ANNAS ROM GUIDE
Obelisco Lateranense - Obelisken på Piazza di San Giovanni in Laterano

Obelisco Lateranense

Indskrift på basen der bærer  Obelisco Lateranense

Fontænen ved Obelisco Lateranense

Midt på Piazza di San Giovanni in Laterano står der - ud for Laterankirkens sidefacade og Via Merulana en høj ægyptisk obelisk, som kaldes Obelisco Lateranense - Lateran-Obelisken.

Den røde granit obelisk er den højeste i Rom. Den er ca. 31-33 meter høj og opsat på en 15 meter høj marmorbase med inskription. Vægten skulle være omkring 522 ton.

Obelisken stammer fra det 15.århundrede før Kristus, hvor den blev rejst foran Amon-Templet i Theben i Ægypten af faraonerne Tuthmosis III og Tuthmosis IV.

Obelisken blev i år 357 efter Kristus bragt til Rom af Kejser Constantius II - den kaldes derfor også ofte Obeliscus Constantii. Kejseren lod ligefrem bygge et skib specielt til at transportere den lange obelisk, som derefter blev opsat på på "spina" i Circus Maximus.

Efter Romerrigets fald er den på et ikke nøjere kendt tidspunkt i løbet af 500-tallet faldet om, knækket i flere stykker. Jord og vegetation har dækket den og den har ligget forladt og glemt i den store cirkus-dal, som i Middelalderen lå noget øde og afsides.

I 1587 blev obelisken genopdaget. Den lå da knækket i 3 stykker, som året efter blev samlet af Pave Sixtus V's hofarkitekt Domenico Fontana, da Paven hvade fået den idé, at obelisken skulle stå som pejlemærke for den forholdsvis nyanlagte vej mellem Lateranet og Kirken Santa Maria Maggiore.

I 1603-1607 lod kannikerne ved Laterankirken opføre en fontæne for foden af obelisken. Lidt bagved og vest for det sted, hvor obelisken knejser idag, lå indtil pladsens anlægning og obeliskens opsætning nogle gamle bygninger, som blandt andet husede bogsamlinger tilhørende Kirken Sant'Angelo og Oratorio di Santo Stefano. Desuden stod her det gamle Torre degli Annibaldi.

Ved samlingen måtte man undlade et stykke på omkring en meter, som åbenbart var for ødelagt. Man mener også, at spidsen har været dækket af en guldkappe, som ikke eksisterer længere. Men det meste af den lange indskrift i hieroglyffer, som fra obeliskens tilblivelse i Aswan dækkede dens sider, er stadig intakt. (se mere nedenfor)

LIDT MERE HISTORIE:

I modsætning til mange af de andre obelisker i Rom, har denne obelisk aldrig været en del af et par, men var beregnet til at stå for sig selv. Den stod i Theben foran indgangen til Templet i Karnak, hvor man tilsyneladende stadig kan se rester af dens base.

Da Kong Tuthmosis III døde, var obelisken stadig uden hieroglyf-indskrift, da den blev flyttet fra Aswan til Theben. Her kom den til at ligge i 35 år, inden Tuthmosis IV besluttede, at den skulle forsynes med en mindeindskrift for hans bedstefar og en lovtale for ham selv og derefter rejses foran Templet.

Her stod så obelisken i hundredevis af år og overlevede vind og vejr og blandt andet persernes angreb i 529-521, hvor den undgik den omfattende brand og plyndring af området.

Men romernes erobring af Ægypten kunne den ikke modstå, selvom det først så sådan ud. Kejser Augustus havde nemlig planer om at få den bragt til Rom, men det blev ikke til noget, til dels på grund af problemerne med at få flyttet og transporteret den store sten, dels fordi hieroglyfindskriften mentes at indeholde en forbandelse.

Det stoppede til gengæld ikke den kristne Kejser Constantin den Store, som igangsatte flytningen, der dog viste sig at være både besværlig og tidskrævende. Det var hans mening, at obelisken skulle opstilles i hans nye hovedstad Constantinopel, men inden det lykkedes, døde Constantin i år 337. Hans søn Constantius II genoptog imidlertid projektet i år 357, men befalede, at kolossen skulle sendes til Rom i stedet.

Historikeren Ammianus Marcellinus beretter om, hvorledes det store skib ankom til Ostia, hvor obelisken blev flyttet til en flodpram, som sejlede op ad Tiberen til Vicus Alexandri i nærheden af San Paolo-Kirken. Her blev den flyttet over på vogne og kørt til Circus Maximus og rejst foran den kejserlige loge.

