ANNAS ROM GUIDE
Piazzetta del Pozzo Roncone

Denne nu forsvundne plads lå - inden Pave Sixtus V i 1585 lod den sammenlægge med en anden gammel plads, Piazzetta delle Case d'Orlando, til én stor plads: den nuværende Piazza dell'Esquilino - på det laveste stykke af nutidens plads.

Pladsen befandt sig mellem den gamle gade Vico Patricio, nutidens Via Urbana, og området bag ved Kirken Santa Maria Maggiore, det vil sige omkring nutidens Via Cavour. Og strakte sig fra omkring nutidens Via Torino og ned over den laveste del af nutidens Piazza dell'Esquilino (mellem Via Cavour og Via Urbana) til Kirken Bambin Gesù (på hjørnet af Via Urbana). På den anden side af Vico Patricio lå foran Kirken Santa Pudenziana den anden lille plads, som er nævnt ovenfor: Le Case d'Orlando.

På Piazzetta del Pozzo Roncone lå tidligere den gamle Kirke Sant'Alberto, kaldet sant'Alberto al Pozzo eller al Pozzo Roncone - og senere Sant'Alberto dei Raccomandati efter den religiøse sammenslutning Compagnia dei Raccomandati della Vergine Maria, som fik overdraget Kirken og det tilliggende hospital for pestsyge og spedalske.

Pozzo betyder brønd eller skakt og Roncone anses for at være navnet på den familie, der ejede området med brønden og/eller de tilliggende huse. Familienavnet Ronco, Roncone, Ronconi, Ronconis træffes både i Syditalien og i Norditalien i Middelalderen. Det stammer muligvis fra ordet "roncone", der angiver en speciel slags lanse, som var i brug dengang, eller fra ordet "ronco", som visse steder i Norditalien betegnede et øde område.

Hvis man vil forsøge at forestille sig, hvorledes området så ud, inden sammenlægningen af de 2 pladser, må man også erindre sig, at højdeforskellene på stedet dengang var meget mere udtalte, end de er idag efter mange planeringer og nivelleringer. En gang lå Santa Maria Maggiore ovenfor stejle skråninger og Sant'Alberto lå i en mindre dalsænkning. Da Kardinalen i 1585 blev Pave under navnet Sixtus V, ønskede han denne plads forbedret, så den kunne fremstå som en passende forplads til hans villa, og i den forbindelse måtte både komplekset omkring Kirken Sant'Alberto og en anden gammel kirke i området, San Luca, ofres, så de to gamle pladser kunne sammensmeltes til én stor plads, som derpå blev planeret, således at den gamle obelisk fra Augustus' Mausolæum kunne opstilles.

Netop i Via Urbana, der støder op til området, hvor Piazzetta del Pozzo Roncone lå, kan man se det oprindelige niveau ved Kirken Santa Pudenziana, der tidligere måske oven i købet lå hævet et par trin over niveauet i Vico Patricio, men idag ligger betragteligt under gadeplanet.


Litteratur om Piazzetta del Pozzo Roncone:
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975
- side 362, 363, 729.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. Edizione Quasar, 1991.
-kort nr.17.
Lombardi, Ferruccio: Roma: le chiese scomparse. Fratelli Palombi Editori, 2.ed., 1998.
- side 39.

Fotos fra området
Kort over området
Spise og bo i området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 22.4.2011