ANNAS ROM GUIDE
Santissimo Nome di Maria

En Rundgang i Kirken Santissimo Nome di Maria:

--- Tal og bogstaver i parantes henviser til Plan over Kirken ---

Foto af Kirken Santissimo Nome di Maria: Facaden
KIRKENS YDRE:

I det ydre fremstår Kirken som otte-kantet, mens den indre grundflade er cirkelformet.

På grund af de tilstødende bygninger bagved (g) og til venstre (f) for Kirken (mod nord og sydvest) er det kun 5 af Kirkens 8 sider, der kan betragtes udefra. Det drejer sig om indgangspartiet (a) ud mod Piazza della Colonna Traiana (se foto til venstre), hjørnet (b) og siden mod vest (c) med den tilmurede sideindgang (se foto) og hjørnet (d) og siden mod øst (e), også her med en tilmuret sideindgang (se foto), ud til Via di Santa Eufemia.

Bygningen ligger lidt hævet over jorden og dens 8 sider afgrænses hver især af høje, flade søjler med korinthiske kapitæler, mens indgangsdøren under den firkantede portal afgrænses af halvrunde søjler. Kapitælerne bærer flere brede bånd, der understøtter en balustrade, der over indgangen og de nu lukkede sideindgange brydes af et halvcirkelformet gavlfelt.

Kuplen består af 2 dele, en meget høj tromleformet bygning, kaldet tambur, hvor siderne ligeledes afgrænses af flade søjler på hver side af høje vinduer med buet overkant, og selve kuplen med 8 runde vinduer for neden, kronet af en høj og smal lanterne med høje, smalle vinduer. Kuplens lighed med kuplen på nabokirken Santa Maria di Loreto var et af arkitektens erklærede mål (se foto).

Foto af Kirken Santissimo Nome di Maria: Statuer på balustraden
Balustraden er hele vejen rundt udsmykket med 11 travertinstatuer af profeter og evangelister, udført af mange forskellige kunstnere, heriblandt en del franske billedhuggere, mellem 1739 og 1741.

Det drejer sig om statuer af: San Marco ("Markus", udført af Domenico Scaramuccia), San Daniele ("Daniel", udført af Pascasio Latour), Profeten Naum ("Nahum", udført af Charles Nicolas (Niccolò) Croné), Salomon og San Giovanni Evangelista ("Evangelisten Johannes", udført af Salvatore Bencari), Zaccaria ("Zakarias", udført af Jean (Giovanni) Hermot), Aggeo ("Haggaj", udført af Pier Paolo Campi), Osea ("Hoseas", udført af Jean Baptiste Boudard), San Luca ("Evangelisten Lukas", udført af Jules Marchant) og San Matteo og Profeten Abdia ("Evangelisten Mathæus og Profeten Obadias", udført af Michelangelo Slodtz).

Se flere fotos af statuerne!

Foto af Kirken Santissimo Nome di Maria: Kirkens indre
KIRKENS INDRE:

Om man betragter Kirkerummet (2) som cirkelrundt eller ellipseformet, afhænger af om man kun ser på selve gulvfladen, hvor kirkebænkene er opstillet, eller om det aflange rum omkring højalteret, presbyteriet, tages med i betragtning.

Rummet gløder varmt gyldent af den megen forgyldning og de høje flade søjler, der er bemalede som rødårede marmorblokke.

I hver af rummets sider er der 3 kapeller, hvoraf de 2 midterste er de rum, der fremkom, da de oprindelige sideindgange blev muret til for at stabilisere murene. På hver side af disse kapeller står de smukke skriftestole, som er i træ og udført omkring 1750. For enden af rummet, overfor indgangsdøren er der et dybere kapel (6), som rummer højalteret med det undergørende Madonna-billede fra det 13.århundrede.

Over de 4 hjørnekapeller er der anbragt balkoner med balustrader og ovenover disse løber et gyldent bånd, båret af søjlernes forgyldte korinthiske kapitæler.

