ANNAS ROM GUIDE
År 801 til 825 efter Kristus

(Oversigt over årstal og begivenheder)

801- 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 -825


Gå til forrige side (776-800)

801

Leo III er Pave (795-816). Irene er kejserinde i det Østromerske rige (797-802). Karl den Store (768-814) er frankernes og longobardernes konge og Kejser over det Vestromerske Rige. Ludvig den Fromme er underkonge i Aquitanien (781-814/840). Pipin IV er underkonge i Italien (781-810).

I Spanien erobrer frankerne Barcelona fra maurerne.

Rom: Karl den Store tilbringer vinteren i Rom, hvor han den 25. December året før er blevet kronet til Kejser over det Vestromerske Rige (Imperatore dell'Impero Romano d'Occidente, Il Sacro Romano Impero) af Pave Leo III. Han bor i en af Biskoppernes palæer i nærheden af Peterskirken ----- Den 25. April forlader Karl den Store Rom for at vende hjem ---------- Et stort jordskælv i Centralitalien forårsager også mange skader i Rom, bl.a. styrter taget på Basilica di San Paolo ned og genopbygges derpå af Paven.

802

Leo III er Pave (795-816). Irene er kejserinde i det Østromerske rige (797-802), derefter er Nikeforos kejser (802-811). Karl den Store (768-814) er frankernes og longobardernes konge og Kejser over det Vestromerske Rige. Ludvig den Fromme er underkonge i Aquitanien (781-814/840). Pipin IV er underkonge i Italien (781-810).

Kejserinde Irene styrtes ved en sammensværgelse og forvises til et kloster ----- En højtstående finansembedsmand Nikeforos udråbes til ny kejser, der afviser frankernes ønske om en godkendelse af Karl den Stores kejserkroning ---- Leo III aflægger besøg hos Karl den Store i Aachen (på italiensk: Aquisgrana)

803

Leo III er Pave (795-816). Nikeforos er kejser i det Østromerske rige (802-811). Karl den Store (768-814) er frankernes og longobardernes konge og Kejser over det Vestromerske Rige. Ludvig den Fromme er underkonge i Aquitanien (781-814/840). Pipin IV er underkonge i Italien (781-810).

804

Leo III er Pave (795-816). Nikeforos er kejser i det Østromerske rige (802-811). Karl den Store (768-814) er frankernes og longobardernes konge og Kejser over det Vestromerske Rige. Ludvig den Fromme er underkonge i Aquitanien (781-814/840). Pipin IV er underkonge i Italien (781-810).

805

Leo III er Pave (795-816). Nikeforos er kejser i det Østromerske rige (802-811). Karl den Store (768-814) er frankernes og longobardernes konge og Kejser over det Vestromerske Rige. Ludvig den Fromme er underkonge i Aquitanien (781-814/840). Pipin IV er underkonge i Italien (781-810).

Cypern og Rhodos plyndres af en arabisk flåde.

806

Leo III er Pave (795-816). Nikeforos er kejser i det Østromerske rige (802-811). Karl den Store (768-814) er frankernes og longobardernes konge og Kejser over det Vestromerske Rige. Ludvig den Fromme er underkonge i Aquitanien (781-814/840). Pipin IV er underkonge i Italien (781-810).

Den byzantinske hær lider nederlag i kampen med araberne ved Heraclea og kejser Nikeforos må slutte fred.

807

Leo III er Pave (795-816). Nikeforos er kejser i det Østromerske rige (802-811). Karl den Store (768-814) er frankernes og longobardernes konge og Kejser over det Vestromerske Rige. Ludvig den Fromme er underkonge i Aquitanien (781-814/840). Pipin IV er underkonge i Italien (781-810).

Araberne erobrer Efesos, men derpå fejrer den byzantinske hær 2 sejre.

808

Leo III er Pave (795-816). Nikeforos er kejser i det Østromerske rige (802-811). Karl den Store (768-814) er frankernes og longobardernes konge og Kejser over det Vestromerske Rige. Ludvig den Fromme er underkonge i Aquitanien (781-814/840). Pipin IV er underkonge i Italien (781-810).

Koncil i Aachen, indkaldt af Karl den Store for at løse et religiøst stridsspørgsmål (brug af udtrykket "filioque" ("og sønnen") i liturgien).

809

Leo III er Pave (795-816). Nikeforos er kejser i det Østromerske rige (802-811). Karl den Store (768-814) er frankernes og longobardernes konge og Kejser over det Vestromerske Rige. Ludvig den Fromme er underkonge i Aquitanien (781-814/840). Pipin IV er underkonge i Italien (781-810).

