ANNAS ROM GUIDE

Via dei Barbieri

Se nedenfor nr. 30 på Kort over den midterste del af Campo de' Fiori-Turen

løber syd for Corso Vittorio Emanuele II og vest for Largo Argentina mellem Largo Arenula og Via del Monte della Farina i kvarteret Rione VIII Sant'Eustachio.

Via dei Barbieri er et ganske kort gadestykke uden sidegader, men med et par interessante bygninger: Kirken Gesù Nazareno, der tidligere kaldtes Santi Cosma e Damiano dei Barbieri, på nordsiden og Palazzo Lazzaroni, på sydsiden.

Gadens navn stammer fra Kirkens daværende ejere, barberernes sammenslutning, Confraternita dei Barbieri, som havde overtaget bygningen fra nogle Klarissernonner dengang den endnu kaldtes Santissima Trinità dei Cavalieri - efter den familie, som havde ejendom i området.

Gaden hed dengang Via della Trinità og senere Via dei Filonardi - efter en anden familie, som ejede huse i kvarteret. Den har også ind i mellem haft navnet Strada Argentina efter det tårn (Torre Argentina), som står inde i karréen mellem Via dei Barbieri og Via del Sudario og som indgik i den pavelige ceremonimester Giovanni Burcardo's hus, bygget kort for år 1500.

Palazzo Lazzaroni blev bygget med navnet Palazzo Cavallerini før 1676; det ligger i gadens nr. 6. Den overforliggende Kirkes nuværende udseende stammer fra en ombygning i 1722. Her har dog ligget en kirkebygning eller et kapel allerede længe før 1560, hvor den tilknyttede ejendom var beboet af Klarissernonner. Idag er huset ved siden af, som stammer fra 1600-tallet, anneks til Kirken, men det benævnes stadig Convento dell'Arciconfraternita di Gesù Nazareno, selvom dette religiøse Broderskab blev opløst i 1922 og Kirken nu styres af Ordine di San Paolo Primo Eremita.

Via dei Barbieri er idag meget kortere end den tidligere Strada Argentina, da bygningerne i den østlige del blev revet ned for at gøre plads til gadeudvidelserne ved Via di Torre Argentina, Largo Arenula og Via Arenula. På gadens sydside måtte Palazzo Cavalieri og den lille Piazza dei Cavalieri forsvinde ligesom flere ejendomme i området, hvor nu Largo Argentina breder sig (se kort over Pladsen før 1900-tallet).

Bebyggelsen på Via dei Barbieri's nordside mod Largo Arenula og Via di Torre Argentina står derimod stadig som dengang denne sidste hed Via de' Cesarini. Her ligger bagved husrækken stadig det Teatro Argentina, som Grev Giuseppe Sforza Cesarini lod opføre i begyndelsen af 1700-tallet.

Via dei Barbieri følger i sit forløb tilsyneladende ikke en antik gadestrækning, da den er anlagt på tværs af det store grønne anlæg, der lå indenfor murene og søjlegangene, som omkransede Pompejus' Porticus, der var opført øst for Pompejus' Teater. Og dog er der måske rester af et spadseremønster fra gammel tid. Inde på det grønne område stod som nævnt nogle søjlegange. Den nordligste lige syd for husrækken, der nu udgør Via del Sudario's sydside. Den sydligste noget syd for Via dei Barbieri, men i mere stik vestlig retning, hvor Via dei Barbieri går mere diagonalt mod nordvest. Midt i mellem disse søjlegange stod også 2 rækker søjler, som flankerede en midterakse i anlægget, igen i ren øst-vestlig retning. Man kan sige, at Via dei Barbieri løber diagonalt fra udmundingen af den sydlige række i øst til midt i midteraksen og derfor på sin måde har overtaget dennes rolle som forbindelse mellem områderne mod øst og vest. Rester af søjler og bebyggelse må altså også findes under husene langs den moderne gade.

 

Litteratur om Via dei Barbieri:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 13.
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 162.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione VIII S. Eustachio, Parte I - 2. edizione / a cura di Cecilia Pericoli Ridolfini. - 1980. ------- side 30- 34, 52-54.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 21 (før de nyeste fund).
Info.roma: Via dei Barbieri.
Roma Segreta: Via dei Barbieri.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 4.4.2014 og sidst opdateret d. 8.8.2014