De 8 vinduer i den høje tambur sidder mellem gyldne søjler og stukrammer og ovenover disse er kuplen inddelt i 8 trekantede felter, ligeledes i stukrammer, der indeholder basrelieffer i stuk med "Scene della vita della Vergine" ("Scener fra Jomfru Maria's Liv") i runde rammer, som bæres og støttes af engle. Alt stukarbejdet blev udført af stukkatørerne Giacomo og Francesco Galli.

Reliefferne viser: "La Presentazione al Tempio" ("Frembærelsen i Templet") eller "Purificazione" ("Renselsen") af Michelangelo Slodtz, "La Natività di Maria" ("Maria's Fødsel") af Francesco Queirolo, "L'Incoronazione di Maria" ("Maria's Kroning") af Carlo Tandardini, "L'Assunzione" ("Maria's Himmelfart") af Bernardino Ludovisi, "La Presentazione di Maria al Tempio" ("Præsentationen af Maria i Templet") muligvis af Maini, "La Visitazione" ("Besøget") af Francesco Queirolo, "L'Immacolata" ("Den Ubesmittede Maria") af Carlo Tandardini og "L'Annunciazione" ("Bebudelsen") af Giovan Battista Maini.

Øverst oppe er også lanternen udsmykket med stuk af Michelangelo Slodtz.

Foto af Kirken Santissimo Nome di Maria: første kapel i højre side
Udsmykningen af den nederste del af kirkerummet foregik fra 1743, hvor Agostino Masucci og Mauro Fontana sammensatte en gruppe af kunstnere og medarbejdere til at udføre de mange malerier.

(3) Første kapel i højre side ( se foto til venstre) er Cappella di San Luigi Gonzaga. Altertavlen er malet af Antonio Nessi og forestiller "San Luigi Gonzaga che adora il Crocifisso" ("San Luigi Gonzaga tilbeder Den Korsfæstede"). Loftet med engle og en lille kuppel er fra omkring 1850. På alterbordet står et ovalt maleri af "Cristo che offre il cuore fiammeggiante" ("Kristus giver sit flammende hjerte"). Også dette er fra omkring 1850.

(4) Det andet - og midterste - kapel i højre side er indretttet i det, der oprindeligt var en sideindgang (e). Cappella di Santa Anna har på alteret et maleri af Agostino Masucci. Det er dateret 1757 og forestiller "Santa Anna che educa la Vergine" ("Santa Anna opdrager Jomfru Maria"). På rummets højre sidevæg er der maleriet "Immacolata Concezione" ("Den Ubesmittede Undfangelse") fra ca. 1850 og måske på den tid foræret til Kirken af Kardinal Mercurelli. På venstre væg sidder et krucifiks af ibenholt og elfenben, som har tilhørt Pave Innocens XI. På alterbordet står et ovalt maleri af "Cristo coronato di spine" ("Den tornekronede Kristus") fra omkring 1850.

I et lille rum mellem dette og det næste kapel står en marmorskulptur af Madonna med Barnet, som stammer fra den tidligere Kirke.


Foto af Kirken Santissimo Nome di Maria: tredje kapel i højre side
(5) Det tredje og øverste kapel i højre side er Cappella di San Giuseppe og har som altertavle maleriet "La Morte di San Giuseppe" ("Josef's Død"), udført af Stefano Pozzi og dateret 1755. På sidevæggene hænger 2 ovale malerier af en ukendt 1700-tals kunstner med motiverne "La Sacra Famiglia" ("Den Hellige Familie") til højre og "Il Sogno di Giuseppe" ("Josef's Drøm"), også kaldet "San Giuseppe e l'Angelo" ("Josef og Englen") til venstre. Loftet er rigt dekoreret med guld og stukengle af Andrea Bergondi. På alterbordet står en forgyldt ramme med et maleri af San Vincenzo Pallotti fra det 18.århundrede.

