ANNAS ROM GUIDE
Vicus Laci Fundani

Denne gade, hvis navn kendes fra en indskrift, der er fundet på Quirinalhøjen, med teksten "L. Cornelio L.f. - Sullae Felici - dictatori - vicus laci Fund.", hvilket er en dedikation til diktatoren Sulla, Lucius Cornelius Sulla (138-78 før Kristus), er opkaldt efter søen Lacus Fundani, som lå på Quirinal's vestlige skråning, måske på det lave bakkedrag, som i Antikken forbandt Quirinal- og Capitolhøjene. (Det var dette, som blev gravet væk, da Kejser Trajan lod anlægge sit store Forum. Højden kan ses af Trajansøjlen og byggeriet, der udgør denne side af Trajan's Marked opstod som støtte for den amputerede høj).

Vicus Laci Fundani, der i Antikken løb mellem Vicus Longus og Clivus Salutis, menes at have ligget på omtrent det sted, hvor nutidens Via XXIV Maggio løber. På denne gades nordøst side lod Kejser Constantin de eksisterende bygninger ekspropriere og nedrive for at kunne planere området og opføre det majestætiske Termeanlæg, der muligvis opslugte området omkring søen, der kan være blevet en del af parken omkring Termebygningerne.

Vicus Laci Fundani skiftede senere navn til Vicolo de Cornutis også kaldet Vicolo de Corneliis, hvorfor man på et tidspunkt mente, at gaden i en periode har heddet Vicus Corneliorum. Efter de store gadeomlægninger i 1870'erne endte den så med at hedde Via XXIV Maggio.

Muligvis har der i området ligget et Tempel for Hercules Fundanus (eller Fundanius), som man imidlertid kun kender fra ganske få indskrifter. Desuden lå der ved Vicus Laci Fundani bygningen Cella Nigriniana, der husede et stort magasin og lagerkompleks, og en ejendom tilhørende Julius Pompeius Rusonianus, som også blev revet ned under Termebyggeriet. Også et gammelt Bidental-Alter og en helligdom for Guden Semo Sancus lå her omkring det sted, hvor Kirken San Silvestro al Quirinale ligger idag, mens det overfor Kirken antagelig lå Postumius-familiens villa, Domus Postumiorum, og nede omkring nutidens Largo Magnanapoli Domus Claudiorum med sit lille private badeanlæg Balneum Claudianum.Litteratur om Vicus Laci Fundani:
Ankerfeldt, Carl: Nye slentreture i Rom. Schultz, 1974.
- side 43.
Ankerfeldt, Carl: Vandringer i det antikke Rom. Schultz, 1976.
- side 49, 167, 168
Dessau, Hermann: Inscriptiones Latinae Selectae (ILS). Chicago: Ares Publishers, 1979.
- Vol.I, side 195, 872, fundet på Quirinal: "L. Cornelio L.f. - Sullae Felici - dictatori - vicus laci Fund.",
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori.
- Rione I I - Trevi. Di Angela Negro. Parte III 1993: side 16.
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori.
- Rione I I - Trevi. Di Angela Negro. Parte IV 1998: side 12.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. Edizione Quasar, 1991.
-kort nr.16+22.
Neumeister, Christoff: Das antike Rom. Ein literarischer Stadtführer. München, C.H. Beck, 3. Auflage, 1997.
- side 37, 129.
Platner, Samuel Ball: A topographical dictionary of ancient Rome. Completed and revised by Thomas Ashby. Oxford University Press,
- side 311.
Richardson, L.: A New Topographical Dictionary of Ancient Rome. Baltimore and London, The Johns Hopkins University Press, 1992.
- side 230.


Kort over Viminal-området
Bo og spise i området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 18.8.2009 og sidst opdateret d. 9.9.2009