ANNAS ROM GUIDE
Teatro Cines


På det sted, hvor Teatro Eliseo idag ligger i den sydvestlige del af Via Nazionale mellem Via Mazzarino og Via della Consulta lå tidligere et teater med navnet Teatro Cines.

Indtil 1912 havde dette teater heddet Teatro Apollo, men nu adskilte man teaterrummet fra den ved siden af liggende store magasinbygning, som blev indrettet til varieté og dansehal under navnet Sala Apollo, mens selve teatret herefter kaldtes Cines.

Teaterlokalet lå i en stor bygning, som var blevet rejst i årene 1910-1911 efter en tegning af ingeniør Serafini Amici, og det var indbygget i et kompleks af andre lokaler, beregnede til udlejning til forretninger og restauranter. Her kom for eksempel Magazzini Piatti til at ligge.

Teaterbygningen havde - vist som den første af den art i Rom - et loft i armeret cement og teatersalen selv var ellipse-formet - som den stadig er det idag - og ved siden af lå det store lokale til lager og magasinbrug, som blev skilt fra i 1912, da Teatret skiftede navn.

Teatro Cines kom dog kun til at fungere i 2 år som selvstændigt teater. I 1914, da bygningen fik ny facade, reduceredes lokalet til biograf og i 1917 skiftede denne navn til Gran Cinema.

Allerede i 1918 lukkede biografen og lokalet blev atter indrettet til teater med det nye navn Teatro Eliseo og med dette navn fungerer teateret den dag idag i Via Nazionale nr.183A.

Læs mere om: Teatro Eliseo, Teatro Eliseo's historie, Arena Nazionale eller Teatro d'Estate ("Sommerteatret"), Teatro Apollo, Sala Apollo, Gran Cinema, Magazzini Piatti og Café Renault.


Litteratur om Teatro Cines:
La Grande Enciclopedia di Roma. A cura di Claudio Rendina. Newton & Compton editori, 2. edizione, 2003.
- side 1209.
Severi, Stefania: I teatri di Roma. Newton Compton editori, 1989.
- side 224f.
Teatro Eliseo (Teatrets hjemmeside)
Wikipedia: Teatro Eliseo.

Kort over området
Fotos fra området
Spise og bo i området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 8.11.2008