Den bulgarske khan Krum genoptager krigen mod Byzans.

810

Leo III er Pave (795-816). Nikeforos er kejser i det Østromerske rige (802-811). Karl den Store (768-814) er frankernes og longobardernes konge og Kejser over det Vestromerske Rige. Ludvig den Fromme er underkonge i Aquitanien (781-814/840). Pipin IV er underkonge i Italien (781-810), derpå bliver Bernhard underkonge (Bernardo d'Italia) (810-817).

Leo III holder møde for de italienske Biskopper, hvor afgørelsen fra Koncilet i Aachen forelægges og accepteres (brug af udtrykket "filioque" ("og sønnen") i liturgien) ----- Pipin IV dør i Milano og Karl den Store udnævner sin sønnesøn Bernhard til ny underkonge i Italien.

811

Leo III er Pave (795-816). Nikeforos er kejser i det Østromerske rige (802-811), derpå er Michael I kejser (811-813). Karl den Store (768-814) er frankernes og longobardernes konge og Kejser over det Vestromerske Rige. Ludvig den Fromme er underkonge i Aquitanien (781-814/840). Bernhard (Bernardo d'Italia) er underkonge i Italien (810-817).

Frankerne erobrer Tortosa i Spanien ----- Den byzantinske hær tilintetgøres af bulgarerne og kejser Nikeforos dræbes ----- Hæren udråber Michael I til kejser.

812

Leo III er Pave (795-816). Michael I er kejser i det Østromerske rige (811-813). Karl den Store (768-814) er frankernes og longobardernes konge og Kejser over det Vestromerske Rige. Ludvig den Fromme er underkonge i Aquitanien (781-814/840). Bernhard (Bernardo d'Italia) er underkonge i Italien (810-817).

Byzans anerkender Karl den Stores kejserværdighed.

813

Leo III er Pave (795-816). Michael I er kejser i det Østromerske rige (811-813), derpå er Leo V kejser (813-820). Karl den Store (768-814) er frankernes og longobardernes konge og Kejser over det Vestromerske Rige, nu med sønnen Ludvig den Fromme som medkejser. Ludvig den Fromme er underkonge i Aquitanien (781-814/840). Bernhard (Bernardo d'Italia) er underkonge i Italien (810-817).

Bulgarerne rykker mod Constantinopel, men må opgive at erobre byen ----- Karl den Store kroner i Aachen Ludvig den Fromme (på italiensk: Ludovico il Pio) til Kejser.

814

Leo III er Pave (795-816). Leo V er kejser i det Østromerske rige (813-820). Karl den Store (768-814) er frankernes og longobardernes konge og Kejser over det Vestromerske Rige, derpå overtager Ludvig den Fromme magten (814-840). Bernhard (Bernardo d'Italia) er underkonge i Italien (810-817)

Karl den Store dør den 28. Januar i Aachen.

Rom: komplot mod Leo III nedkæmpes og konspiratorerne dødsdømmes ----- Ludvig den Fromme sender Kong Bernhard til Rom for at undersøge, om rettergangen har været retfærdig og Paven sender udsendinge til Kejseren med en forklaring på begivenhederne.

815

Leo III er Pave (795-816). Leo V er kejser i det Østromerske rige (813-820). Ludvig den Fromme (814-840) er frankernes og longobardernes konge og Kejser over det Vestromerske Rige. Bernhard (Bernardo d'Italia) er underkonge i Italien (810-817)

I Sofia-kirken i Byzans forkaster et kirkemøde billeddyrkelse og en voldsom billedstorm mod kirker og klostre følger.

Rom: uroligheder og kampe mellem de forskellige fraktioner i byen og oprør i landområdet udenfor, Campagna Romana.

816

Leo III er Pave (795-816), derpå er Stefan IV Pave (816-817). Leo V er kejser i det Østromerske rige (813-820). Ludvig den Fromme (814-840) er frankernes og longobardernes konge og Kejser over det Vestromerske Rige. Bernhard (Bernardo d'Italia) er underkonge i Italien (810-817)

Rom: Den 12. Juni dør Leo III og begraves i Peterskirken ----- Den 22. Juni pavekrones Stefan IV ----- I September måned rejser Stefan IV til Reims for at kejserkrone Ludvig den Fromme og dennes hustru Ermengarda.