(6) Højalteret befinder sig i det rum, som Mauro Fontana udvidede i 1750. Også her er Andrea Bergondi mester for den bastante stukdekoration med engle og skyer, som indrammer maleriet af Madonna med Barnet, der stammer fra midten af det 12.århundrede. Det hang oprindeligt i kapellet Sancta Sanctorum, men Pave Eugen IV (1431-1447) forærede det til den gamle Kirke San Bernardo alla Colonna Traiana, som lå på dette sted, inden Santissimo Nome di Maria blev bygget.

(7) På de flade søjler på hver side af presbyteriet sidder der en bronzeørn, der fungerer som lysestage. Disse blev givet Kirken af broderskabets velynder Kardinal Ludovico Pico della Mirandola, som ligger begravet foran alteret under en stor marmormosaik af hans våbenskjold, som er nedfældet i gulvet (8). De vingede ørne går igen i denne dekoration.

Foto af Kirken Santissimo Nome di Maria: Andet kapel i venstre side
I Kirkens sakristi (9) er der ophængt forskellige malerier med religiøse motiver og sidestykker fra en altertavle fra det 17.århundrede, et 1700-tals maleri af Madonna med Barnet i en stor guldramme, samt et maleri af Pave Innocens XI og et vægtæppe, som var krigsbytte efter sejren over tyrkerne ved Wien. Det stammer fra den tyrkiske Storvesirs telt.

(10) Det øverste kapel i venstre side er Cappella del Crocifisso og her er der på alteret et udskåret trækrucifiks fra det 16.århundrede, som stammer fra den tidligere Kirke San Bernardo alla Colonna Traiana. På den højre sidevæg er der et maleri af Jomfru Maria fra midten af 1800-tallet og på den venstre væg et maleri af San Giovanni Evangelista ("Evangelisten Johannes") fra samme tid. De er udført af elever fra Masucci's værksted. Loftet er freskobemalet med en "Gloria di angeli", der måske er udført under restaureringen af Kirken i 1858. På alterbordet er der opstillet et billede af "Addolorata" ("Den sørgende Maria").

(11) Det midterste kapel i venstre side er Cappella di San Bernardo (se foto til venstre). Altertavlen er her et maleri af "San Bernardo e la Vergine" ("San Bernardo og Jomfru Maria"). Det er dateret 1751 og malet af Nicolò Ricciolini. På alterbordet står et ovalt maleri af San Vincenzo Ferrer.

(12) Det nederste kapel i venstre side, Cappella dei Santi Pietro e Paolo, har på alteret et maleri af Lorenzo Masucci med helgenerne Peter og Paulus og i loftet dekoration af freskomalerier og engle fra det 19.århundrede. På den højre sidevæg er der et maleri af Santa Teresa fra 1800-tallet. Det er en erstatning for et tidligere maleri af "San Bernardo e il demonio" ("Sankt Bernhard og Djævelen"), som blev flyttet herover fra den tidligere Kirkebygning, der netop var viet til San Bernardo. På den venstre væg er der et maleri fra det 18.århundrede af "San Giuseppe col Bambino" ("Josef med Jesus-Barnet"). Freskerne i loftet er fra midten af 1700-tallet. På alterbordet er der et ovalt maleri af "San Giuda Taddeo".

Over indgangsdøren (13) findes Kirkens orgel, som stammer fra omkring 1750 og er udsmykket med forgyldte guirlander og musicerende engle.


------ Kort om Kirken ------ ------ Mere om Kirkens Historie ------

----- Plan over Kirken ----- ----- Fotografier af Kirken -----


Fotos af Kirken
Plan over området
Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Ordliste
Fotogalleri
Bykort
Bøger og links om Rom
Restauranter
Hovedside
cop. Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 12.7.2007 og sidst opdateret d. 26.10.2008