ANNAS ROM GUIDE
Piazza della Suburra
Piazza della Suburra er en lille plads i Rione Monti i den gamle Subura-dal, hvor den ligger mellem den højereliggende Via Cavour ved Colle Oppio og Viminalhøjens sydskråning.

Fra vest munder Via Leonina (Antikkens Argiletum og Via Subura Maior) ud i pladsen og mod nordøst starter Via Urbana (Antikkens Vicus Patricius) sit løb langs Colle Viminale's østside op mod Esquilinhøjen. Midt på pladsens sydøstlige side er der mellem to boligblokke indskudt et par trapper på hver sin side af et mindre hus. Dette rummer indgangen til metrostationen "Cavour" og trapperne fører netop op til Via Cavour, som ligger i et højere niveau og lige her breder sig ud i pladsen Largo Visconti Venosta.

Piazza della Suburra set fra Via Cavour

Piazza della Suburra har navn efter det gamle Subura-kvarter, som lå her i nærheden. Det er dog et navn, den har fået ret sent, og det rigtige Subura lå længere mod vest. Det var i Antikken et ret berygtet kvarter, befolket af tyve og ludere, blandet med tiggere, småhandlende og småkårsfolk.

Pladsen har dog eksisteret siden Antikken som det sted, hvor gaden Argiletum (nutidens Via della Madonna dei Monti) og Via Subura Maior (eller Vicus Cyprius, som nogle mener den kaldtes her, nutidens Via Leonina) delte sig i to: Vicus Patricius, der som nutidens Via Urbana gik mod nordøst op til Esquilin og byporten Porta Viminalis, og Clivus Suburanus, der som nutidens Via in Selci gik mod sydøst og op til byporten Porta Esquilina ved nutidens Via di San Vito.

På et meget tidligt tidspunkt byggedes her ved pladsens sydvestlige hjørne på Via Subura Maior en lille kirke, som kom til at hedde San Salvatore ad Tres Imagines. Den skiftede senere navn til San Franceschino og da den blev revet ned i 1884, da Via Cavour blev anlagt, blev forskellige mindeplader bevaret og opsat i den store marmortavle, som pryder hushjørnet ud til pladsen.

På hjørnet af et hus fra 1800-tallet, hvor Via Leonina møder Piazza della Suburra, sidder et af de mange gadealtre, som vi møder i Rione Monti: en firkantet stukramme med et oliemaleri af "Madonna del Rosario", "Jomfru Maria med Rosenkransen" fra det 18./19.århundrede.

Litteratur om Piazza della Suburra:
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 814.
La Grande Guida dei Rioni di Roma. 2.edizione. Newton Compton editori, 2001.
- side 86f.
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1973- .
- Rione I, Monti, del 3: side 54ff.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. Edizione Quasar, 1991.
-kort nr.22-23.
Staccioli, Romolo A.: Guida di Roma Antica. Biblioteca Universale Rizzoli (BUR). 8.ed., 2000.
- side 127.


Fotos fra pladsen
Kort over området
Bo og spise i området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 30.12.2004 og sidst opdateret d.9.1.2005