ANNAS ROM GUIDE
Macellum ved Forum Romanum
På et stort område i Forumdalen udenfor Forum Romanum's nordøstlige side lå i Republikken og det tidlige Kejserdømme et stort fødevaremarked, kaldet Macellum.

Markedspladsen har antagelig dækket et område på ca. 110x135 meter, afgrænset mod syd af den lave højderyg Velia, som indtil 1930'erne forbandt højene Palatin og Oppio på stykket henimod Colosseum efter nutidens Via Cavour, mod øst af det højereliggende Subura-kvarter og Oppiohøjen, mod vest af de eksisterende bygninger på Forum Romanum: den store Basilica Aemilia, hvis hovedindgang vendte ud mod gaden Argiletum, der førte fra Palatin og tværs over Forumdalen op i Suburakvarteret (omtrent som nutidens Via della Madonna dei Monti).

På markedet, som var overdækket, forhandledes der madvarer af enhver art. Det fik muligvis i sin endelige form i år 209 før Kristus, hvor forskellige mindre markeder blev samlet under ét. men allerede omkring år 310 før Kristus blev de mindre fødevareboder fra de tidligere markeder Tabernae Veteres på Forum Romanums sydvestlige langside og Tabernae Novae på den modsatte langside foran Basilica Aemilia flyttet hertil.

I år 210 før Kristus brændte markedsbygningerne, men de blev hurtigt genopbygget. Sandsynligvis har de forskellige varetyper været handlet på afgrænsede områder af det store marked, da de tidligere småmarkeder for specialiteter rykkede hertil: fiskemarkedet kaldet Forum Piscarium eller Forum Piscatorium, kokkemarkedet kaldet Forum Coquinum, og delikatessemarkedet kaldet Forum Cuppedinis.

Disse sidste småmarkeder kom muligvis først til efter år 179 før Kristus. I dette år blev markedet nemlig omorganiseret af Censoren M. Fulvius Nobilior. Ifølge Carl Ankerfeldt var markedet "domineret af en central salgshal under en vældig kuppel".

I år 64 efter Kristus nedbrændte markedet atter i den store brand under Kejser Nero og denne gang blev det ikke genopbygget, men aktiviteterne blev flyttet ud til det nye, store marked, Macellum Magnum, som Nero havde ladet opføre på Celiohøjen.

På brandtomten opførtes senere (i år 71-75 efter Kristus) Vespasians Fredstempel med det store parkanlæg kaldet Fredens Forum, Forum Pacis.

Litteratur om Macellum ved Forum Romanum:
Ankerfeldt, Carl: Vandringer i det antikke Rom. Schultz, 1976.
- side 123.
Guida archeologica di Roma. A cura di Adriano La Regina. Milano, Electa, 2004.
- side 144
Staccioli, Romolo A.: Guida di Roma Antica. Biblioteca Universale Rizzoli (BUR). 8.ed., 2000.
- side 124.
Staccioli, Romolo A.: Guida insolita ai luoghi, ai monumenti e alle curiosità di Roma antica. Newton & Compton Editori, 2. edizione, 2001.
- side 55.


Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Ordliste
Fotogalleri
Bykort
Bøger og links om Rom
Restauranter
Hovedside
cop. Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 26.8.2006 og sidst opdateret d. 4.9.2006