ANNAS ROM GUIDE

Den gamle og nu nedrevne Kirke: Santa Maria in Campitelli

Se nr. 132 på Kort over den midterste del af Campo de' Fiori-Turen

Santa Maria in Campitelli-Kirkens historie er lidt kompliceret, da der både er tale om en gammel, og i 1619 nedrevet, kirke ved navn Santa Maria in Campitelli - samt om en i 1660'erne nybygget kirke med navnet Santa Maria in Portico in Campitelli, i daglig tale dog altid kaldet Santa Maria in Campitelli. (Læs om den nye kirke her!)

Den gamle Kirke stod lidt vest for nutidens Piazza Campitelli på den grund, hvor man efter nedriviningen byggede Palazzo Serlupi, idag kaldet Palazzo Lovatelli, som fylder den nordlige del af karréen mellem Piazza Lovatelli, Via dei Funari og Piazza Campitelli / Via della Tribuna di Campitelli.

Kirken, som stod på den østlige del af grunden, var ellers ret gammel, opført før 1217 hvor Pave Honorius III indviede den til Jomfru Maria. Tilnavnet "in Campitelli" fik den, fordi den lå i kvarteret "Contrada de Campitellis", der i Middelalderen også kaldtes Contrada de Campitiello, en forvanskning og sammenskrivning af ordene "campus" ("eng, plads") og "Capitolium", som angav området rundt om Capitol-højen.
En anden forklaring på navnet er "campus teli", som var navnet på den eng, hvor den såkaldte Colonna Bellica stod og hvorfra man i ved begyndelsen af en ny krig kastede en lanse ("telum") i fjendens retning. Efterhånden kom navnet "Campitelli" til at dække hele kvarteret omkring Capitolhøjen, den såkaldte Rione X.

Kirken nævnes for første gang i Cencio Camerario's kirkekatalog fra 1192, hvor den omtales som "Sancta Maria Campitelli", der får tildelt 6 denarer, hvilket var det mindste beløb, som tildeltes en kirke, hvorimod de større modtog 18 denarer og de største mellem 2 og 3 soldi. Alene Peterskirken tildeltes 8 soldi. Santa Maria in Campitelli var altså en af de små kirker.

I 1216 lod Honorius III bygningen restaurere og opsatte en mindesten herom. Den er desværre forsvundet, men blev beskrevet ved en visitats i 1564: "In nomine Dni Amen Anno Dni - MCCXVIII Pontificatus Dni Honorii Pape - Anno eius II die V mensis Aprilis - indict. VI consecrata est eccelesia hec - ad eodem Summo Pontifice et Universali - Papa per eius sanctas manus recondite - sunt in hoc altari Beate Marie Virginis - multe reliquie sanctorum - et sanctarum" : "I Herrens navn Amen (og) i Herrens år 1218, mens Honorius var Pave i sit andet år, indviede han den 5 April denne kirke og med sine egne hænder genindsatte han i Den Hellige Jomfrus alter mange relikvier af helgener og helgeninder".

I 1500-tallet havde Kirken facade og indgang ud mod "Strada di Santa Maria in Campidellis", den nuværende Via dei Funari, mens sidemuren rejste sig langs den smalle Via della Tribuna di Campitelli. På L. Bufalini's kort over Rom i 1551 kan man se Kirkens grundplan. Den havde tilsyneladende 3 skibe adskilte af 3 søjler i hver side. For enden af hovedskibet var der en lille, firkantet apsis.

Kirken havde på højalteret en monstrans (hostiegemme) i marmor, båret af 4 søjler og udført af den cosmatiske stenhugger Deodato di Cosma, der havde signeret værket: "Magister Adeodatus fecit hoc opus". Monstransen skulle blevet være doneret af Capizucci-familien, hvis familievåben var indsat i mosaik på siderne. Bygningen husede i Middelalderen hele 7 altre - udover højalteret - men i 1564 talte visitatoren kun 5 altre. Altrene var sponsoreret af områdets mest indflydelsesrige familier, blandt andre familien Capizucchi og familien Albertoni, men netop den sidste families alter for Maria Annunziata ("Bebudelsen") var blevet revet ned inden 1564. Det andet nedrevne alter havde tilhørt Kardinal Pelagio og været viet til Sant'Andrea, men var gået helt i forfald. De andre altre var viet til Jomfru Maria (højalteret), apostlene Peter og Paulus (Capizucchi-familiens alter), Johannes Døberen, San Giovanni Battista (Albertoni-Paluzzi-familiens alter), et Maria-ikon (også et Albertoni-Paluzzi-alter), og San Nicola di Mira (Muti-familiens alter).

I kirkegulvet lå adskillige gravsten over medlemmer af disse familier.

Santa Maria in Campitelli var sognekirke, men samtidig kirke for det tilknyttede klausur-kloster. I begyndelsen af 1600-tallet havde Kirken yderligere fået tillagt menigheden fra den nedrevne kirke Santa Maria in Corte, som havde ligget bagved Kirken Sant'Annunziata a Tor de'Specchi.

I 1618 blev Kirken overgivet til den religiøse orden Congregazione dei Chierici Regolari di Maria, men på dette tidspunkt var den i meget dårlig stand og så medtaget, at Ordenen med det samme besluttede at lade den nedrive og opføre en helt ny bygningen af Albertoni-familiens grunde, beliggende lidt længere mod øst - på det sted hvor Kirken står idag.

--------- Læs her om den nye Kirke Santa Maria in Portico in Campitelli ---------

 

Litteratur om den gamle Santa Maria in Campitelli:
Armellini, Mariano: Le Chiese di Roma dal secolo IV al XIX / di Mariano Armellini. Pubblicato dalla Tipografia Vaticana, 1891. (Internetudgave - også på engelsk!)
- side 553-554.
Bertoni, Maria Pedroli: Santa Maria in Campitelli / Istituto Nazionale di Studi Romani. - Roma : Fratelli Palombi Editori, cop. 1987. - (Le Chiese di Roma Illustrate : nuova serie, 21).
- side 7-14.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione XI S.Angelo - 4. edizione riveduta e ampliata / a cura di Carlo Pietrangeli. - 1984. ------- side 84, 86.
Hülsen, Christian: Le Chiese di Roma nel Medio Evo / di Christian Hülsen. Firenze, Olschki, 1927. (Internetudgave - også på engelsk!)
- side 318.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 21 (før de nyeste fund).
Le 100 meraviglie di Romas. - Newton Compton Editori, 1990.
- Vol. 9: Piazza Campitelli.
Lombardi, Ferruccio: Roma - le chiese scomparse. Fratelli Palombi Editori, 2.ed. 1998.
- side 309-310.
Roma Sacra : guida alle chiese della città eterna. 15. itinerario - . Elio de Rosa editore, 1999.
- side 11-12.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 26.10.2015 og sidst opdateret d. 2.11.2015