Obelisken blev sat på en base af granit, hvorpå der var indridset en indskrift på vers om dens historie. På spidsen blev der sat en bronzekugle og således stod den indtil slutningen af det 6.århundrede, da den enten blev revet ned og slået i flere stykker som hån eller hævn - måske under østgoternes hærgen i 547, eller faldt som offer for en brand.

Den lå så efterhånden mere eller mindre begravet af jord og plantevækst, men den nævnes alligevel ind i mellem i Middelalderens "guide-bøger", for eksempel i "Mirabilia" fra 1100-tallet.

I slutningen af 1500-tallet lod Pave Sixtus V foretage en undersøgelse for at finde frem til den og da fandt man den under 7 meter jord i det sumpede område, som Circus Maximus efterhånden var omdannet til.

I 1588 lykkedes det så Domenico Fontana at få de ituslåede dele gravet frem. Herefter skulle de så transporteres til Piazza di San Giovanni in Laterano og turen gik sandsynligvis gennem processionsgaden Via Maior (nutidens Via di San Giovanni in Laterano), hvor man måske var nødt til at rive den gamle bue Arco di Basile ned, for at kunne komme igennem med arbejdsvognene.

Først havde Paven dog tænkt sig en anden placering, nemlig på Piazza dei Santi Apostoli, men her ville obelisken ikke kunne betragtes på tilstrækkelig afstand og derved miste noget af sin udstråling. Så overvejede Paven at opstille den på Piazza di Porta San Giovanni ud for Laterankirkens hovedfacade, men til sidst endte han med at foretrække den nuværende placering.

Til statuebasen brugte man marmor fra Janus-Buen og den blev forsynet med indskrifter forfattet af Kardinal Silvio Antoniano og hugget af Matteo Castello da Melida i en skrifttype tegnet af Luca Orfeo. I toppen af obelisken blev anbragt et kors over Pavens våben, de 3 høje og stjernen, samt 4 løver, som blev udført af billedhuggeren Ludovico del Duca.

Obelisken blev indviet den 10. August 1588 - og dette skete med en særlig højtidelighed, da dens hedenske fortid først måtte drives ud af den.

Fremgravning, istandsættelse og opsætning kostede Paven den nette sum af 24.716 scudi. Heraf fik kannikerne ved Santa Maria in Cosmedin de 300 for at afgive et fund fra deres urtehave.

INDSKRIFTERNE på BASEN:

På den side, som man ser, når man kommer fra Via Merulana (=nordsiden) står en tekst, som kan aflæses på fotoet ovenfor. Nederste linie læses: "A.M.D.LXXXVIII. PONT.IIII".
Oversættelsen lyder omtrent således: "Pave Sixtus V lod under store vanskeligheder denne obelisk udgrave, mens den lå ødelagt af tidens hændelser og dybt begravet i jord og mudder i ruinerne af Circus. Og han lod den med stort besvær flytte til det sted, hvor den står idag, og viede den til det uovervindelige Kors, efter at have ladet den restaurere i overensstemmelse med dens oprindelige udseende. I året 1588, det fjerde i hans pontifikat".

På den side, som vender ud mod Via di Santo Stefano Rotondo (= vestsiden), står:
"Fl. Constantinus - Maximus Aug. - Christianae fidei - vindex et assertor - obeliscum - ab Aegyptio Rege - impuro voto - soli dedicatum - sedib(us) avulsum suis - per Nilum transferri - Alexandriam iussit - ut novam Romam - ab se tunc conditam - eo decoraret - monumento".
Oversættelsen lyder omtrent således: "Flavius Constantin den Store, beskytter af og forsvarer for den kristne tro, befalede at denne obelisk, som var en uren votivgave, viet til Solen af de ægyptiske konger, skulle transporteres ad Nilen til Alexandria for at udsmykke det nye Rom, som han kort før havde grundlagt".

På den side, som vender ind mod Kirkens sideindgang (= sydsiden), står:
"Constantinus - per crucem - victor - A.S. Silvestro hic - baptizatus - crucis gloriam - propagavit".
Oversættelsen lyder omtrent således: "Constantin, der var sejrherre på grund af Korset og her blev døbt af Pave San Silvestro, udbredte Korsets herlighed".