817

Stefan IV er Pave (816-817), derpå er Paschalis I Pave (817-824). Leo V er kejser i det Østromerske rige (813-820). Ludvig den Fromme (814-840) er frankernes og longobardernes konge og Kejser over det Vestromerske Rige. Bernhard (Bernardo d'Italia) er underkonge i Italien (810-817). Lothar bliver medkejser (817-840), sønnen Pipin V bliver konge over Aquitanien (817-838) og sønnen Ludvig den Tyske bliver konge over Bayern (817-876).

Ludvig den Fromme's søn Lothar bliver medkejser, sønnen Pipin V bliver konge over Aquitanien og sønnen Ludvig den Tyske bliver konge over Bayern. Kong Bernhard af Italien gør oprør mod at miste sin del.

Rom: Den 24. Januar dør Stefan IV og begraves i Peterskirken ----- Den 25. Januar vælges Abbed Pasquale ved Kirken Santo Stefano til ny Pave og krones med navnet Paschalis I ------ I løbet af foråret godkender Ludvig den Fromme pavevalget.

818

Paschalis I er Pave (817-824). Leo V er kejser i det Østromerske rige (813-820). Ludvig den Fromme (814-840) er frankernes og longobardernes konge og Kejser over det Vestromerske Rige. Lothar er medkejser (817-840). Pipin V er konge over Aquitanien (817-838). Ludvig den Tyske er konge over Bayern (817-876).

Kong Bernhard af Italien besejres og straffes. Han dør herefter.

819

Paschalis I er Pave (817-824). Leo V er kejser i det Østromerske rige (813-820). Ludvig den Fromme (814-840) er frankernes og longobardernes konge og Kejser over det Vestromerske Rige. Lothar er medkejser (817-840). Pipin V er konge over Aquitanien (817-838). Ludvig den Tyske er konge over Bayern (817-876).

Rom i perioden 819-822: Paschalis I lader nybygge Kirken Santa Prassede med San Zenone-kapellet, hvor hans moder Teodora skal begraves ----- Flygtninge fra det Østromerske Rige, hvor ikonoklasmen er genoptaget, får husly i Klosteret ved Santa Prassede ----- I Borgo-kvarteret brænder angelsaksernes område ----- Kirken Santi Nereo e Achilleo udsmykkes med mosaikker ----- Kirken Santa Cecilia in Trastevere restaureres og helgenindens relikvier genfindes på Cimitero di San Callisto.

820

Paschalis I er Pave (817-824). Leo V er kejser i det Østromerske rige (813-820), derpå er Michael II kejser (820-829). Ludvig den Fromme (814-840) er frankernes og longobardernes konge og Kejser over det Vestromerske Rige. Lothar er medkejser (817-840). Pipin V er konge over Aquitanien (817-838). Ludvig den Tyske er konge over Bayern (817-876).

Kejser Leo V myrdes ved et komplot ----- Garderkommandanten Michale bliver kejser.

Rom i perioden 819-822: Paschalis I lader nybygge Kirken Santa Prassede med San Zenone-kapellet, hvor hans moder Teodora skal begraves ----- Flygtninge fra det Østromerske Rige, hvor ikonoklasmen er genoptaget, får husly i Klosteret ved Santa Prassede ----- I Borgo-kvarteret brænder angelsaksernes område ----- Kirken Santi Nereo e Achilleo udsmykkes med mosaikker ----- Kirken Santa Cecilia in Trastevere restaureres og helgenindens relikvier genfindes på Cimitero di San Callisto.

821

Paschalis I er Pave (817-824). Michael II er kejser i det Østromerske rige (820-829). Ludvig den Fromme (814-840) er frankernes og longobardernes konge og Kejser over det Vestromerske Rige. Lothar er medkejser (817-840). Pipin V er konge over Aquitanien (817-838). Ludvig den Tyske er konge over Bayern (817-876). I Spanien er Abdurrahman II emir (822-852).

I Spanien følges Hakam I som emir af sin søn Abdurrahman II.

Rom i perioden 819-822: Paschalis I lader nybygge Kirken Santa Prassede med San Zenone-kapellet, hvor hans moder Teodora skal begraves ----- Flygtninge fra det Østromerske Rige, hvor ikonoklasmen er genoptaget, får husly i Klosteret ved Santa Prassede ----- I Borgo-kvarteret brænder angelsaksernes område ----- Kirken Santi Nereo e Achilleo udsmykkes med mosaikker ----- Kirken Santa Cecilia in Trastevere restaureres og helgenindens relikvier genfindes på Cimitero di San Callisto.

