ANNAS ROM GUIDE

Palazzo di Giacomo Mattei

Piazza Mattei 19

Se nr. 127 på Kort over den østlige del af Campo de' Fiori-Turen

På nordsiden af den lille Piazza Mattei ligger et af Mattei-familiens mange palæer i kvarteret. Dette Palazzo Mattei kaldes også Palazzo di Giacomo Mattei, da det i midten af 1500-tallet blev opført af Giacomo Mattei.

Familien Mattei havde allerede et hus ved Kirken Sant'Angelo in Pescheria, men derefter købte de jorden nord for den lille plads, der dengang kaldtes Piazza della Piscina, fordi der stod et stort, gammelt kar, som brugtes til hestevanding. Karret stammede muligvis fra det antikke søjlegangsanlæg Porticus Philippi, som stod her mellem Via della Reginella og Via di Sant'Angelo in Pescheria, afgrænset af Via dei Funari og Via del Portico d'Ottavia.

Området nord for Piazza Mattei husede derimod det såkaldte Theatrum Balbi, en stort halvcirkelformet tilskuerbygning, som rejste sig på den anden side af en tværgade, der muligvis kaldtes Vicus Statuae Verris. Denne gade blev brudt af en antik sidegade, som forløb omtrent som nutidens Via Paganica. Det er på dette gadehjørne, at Giacomo Mattei lod rejse sit palæ, til dels på resterne af Teatrets tilskuerpladser.

Allerede i 1523-1534 lå der her et hus beboet af 2 familiemedlemmer: Ciriaco Mattei og Pietro Antonio Mattei, der havde lejligheder på hver sin etage. Denne ejendom fra 1400-tallet udgør idag den højre del af Palazzo Mattei med indgang i nr.19.

Giacomo Mattei var søn af den sidstnævnte af brødrene. Han døde omkring 1560, men inden da havde han ændret det gamle hus til et mere tidsvarende palæ under opsyn af arkitekten Nanni di Baccio Bigio. Den venstre del af dette, også kaldet Palazzo Lorenzana, blev dog væsentligt ændret i 1800-tallet.

Piazza Mattei. - cop. Leif Larsson
Piazza Mattei. - cop. Leif Larsson
Piazza Mattei. - cop. Leif Larsson
Piazza Mattei. - cop. Leif Larsson

Huset har idag 3 etager med 6 fag vinduer på andensalen og 4 mindre vinduer på førstesalen ud mod Piazza Mattei. Siden ud mod Via Paganica har derimod 7 fag vinduer. De 2 indgangsportaler ud til Pladsen breder sig over de 2 nederste etager. Den til venstre (nr.17) sidder 2 vinduer inde og har en bred marmorkarm med en bred vandret overligger, der hviler på 2 konsoller. Den til højre (nr.19) har en bred profileret marmorkarm med en vandret overligger over Mattei-familiens våbenskjold i karmen. På muren til venstre sider en indskriftstavle til minde om "Fernandus Lorenzana", en latinamerikansk diplomat, som boede her fra 1820erne til sin død i 1892:

Piazza Mattei. - cop. Leif Larsson..........Piazza Mattei. - cop. Leif Larsson
Piazza Mattei. - cop. Leif Larsson

Mellem de 2 portaler sidder et tilmuret vindue, der har givet anledning til opståelsen af en folkelige anekdote, som omhandler tilblivelsen af den fontæne, der pryder Pladsen: En ung mand af Mattei-slægten var en uforbederlig spillefugl og mistede engang næsten hele sin formue. Da hans kommende svigerfader hørte dette, truede han med at forbyde sin datter at ægte den unge greve. Denne var dog ikke rådvild og beordrede sine tjenere til i løbet af natten at opføre en fontænePladsen. Da hans forlovede og hendes fader næste dag kom til Palazzo Mattei, åbnede greven et vindue ud mod Pladsen og stor var de besøgendes forundring, da der foran dem stod en nyopført fontæne. Overfor dette bevis på magt og initiativ måtte svigerfaderen give sig og de to unge blev gift. Men dette særlige vindue, hvorfra de havde skuet "underet", lod den unge greve mure til - og således kan det stadig ses på Palazzo Mattei til højre for hovedindgangen.

