ANNAS ROM GUIDE

Bovari-familien

Romersk familie i 1500-1600-tallet

I Rom levede fra 1500-tallet en familie ved navn Bovari. Ordet betyder egentlig "kvæghyrder" eller "røgtere" og familien har sandsynligvis haft sin oprindelse i handel med kvæg. Familien omtales også som Boari eller Boarii.

Der findes ikke så mange oplysninger om Bovari-familien, men navnet huskes i gyden Vicolo de' Bovari, der i kvarteret Rione Parione forbinder Piazza del Teatro di Pompeo i vest med Via del Paradiso og Piazza del Paradiso i øst. Familien har antagelig boet i et af de gamle huse i denne lille gyde, måske på nordsiden ved siden af det hus, som den rige handelsmand Girolamo Pichi opførte i 1470'erne.

Ellers ved man, at flere af Bovari-familiens medlemmer igennem 2 århundreder flere gange af deres naboer valgtes som kvartersledere ("Caporioni"), så familien må have nydt en vis anseelse.

Bovari-familiens våben havde blå baggrund, hvorpå der var anbragt 3 grønne høje på række, diagonalt fra højre side mod venstre. Ved siden af en springende okse i sølv. (Se: Cognomix.it)

Af Bovari-familiens medlemmer kender vi blandt andre:

Orazio Bovari, som i April kvartal 1573 var valgt som kvartersleder ("Caporione") for kvarteret Rione Monti. Samme hverv bestred han igen for samme kvarter i samme kvartal i året 1577. Stadig repræsenterende Rione Monti valgtes han til Caporione i Januar kvartal 1581 og i Oktober kvartal 1585.
Benævnt Horatius Boarius omtales han - tituleret "Dominus" - i 1585 som Commissario alle Antichità. Det var Pave Sixtus V, der kort efter at være blevet indsat i embedet udnævnte Orazio Bovari til dette hverv den 19. September 1585. Lanciani skriver (se litt.note nedenfor) i bind IV, side 133, at "Commissario Boari" gik til tjenesten med stor ildhu og sørgede for at få gennemført og overvåget mange udgravningstilladelser. Han nævnes sidste gang i 1601. ---- LÆS MERE om ORAZIO BOVARI her!

Antonio Bovari valgtes i April kvartal 1579 til Caporione for Rione Monti.

Mario Bovari derimod repræsenterede Rione Ripa, da han valgtes til Caporione i Januar kvartal 1617.

Bemærk, at ingen af de nævnte kvarterer har forbindelse med det kvarter, Rione Parione, hvori den efter familien opkaldte gade befinder sig.

Litteratur om Bovari-familien:
Amayden, Teodoro: La Storia delle Famiglie Romane. Ristampa fotomeccanica, Arnaldo Forni Editore, 1979. Oprindelig udgivelse: Roma, Collegio Araldico. Bd.1-2 i ét bind.
- side 220.
Dominicis, Claudio De: Membri del Senato della Roma Pontificia : Senatori, Conservatori, Caporioni e loro Priori e Lista d'oro delle famiglie dirigenti (secc. X-XIX).
- side 136, 138, 139, 142, 157, 290 (index), m.fl.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione VI Parione, Parte 2 / a cura di Cecilia Pericoli Ridolfini. - 3. edizione. ------- side 144, 146.
Lanciani. Rodolfo (Amedeo): Storia degli scavi di Roma, e notizie intorno le collezioni romane di antichità. Roma, Edizioni Quasar.
Volume Secondo: 1531-1549. 1990. ----- side 92, 155, 157, 199, 244.
Volume Terzo: 1550-1565. 1990. ----- side 19, 21, 66, 86, 88, 143, 185, 189, 192, 215, 266, 269.
Volume Quarto: 1566-1605. 1992. ----- side 39, 41, 133, 134, 139, 147, 179, 184.
Volume Quinto: 1605-1700. 1994. ----- side 78-80, 97.

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 2.7.2023 og sidst opdateret d. 3.7.2023