822

Paschalis I er Pave (817-824). Michael II er kejser i det Østromerske rige (820-829). Ludvig den Fromme (814-840) er frankernes og longobardernes konge og Kejser over det Vestromerske Rige. Lothar er medkejser (817-840). Pipin V er konge over Aquitanien (817-838). Ludvig den Tyske er konge over Bayern (817-876). I Spanien er Abdurrahman II emir (822-852).

Oprør i Lilleasien, hvor generalen Thomas lader sig kejserkrone i Antiochia.

Rom i perioden 819-822: Paschalis I lader nybygge Kirken Santa Prassede med San Zenone-kapellet, hvor hans moder Teodora skal begraves ----- Flygtninge fra det Østromerske Rige, hvor ikonoklasmen er genoptaget, får husly i Klosteret ved Santa Prassede ----- I Borgo-kvarteret brænder angelsaksernes område ----- Kirken Santi Nereo e Achilleo udsmykkes med mosaikker ----- Kirken Santa Cecilia in Trastevere restaureres og helgenindens relikvier genfindes på Cimitero di San Callisto.

823

Paschalis I er Pave (817-824). Michael II er kejser i det Østromerske rige (820-829). Ludvig den Fromme (814-840) er frankernes og longobardernes konge og Kejser over det Vestromerske Rige. Lothar er medkejser (817-840). Pipin V er konge over Aquitanien (817-838). Ludvig den Tyske er konge over Bayern (817-876). I Spanien er Abdurrahman II emir (822-852).

Rom: Pave Paschalis I gentager i Peterskirken kejserkroningen af Ludvig den Fromme's søn Lothar I (på italiensk: Lotario), som også salves til Konge af Italien ----- Paschalis giver endog yderligere magt til Lothar, som til gengæld bruger den til at afgøre en tvist mellem Paven og Abbazia di Farfa til dettes fordel, hvilket gør mange gejstlige utilfredse. Disse problemer munder ud i et oprør mod Paven fra de kejservenlige grever i oplandet, men Paschalis slår det ned og lader hovedmændene henrette. Dette tager Ludvig den Fromme i Aachen til gengæld ilde op og ønsker en undersøgelse af hændelsesforløbet. Det lykkes Paschalis at afværge yderligere problemer ved at nægte at lade sig dømme af verdslige og i stedet at sværge sin uskyld for Gud. Kejseren lader sig stille tilfreds hermed og roen synes til dels genoprettet, men Roms forskellige fraktioner fortsætter med daglige stridigheder.

824

Paschalis I er Pave (817-824), derpå er Eugen II Pave (824-827). Michael II er kejser i det Østromerske rige (820-829). Ludvig den Fromme (814-840) er frankernes og longobardernes konge og Kejser over det Vestromerske Rige. Lothar er medkejser (817-840) og konge af Italien (824-840). Pipin V er konge over Aquitanien (817-838). Ludvig den Tyske er konge over Bayern (817-876). I Spanien er Abdurrahman II emir (822-852).

Den byzantinske oprørsleder Thomas henrettes.

Rom: Den 11. Februar dør Paschalis I. Der er problemer med at få ham begravet på grund af urolighederne i byen, som fortsætter de følgende måneder ----- Med Kong Lothar I's hjælp vælges i Maj Ærkepræsten ved Kirken Santa Sabina til ny Pave ved navn Eugen II ----- I Oktober måned ankommer Lothar I til Rom, hvor han holder rettergang over de tidligere års stridigheder, omstøder domme og gengiver folk deres ejendom ----- Den 11. November udsteder Lothar I en lov for Pavestaten "Constitutio Romana", som vedtages af Roms borgere.

825

Eugen II er Pave (824-827). Michael II er kejser i det Østromerske rige (820-829). Ludvig den Fromme (814-840) er frankernes og longobardernes konge og Kejser over det Vestromerske Rige. Lothar er medkejser (817-840) og konge af Italien (824-840). Pipin V er konge over Aquitanien (817-838). Ludvig den Tyske er konge over Bayern (817-876). I Spanien er Abdurrahman II emir (822-852). England er nu samlet under Kong Egbert af Wessex (-839).

I England anerkendes Kong Egbert af Wessex som overherre. Han regnes for det samlede Englands første konge ----- Michele II genudsteder loven mod billeddyrkelse og sender bud til Paven om at benytte denne lov også i Vestkirken ----- I Paris afholdes et bispemøde, hvor holdningen til ikonoklasmen er postitiv.

Gå til næste side (826-850)


(Se oversigt over årstal og begivenheder)


Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 4.8.2009 og sidst opdateret d. 30.12.2011