På den side, som vender ind mod Palazzo Lateranense (=østsiden), står:
"Fl. Constantinus Aug. - Constantini Aug. F. - obeliscum a patre - loco suo motum - dvuq. Alexandriae - iacentem - trecentorum remigum - impositum navi - mirandae vastitatis - per mare Tiberimq. - magnis molibus - Romam convectum - in Circo Max. - ponendum - S.P.Q.R. D.D."
Oversættelsen lyder omtrent således: "Kejser Flavius Constantius, søn af Kejser Constantin, tog denne obelisk, som hans fader havde flyttet fra dens oprindelige plads og derefter ladet ligge i Alexandria, og satte den på et gigantisk skib med 300 roere. Over havet og ad Tiberen lod han den transportere til Rom under store anstengelser for at opsætte den i Circus Maximus og give den til det romerske senat og folk.

En efterskrift lyder "Eques Domencus Fontana - architect erexit": "Arkitekt (og) Kavaler Domenico Fontana rejste denne".

Da obelisken blev taget op af Fontana's folk og Michel Mercati, lavede denne en afskrift af indskriften på den base, som havde båret obelisken i Antikken. Basen var da i stykker og disse blev efter afskriften brugt til at reparere obelisken, så Kejser Constantius' oprindelige indskrift forsvandt. En del af denne lød ifølge Lansford (se litt.note forneden): "... at dominus mundi constantius omnia fretus - cedere virtuti terris incedere iussit - haut partem exiguam montis pontoque tumenti - credidit et placido vexerunt aequora fluctu - litus ad hesperium tiberi mirante carinam ..." ("... men Constantius, verdens herre, ... befalede dette ikke helt lille stykke af et bjerg at bevæge sig hen over jorden ... og mens Tiberen undrede sig over båden, bar bølgerne den blidt til Hesperia's kyst ....").

HIEROGLYF-INDSKRIFTERNE på SELVE OBELISKEN:

Hieroglyfferne blev tydet af den franske ægyptolog Jean Francois Champollion (1790-1832). De omhandler obeliskens historie og Sol-kulten i Ægypten under det 18.dynasti (på sydsiden, dvs. overfor Kirkens sideindgang), og religiøse emner samt lovtaler for Tuthmosis III og Tuthmosis IV på de øvrige 3 sider. Ifølge den danske ægyptolog Tine Bagh skulle der også være en indskrift af Ramesses II.


Området i 1625 iflg. Giovanni Maggi:

1: Ospedale del Salvatore
2: SS.Andrea e Bartolomeo
3: S. Maria Imperatrice
4: S.Maria delle Grazie
5: taverner
6: Scala Santa
7: Palazzo Lateranense
8: Obelisco Lateranense
9: San Giovanni in Laterano, sideindgang
10: Battistero S.Giovanni in Fonte

SE: Kort over området mellem Via di Santo Stefano Rotondo og Via dell'Amba Aradam igennem tiderne

 

Kort over området i 1625. Efter Maggi.

Litteratur om Obelisco Lateranense:
De Rachewiltz, Boris og Anna Maria Partini: Roma Egizia : culti, templi e divinità egizie nella Roma Imperiale. Roma, Edizioni Mediterranee, 1999.
- side 103-105.
Guide Rionali di Roma : Rione I - Monti. --- Parte I. A cura di Liliana Barroero. Roma : Fratelli Palombi Editori, 1982.
- side 58, 60, 61, 63.
Harder, Thomas og Hans Scheving: Rom. Gyldendals Bogklubber, 1990..
- side 255.
Ilari, Annibale: Costantiniana Arcibasilica in Laterano : Guida storico-bibliografica. Laterano, 2000.
- side 37, 38.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. Edizione Quasar, 1991.
-kort nr.37.
Lanciani, Rodolfo (Amedeo): Storia degli scavi di Roma, e notizie intorno le collezioni romane di antichità. Roma, Edizioni Quasar.
Volume Quarto: 1566-1605. 1992. --- side 147, 167-171, 173-175.
Lansford, Tyler: The Latin Inscriptions of Rome : a Walking Guide. Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2009.
- side 220-221, 226-231.
Politikens kulturguide - Rom. Politikens Forlag, 2000.
- side 196.
Zadro, Cristina: Gli obelischi di Roma. 1. edizione. Roma, Newton Compton editori, 2007. (Quest'Italia. Collana di storia, arte e folclore, 342).
- side 229-238.

Tilbage til:
Celioturen
Esquilinturen

Fotos fra:
Celio-området
Esquilin-området

Kort over:
Celio-området
Esquilin-området

Seværdigheder i:
Celio-området
Esquilin-området

Steder i :
Celio-området
Esquilin-området

Turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 3.5.2012 og sidst opdateret d. 20.5.2012