ANNAS ROM GUIDE

Via dei Funari

Se nedenfor nr. 130 på Kort over den midterste del af Campo de' Fiori-Turen

 

 

Via dei Funari løber i Rione Sant'Angelo mellem Piazza Mattei og Piazza Campitelli. Tidligere omfattede forløbet også nutidens Via Michelangelo Caetani.

Navnet stammer fra de rebslagere, kaldet "funari", "funaii" eller "funaioli", som fremstillede reb og tovværk og havde slået sig ned i gaden og den nærliggende Via di Tor de' Specchi, som også kaldtes Via dei Funari. I 1544 kaldtes vor gade ligefrem Via di Santa Caterina de' Funari, efter den Kirke der ligger på gadens nordside. Rebslagerne fandtes nu også andre steder, for eksempel i Via dei Banchi Vecchi og i området ved Kirken Santa Lucia del Gonfalone, hvor de overfor havde deres egen kirke, Santo Stefano in Piscinula, som kaldtes "ad funarios". (Delli : Se litt.note nedenfor).

Der er dog også fundet spor efter en familie ved navn "Funari" i området, men det er altså ikke den, der har givet navn til gaden.

Gaden begynder som nævnt i vest i det nordøstlige hjørne af Piazza Mattei. Her løb i Antikken en lille gade, der måske kaldtes Vicus Statuae Verris. Den omtalte statue af Verres stod muligvis nord for Pladsens vestlige hjørne. Gaden kom herovrefra, men drejede mod øst på det sted, hvor Via dei Funari begynder. I starten løb gaderne på samme sted, men efter et kort stykke drejede Vicus'en, så den kom til at løbe under det, der senere blev trappe og forhal til Santa Caterina dei Funari.

Den antikke Vicus løb syd for de store anlæg Theatrum Balbi og Crypta Balbi, mens området syd for gaden var dækket af store søjlegangsomkransede anlæg indeholdende templer, haver, biblioteker og andet.

Via dei Funari følger egentlig forløbet, også fordi den vider sig lidt ud og danner en lille plads foran Kirken. Herefter er det parallelgaden Via dei Delfini, der følger det gamle forløb, mens Via dei Funari drejer mod sydøst og løber langs Palazzo Patrizi Clementi, der er bygget på det sted, hvor det gamle tårn Torre del Melangolo stod i Middelalderen. Tårnet er givetvis bygget på ruinerne af den nordvestlige søjlegang til anlægget Porticus Octaviae (nutidens Portico d'Ottavia). Rester af disse mure er fundet under Palazzo Patrizi's vestfacade og under Via dei Funari på dette sted. Selve gadens udløb i Via Cavalleti og Piazza Campitelli ligger imidlertid på det område, der var dækket af plæner og haveanlæg.

EN TUR GENNEM GADEN:

På nordsiden af Piazza Mattei står komplekset "Isola dei Mattei": Mattei-familiens samling af palæer. Det første er Palazzetto Mattei, også kaldet Palazzo di Giacomo Mattei. Et gammelt, 2-etagers hus med enkel facadeudmykning. Ved siden af står et Middelaldertårn i 6 etager, kaldet Torre di Palazzo Mattei, og dernæst det store Palazzo Mattei di Giove, der danner hjørnehus ud til sidegaden Via Michelangelo Caetani. Palæet er fra 1600-tallet og i 4 etager, hvoraf de nederste 2 er meget høje med høje vinduer under vandrette, pagodeagtige overlggere, den tredie lavere med vinduer i enkle rammer, og den 4. med små kvadratiske vinduer. Ud til Via dei Funari er der 11 fag - i stuetagen 10 og en stor indgangsportal i midten.

På den modsatte side af denne gade ligger Kirken Santa Caterina dei Funari, med sidemuren langs gaden og hovedindgangen fra den lille plads foran, der dannes ved udløbet af Via dei Delfini og Via dei Funari's knæk mod sydøst ud for Piazza Lovatelli. Kirkens facade er opført i 1560-1564 af Michelangelo's elev Guido Guidetti.

Mellem Via dei Delfini og Via dei Funari står her ud til pladsen den smalle hovedfacade til Palazzo Patrizi Clementi. Og det er også dette sent 1500-tals palæ's mure, som vi nu følger på nordsiden af Via dei Funari. Palæets sydfacade mod gaden har kun pagodeagtige overliggere over stueetagens vinduer, mens de øvrige blot er i rammer. De sidder uregelmæssigt og er af meget forskellige størrelse. Her er høje, rektangulære vinduer - og mindre i form af buer - samt øverst oppe ganske, små, kvadratiske vinduer. Den lave portåbning og de uregelmæssigt anbragte vinduer tyder på, at Palæet er sammenbygget af flere ældre huse.

På det første stykke i Via dei Funari er der i Palæets stueetage indemuret 2 antikke søjlerester. De sidder udfor Piazza Lovatelli og sidegaden Via di Sant'Angelo in Pescheria. De har måske tilhørt Middelalderkomplekset omkring Torre del Melangolo og tidligere Portico d'Ottavia.

Hvor huset ender i Via Cavalletti, ender også Via dei Funari, men forløbet fortsættes umærkeligt i Piazza Campitelli og Via Montanara.

Gadens sydside:

Her ligger Palazzo Serlupi Caetani Lovatelli, også bare kaldet Palazzo Lovatelli. Det er bygget i 1619 på et sted, hvor der stod en gammel kirke ved navn Santa Maria in Campitelli. Den blev sidst i 1500-tallet revet ned og en ny kirke af samme navn rejstes lidt længere mod sydøst, ud til Piazza Campitelli.

hushjørnet sidder et lille gadealter, et maleri af Madonna med Barnet.

Huset er i 3 etager og har indgang fra Piazza Lovatelli, samt fra Piazza Campitelli, i Via della Tribuna di Campitelli nr.16. Husets kanter og hjørner er beklædt med stenkvadre, groft udskårne forneden, polerede foroven. Facaden har 4 fag mod Piazza Campitelli / Via della Tribuna di Campitelli, 7 fag mod Via dei Funari, og 5 fag mod Piazza Lovatelli.

På Pladsens modsatte hjørne står en anonym bygning fra 1600-tallet med en portal i Via dei Funari nr. 19. Et lille gadealter sidder mellem første- og andensalen. Det er en lille majolika-kopi af det tilbedte Santa Maria in Portico-billede.

Endnu et 1600-tals-hus med kvaderstensportal findes i nr.21. Efter flere mindre, ældre huse, kommer vi til nr.27-28, som kaldes "Casa del marchese Ferdinando di Lorenzana" og er bygget i 1872.

Og hermed er vi tilbage på Piazza Mattei, hvor turen startede.

 

 

Litteratur om Via dei Funari:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 14.
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 421-422.
La Grande Guida dei Rioni di Roma. 2.edizione. Newton Compton editori, 2001.
- side 754-757.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione XI S.Angelo - 4. edizione riveduta e ampliata / a cura di Carlo Pietrangeli. - 1984. ------- side 86.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 21 (før de nyeste fund).
info.roma.it: Via dei Funari, Roma.
Romasegreta.it: Via dei Funari.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 28.11.2015 og sidst opdateret d. 29.4.2019