ANNAS ROM GUIDE
Santa Caterina d'Alessandria ifølge gamle tegninger og kort:
Plan over San Bernardo, klosteret og Santa Caterina d'Alessandria i de gamle Termebygninger
Med rødt er i det gamle Termeanlæg (sort tegning) indtegnet de bygninger, som Caterina Nobili Sforza indrettede. Til venstre Kirken San Bernardo og straks derefter det tilhørende kloster. Midt i den buede exedramur lå så Kirken Santa Caterina d'Alessandria, der antagelig var indrettet i Kardinal du Bellay's tidligere palæ på det sted, hvor idag Via Nazionale munder ud i Piazza della Repubblica. Den runde hjørnebygning til højre (modsat San Bernardo) blev senere indrettet til kornmagasin og kendes under navnet "Il Clementino".
Horti Bellaiani set fra syd op mod ruinerne af Diocletian's Termer
Området omkring Horti Bellaiani set fra syd op mod ruinerne af Diocletian's Termer. Efter Kardinal Jean du Bellay's død opkøbtes en del af jorden af Caterina Nobili Sforza, som opførte to kirker og et kloster derpå: Kirken Santa Caterina d'Alessandria, der antagelig blev indrettet i Kardinalens tidligere palæ på det sted, hvor idag Via Nazionale munder ud i Piazza della Repubblica. Og Kirken San Bernardo i den vestlige runde hjørnebygning i Termekompleksets sydlige ydermur ud mod nutidens Via XX Settembre. Ved siden af kirken lå det tilhørende kloster.
Horti Bellaiani set fra nord (nutidens Piazza della Repubblica)
Horti Bellaiani set fra nord (nutidens Piazza della Repubblica): her løb en mur nogenlunde midt på pladsen og omtrent der, hvor Fontana delle Naiadi står idag, stod indgangsportalen til Kardinal Du Bellay's landsted. Indenfor befandt der sig en smuk anlagt park, som mod syd afgrænsedes af den gamle ydermur fra Diocletian's Termer, hvor nr.2 og nr.5 er de to gamle runde hjørnebygninger, nr.3 er de to bygninger, hvor der antagelig var biblioteker, nr.4 var selve Kardinalens palæ, som var indrettet i den halvcirkelformede mur, på det sted hvor senere Kirken Santa Caterina d'Alessandria kom til at ligge, indtil den blev nedrevet og Via Nazionale blev anlagt. Syd for ydermuren strakte resten af Horti Bellaiani sig ned til omkring nutidens Via Firenze.
Området hvor Diocletian's Termer lå i Antikken
Området hvor Diocletian's Termer lå i Antikken, det er de nederste sorte mure på billedet - med de to runde hjørnebygninger og den halvcirkelformede exedra i midten - som kom til at udgøre en del af Horti Bellaiani, der gik oppe fra Via Orlando og Via delle Terme di Diocleziano og ned mod billedets underkant hvor nutidens Via Firenze løber.
Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Ordliste
Fotogalleri
Bykort
Bøger og links om Rom
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - sidst opdateret 14.9.2003