ANNAS ROM GUIDE
Torre degli Annibaldi på Piazza di San Giovanni in Laterano

Inden Obelisken foran Laterankirken blev rejst, lå der her forskellige andre bygninger, blandt andre det såkaldte Torre degli Annibaldi. Det blev senere nedrevet, da Piazza di San Giovanni skulle omlægges, Obelisken rejses og Kirken synliggøres fra den nuværende Via Merulana, datidens Via Gregoriana.

Tårnet var et af de mange befæstede tårne, som i Middelalderen rejstes af Roms magtfulde og stridbare adelsfamilier. Ofte var den ene familie allieret med Paven og måtte forsvare denne - og sin egen magtposition - mod andre familier. Eller disse måtte forsvare deres position mod pavelige overgreb. Det hændte ikke sjældent, at et paveligt optog blev angrebet, mens det var undervejs fra Lateranet til Vatikanet, så det var vigtigt at have befæstede tårne langs vejen og i nærheden af Lateranet, som dengang var Pavens residens, således at denne kunne forsvares mod angreb. Områdets befæstede tilstand kan også fornemmes ved Kirken Santi Quattro Coronati, som lå strategisk på den pavelige processionsvej.

Torre degli Annibaldi var opført af Annibaldi-familien - eller ejedes på et tidspunkt af denne, som var en gren af den magtfulde Conti-familie, der havde fostret flere Paver, blandt andre Innocens III (1198-1216), Gregor IX (1227-1241) og Alexander IV (1254-1261).

Foran Tårnet stod i Middelalderen "La Lupa Capitolina", den berømte statue af en Ulvinde, som idag findes i Musei Capitolini. Statuen var opsat på en base af sten og stod her indtil Pave Sixtus IV i 1417 lod den flytte til Piazza di Campidoglio og overlod den til Bystyret, "I Conservatori".

At der foran statuen og Tårnet nogle gange foregik henrettelser af dødsdømte, har man sluttet af en tegning fra 1438, der viser et par afhuggede hænder, som er sømmet op på Tårnets mur ved siden af statuen. Den formastelige har været tyv og antagelig været særlig skyldig ved at have stjålet i kirkerne. Ved sine af Tårnet voksede for øvrigt et elmetræ, hvor man hængte andre dødsdømte.

I 1586 lod Pave Sixtus V's arkitekt Domenico Fontana en vis Gaspare Todesco betale for nedrivningen af Torre degli Annibaldi, som stod på Piazza di San Giovanni lidt længere tilbage end det sted, hvor Obelisken står idag, og også en smule mere mod vest. Bagved Tårnet og vest for dette lå nogle større bygninger, som blandt andet husede bogsamlinger tilhørende Kirken Sant'Angelo og Oratorio di Santo Stefano. Også et kapel, Oratorio della Croce, som lå ved siden af Dåbskapellet længere tilbage på Pladsen, blev revet ned ved denne lejlighed.

Området i 1576 iflg.Mario Cartaro:

1: Basilica di San Giovanni in Laterano, sidefacade
2: Battistero S.Giovanni in Fonte
3: Patriarchio
4: Scala Santa
5: Sancta Sanctorum / Oratorio di San Lorenzo
6: Taberna della Sposata
7: Arcus Basilidis
8: Ospedale del Salvatore
9: Chiesa di Sant'Angelo (Michele)
10: Tidligere Palazzo dei Novelli
11: Cimitero dell'Ospedale
12: Vigna dello Spedale di San Giovanni
X: Acquedotto Neroniano

SE: Kort over området mellem Via di Santo Stefano Rotondo og Via dell'Amba Aradam igennem tiderne

 

Kort over området omkring Piazza di San Giovanni in Laterano i 1576. Efter Mario Cartaro.

Litteratur om Torre degli Annibaldi på Piazza di San Giovanni in Laterano:
Ilari, Annibale: Costantiniana Arcibasilica in Laterano : Guida storico-bibliografica. Laterano, 2000.
- side 7.
Ippoliti, Alessandro: Il Palazzo Apostolico del Laterano. Roma, De Luca editori d'Arte, 2008. (Musei Vaticani, Monumenta Sanctae Sedis, 4).
- side 15, 41.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. Edizione Quasar, 1991.
-kort nr.36.
Lanciani, Rodolfo (Amedeo): Storia degli scavi di Roma, e notizie intorno le collezioni romane di antichità. Roma, Edizioni Quasar.
Volume Quarto: 1566-1605. 1992. --- s. 152, 153.

Tilbage til:
Celioturen
Esquilinturen

Fotos fra:
Celio-området
Esquilin-området

Kort over:
Celio-området
Esquilin-området

Seværdigheder i:
Celio-området
Esquilin-området

Steder i :
Celio-området
Esquilin-området

Turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 2.5.2012 og sidst opdateret d. 5.5.2012