Piazza Mattei. - cop. Leif Larsson
Piazza Mattei. - cop. Leif Larsson

Bag portalen i nr.19 er der en meget smuk gårdsplads med en loggia og 2 etagers buegange samt en ydre trappe, som stammer fra slutningen af 1400-tallet. Man mener, at det har været en elev af arkitekten Bernardo Gamberelli, som kaldtes "Il Rossellino" og levede mellem 1409-1464, eller en elev af Giuliano da Maiano, der levede mellem 1432-1490, som er mester for denne del af Palazzo Mattei.

I 1540erne lod Giacomo Mattei facaden dekorere af den kun 18-årige maler Taddeo Zuccari. Temaet var Furius Camillus' bedrifter og ifølge Vasari blev udsmykningen meget beundret, da facaden stod færdig i 1548. Bemalingen er desværre forsvundet idag. (Et maleri af Taddeo's broder Federico Zuccari viser, hvorledes folk kom og betragtede udsmykningen, mens arbejdet stod på og Taddeo gik rundt på stilladset og malede. Maleriet skal idag findes i Museo di Palazzo Venezia - se billede heraf på www.ensba.fr og på fondazionezeri.it). (Se her en oversigt over bevarede facademalerier i Rom). Taddeo Zuccari fik yderligere til opgave at udsmykke væggene i 2 af palæets rum. Også disse malerier lader til at være forsvundet.

Mattei-familien havde mange grene, der var tæt knyttede og derfor bevarede tilknytningen til kvarteret, hvor flere familieresidenser efterhånden skød op i forbindelse med hinanden, således at man ligefrem taler om "Isola dei Mattei": Mattei-familiens karré, mellem Piazza Mattei og gaderne Via dei Funari, Via Michelangelo Caetani, Via delle Botteghe Oscure og Via Paganica. Palæet til højre for Giacomo Mattei's hus benævnes Palazzo Mattei di Giove og byggeriet påbegyndtes i 1598 og huset udvidedes gennem 1600-tallet. Nord for Palazzo di Giacomo Mattei ligger op imod Via delle Botteghe Oscure Palazzo Mattei di Paganica, som først byggedes i 1541 og også kaldes Palazzo di Lucovico Mattei. Ved siden af dette ses Palazzo Caetani, der tidligere hed Palazzo di Alessandro Mattei og muligvis var bygget i 1564.

Da Mattei-familien således i 1500-tallet kom til at dominere området, skiftede Pladsen foran Giacomo Mattei's palæ navn fra Piazza della Piscina til "Contrada alli Mattei" og idag kaldes den altså Piazza Mattei.

Piazza Mattei. - cop. Leif Larsson
Piazza Mattei. - cop. Leif Larsson

I den indre gård til palæets vestlige del (ved nr.17) findes en lille fontæne foran et murmaleri forestillende en niche med en muslingeskalsformet overdel og kantet med flade søjler. I nichen er malet en statue af Guden Jupiter. Under maleriet er der et frithængende kar i form af en konkylie mellem en opbygning af klippestykker, hvorunder der er 2 delfiner med halerne flettet sammen om et rør, der spyer vand ud i et ganske lille rundt bassin. (se foto af Alvaro de Alvariis på Flickr).

Litteratur om Palazzo di Giacomo Mattei:
Carpaneto, Giorgio: I palazzi di Roma. 3.edizione. Newton Compton editori, 1998.
- side 321.
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 571.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione XI S.Angelo - 4. edizione riveduta e ampliata / a cura di Carlo Pietrangeli. - 1984. ------- side 59-62.
Harder, Thomas og Hans Scheving: Rom. Gyldendals Bogklubber, 1990. - Ny udgave, Samleren, 2000.
- side 139.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 21 (før de nyeste fund).
Olsen, Ole Askov: Rom - pladsernes by. Thaning & Appel, 1996.
- side 110-112.
Pocino, Willy: Le fontane di Roma. Newton & Compton editori, 1996..
- side 209-210.
Politikens kulturguide - Rom. Politikens Forlag, 2000.
- side 253-254.
Secret Rome / Ginevra Lovatelli, Adriano Morabito, Marco Gradozzi ... (et al.). - 4. edition. - Versailles : JonGlez, 2014. (Local Guides by Local People).
- side 141.
Alvaro de Alvariis' photostream på Flickr: Palazzi Mattei.
Info.roma.it: Palazzetto Mattei.
Info.roma.it: Giovan Battista Falda (1669): Fontana su la piazza de SS Mattei.
Info.roma.it: Giuseppe Vasi (1761): Palazzo Mattei.
Roma segreta: Piazza Mattei.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 23.7.2015 og sidst opdateret d. 1.8.2015