavour ligger i nr.71 Palazzo Goilitti bygget i 1886 af Cesare Janz og Gregorio Moretti.

Her munder så Via Torino ud i Piazza dell'Esquilino og den imponerende trappe op til Kirken Santa Maria Maggiore's apsis.

Læs om hvordan området omkring Via Torino så ud i antikken!


Litteratur om Via Torino:
La Grande Guida dei rioni di Roma. 2.edizione. Newton Compton editori, 2001.
- side 1081ff.
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1973- . Rione XVIII, Castro Pretorio.

Fotos fra Via Torino
Kort over området
Bo og spise i området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Ordliste
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet før d.13.12.2003 og sidst opdateret d. 11.5.2011