ANNAS ROM GUIDE
Conclave 1458
16.-19.8.1458

Forhistorien:

Den 6. August 1458 døde Calixtus III, som havde været Pave siden 1455. Han havde ikke brugt Kirkens midler på kirkebyggerier og lignende religiøse og kirkelige prestigeprojekter, men havde sat meget ind på at få konger og fyrster til at involvere sig i korstoget mod tyrkerne. Til dette formål havde han givet betydelige midler fra kirkekassen og fået organiseret en flåde på 16 skibe af trirem-typen, som han ikke fik meget held med, men dog en sejr ved Metelino under Kardinal Ludovico Scarampo's ledelse. Pavens opfordring vandt ikke meget gehør hos fyrsterne, men i Juli 1456 vandt de kristne korshære under ungareren Johannes Hunyady (også omtalt som Giovanni eller Johan Hunyadi) dog en sejr ved Beograd, som stoppede tyrkernes fremrykning.

Ellers var det mest iøjnefaldende resultat af Calixtus III's pontifikat, at mængden af hans landsmænd øgedes i Rom i sådan en grad, at den lokale befolkning kom til at afsky "i catalani". Og at den ene af de nevøer, som Paven i sin nepotisme udnævnte til Kardinal, senere selv blev Pave under navnet Alexander VI.


Pavevalget:

Den 16. August 1458 samledes 18 af de på den tid 27 Kardinaler i Vatikanet for at finde en ny Pave og allerede 3 dage senere, den 19. August 1458, valgtes Kardinal Enea Silvio Piccolomini fra Siena til Pave.

Det hurtige valg kunne han takke sin forgænger for, da Kardinalerne under Calixtus III syntes at have mistet indflydelse med hensyn til udnævnelse af nye Kardinaler og fordeling af embeder. De havde derfor straks, de havde erfaret at Calixtus lå for døden, indbyrdes begyndt forhandlinger om vilkårene for den, der ville være den nye Pave.

Kardinalerne så det som en fordel, at Piccolomini ikke tilhørte en bestemt religiøs Orden eller var særlig streng i troen. Han havde været Pavelig udsending i flere lande og var mere humanist og forfatter end præst.

Zisola (se litt.note 1) fortæller, at den hovedrige Kardinal d'Estouteville ikke undså sig for at købe en masse af stemmerne, men alligevel blev slået af den italienske Kardinal.


Hvad der derpå skete:

Den nye Pave, der tog navnet Pius II, blev kronet den 3. September i en højtidelig indsættelsesceremoni.

Udover Kardinalerne var også tidens humanister begejstrede over udfaldet af Pavevalget, men det stod snart klart, at de ikke ville modtage nogen hjælp fra Pius II, som de anklagede for at være gerrig. Det gjaldt dog ikke for de bygningsarbejder, som han satte i gang i sin hjemby, der efter ham tog navnet Pienza. Og nepotisme var ham heller ikke fremmed.

Pius II fortsatte sin forgængers arbejde med at stoppe tyrkernes fremrykning og indkaldte til et møde i 1459 for at starte et nyt korstog,. Det lykkedes ikke, men forhindrede ikke Paven i at fortsætte sine forsøg på at stable en modstand på benene.

Pius II døde den 15. August 1464. Det næste konklave trådte sammen i Rom den 27. August og efter kun 3 dage valgtes Paul II til ny Pave (1464-1471).Liste over Kardinaler ved konklavet i 1458:

Da Calixtus III døde, bestod Kardinal-kollegiet af 27 medlemmer, men kun 18 deltog i konklavet:
Pietro Barbo, Kardinal ved Kirken San Marco,
Bessarion, Biskop af Frascati,
Rodrigo Borgia, Kardinal ved Kirken San Nicola in Carcere Tulliano,
Filippo Calandrini, Kardinal ved Kirken Santa Susanna,
Giovanni Castiglione, Kardinal ved Kirken San Clemente,
Antonio Cerdà i Lloscos, Kardinal ved Kirken San Crisogono,
Alain de Coëtivy (Cardinale Alano), Kardinal ved Kirken Santa Prassede,
Prospero Colonna, Kardinal ved Kirken San Giorgio in Velabro,
Guillaume d'Estouteville
Giorgi Fieschi, Biskop af Palestrina,
Isidore af Kiev, Biskop af Sabina,
Jaime di Portogallo, Kardinal ved Kirken Sant'Eustachio,
Juan de Mella, Kardinal ved Kirken Santa Prisca,
Luis Juan del Milà, Kardinal ved Kirken Santi Quattro Coronati,
Latino Orsini, Kardinal ved Kirken Santi Giovanni e Paolo,
Enea Silvio Piccolomini, Kardinal ved Kirken Santa Sabina,
Giacomo Tebaldi, Kardinal ved Kirken Santa Anastasia,
Juan de Torquemada, Kardinal ved Kirken Santa Maria in Trastevere,

Blandt de 9 ikke-deltagende Kardinaler var følgende i Rom meget kendte personer:
Juan de Carvajal, Kardinal ved Kirken Sant'Angelo in Pescheria,
Nikolaus af Cusa (Niccolo Cusano), Kardinal ved Kirken San Pietro in Vincoli,
og
Ludovico Trevisano, Kardinal ved Kirken San Lorenzo in Damaso.
Litteratur om Conclave 1458:
Lexikon der Päpste und des Papsttums. Redaktion: Bruno Steiner. (Lexikon für Theologie und Kirche kompakt). Freiburg, Herder, 2001.
- side 311-314.
Rendina, Claudio: I Papi, storia e segreti. Newton Compton editori, 5.ed., 1990.
- side 579-580.
(1) Zisola, Giancarlo: Il conclave. Storia e segreti. (Biblioteca del sapere). Roma, Newton & Compton editori, 2005.
- side 85.

Miranda, Salvador: Cardinals of the Holy Roman Church: Conclave 1458.
Miranda, Salvador: Cardinals of the Holy Roman Church: Piccolomini, Enea Silvio.


Oversigt over konklaver
Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Restauranter
Ordliste
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 6.11.2010 og sidst opdateret d. 8.12.2010