ANNAS ROM GUIDE
Giustiniani-familien

Denne familie, der idag kalder sig Giustiniani Bandini efter at det sidste familiemedlem, Cecilia Giustiniani, i midten af 1800-tallet var blevet gift ind i Bandini-familien, mener at kunne føre deres rødder helt tilbage til Kejser Justinian (Giustiniano), hvor 3 brødre blev landsforvist fra Constantinopel og slog sig ned i henholdsvis Genova, Venedig og Chiozza.

Genova-grenen og Venedig-grenen udviklede sig til 2 store familier, som stadig holdt kontakt med hverandre og som begge også avlede grene i Rom. De havde dog forskellige våben: Genova-grenen med et tårn og Venedig-grenen med en ørn, men disse blev senere samlet, så familiens våben kom til at indeholde begge dele: Våbenskjoldet er delt vandret i 2 dele. Den nederste del udgør omkring 2/3 og den øverste ca. 1/3 del. Nederst ses en hvid tårnbygning med 3 tinder og sølvfarvede kanter på rød bund og øverst er der en gylden bund med en sort ørn med spredte vinger og krone over hovedet.

Marco og Vincenzo Giustiniani Veneti fra Venedig-grenen rejste til Rom, hvor de studerede i Seminario Romano. Marco blev derpå Biskop i Treviso, mensVincenzo kom i Republikken Venedigs tjeneste.

Også Genova-grenen voksede og købte på et tidspunkt efter 1346 herredømmet over øen Chios (på italienske: Isola di Scio), som de beholdt i omkring 200 år, indtil den blev erobret af tyrkerne i 1566. Giuseppe Giustiniani måtte forlade øen og rejste så sammen med sin hustru Girolama, 2 sønner og 3 døtre til Rom, hvor hans slægtning og svoger Vincenzo Giustiniani var Kardinal. Denne skaffede de landflygtige arbejde, indtægter, bekendtskaber og indflydelse i Rom, der nu blev familiens hjem.

Familiens Kardinaler:
1570-1582: Vincenzo Giustiniani.
1586-1621: Benedetto Giustiniani.
1645-1649: Orazio Giustiniani.
1826-1843: Giacomo Giustiniani.
1831-1843: Alessandro Giustiniani.

Familiens ejendomme i Rom:
Palazzo Giustiniani, familiepalæet ved Kirken San Luigi de' Francesi,
et gods i Bassano di Sutri (nutidens Bassano Romano),
en vingård med villa udenfor Porta del Popolo,
et stykke jordEsquilin, lidt nordvest for Piazza di San Giovanni in Laterano, hvor der anlagdes et stort og smukt landsted med en smuk lille lystvilla,
samt 2 andre huse ved San Luigi de' Francesi,
og Palazzo Caffarelli Stoppani Vidoni Giustiniani Bandini, købt i 1886 af Carlo Giustiniani Bandini.

Familien havde også kapeller i forskellige kirker:
Cappella di San Vincenzo i Kirken Santa Maria sopra Minerva,
og Cappella Giustiniani Bandini i Kirken San Silvestro al Quirinale.

Af Giustiniani-familiens medlemmer kender vi blandt andre:

Veneti-grenen:

Marco Giustiniani Veneti fra Venedig-grenen studerede i Seminario Romano i Rom. Han blev derpå Biskop i Treviso.

Vincenzo Giustiniani Veneti fra Venedig-grenen studerede i Seminario Romano i Rom, rejste derpå hjem og gik i Republikken Venedigs tjeneste.

Genova-grenene ----- opdelt i Recanelli-grenen, Banca-grenen, De Negro-grenen og Longo-grenen:

Recanelli-grenen:

Pietro Recanelli di Gabriele Giustiniani, langt ophold på Chios, derpå i Genova som Galej-Kaptajn i 1521, "Conservatore dei Privilegi" i 1523 og "Governatore della Maona" i 1544. Han var gift med Bianchettina Giustiniani Garibaldi og far til sønnerne Vincenzo, Pantaleo og Gabriele Giustiniani.

--- Vincenzo Giustiniani, søn af Pietro di Gabriele Giustiniani og Bianchettina Giustiniani Garibaldi, broder til Pantaleo og Gabriele Giustiniani. I 1565 var Vincenzo Borgmester på Chios og leder af "Maona"'en (Handelsselskabet).

--- Pantaleo Giustiniani, søn af Pietro di Gabriele Giustiniani og Bianchettina Giustiniani Garibaldi, broder til Vincenzo og Gabriele Giustiniani. Pantaleo blev gift med Sobranetta Giustiniani Banca og far til sønnerne Antonio og Tommaso Giustiniani. Pantaleo gjorde testamente den 8. Maj 1617.

------- Antonio Giustiniani, søn af Pantaleo Giustiniani og Sobranetta Giustiniani Banca, bror til Tommaso Giustiniani. Antonio blev gift med Pomellina Giustiniani Longo og i 1570 far til sønnen Pietro Giustiniani.

--------------Pietro Giustiniani, født 1570 som søn af Antonio Giustiniani og Pomellina Giustiniani Longo, blev gift med Despina Giovanna Giustiniani og derpå med Camilla Giustiniani Longo. Han blev fader til sønnen Stefano Giustiniani.

-----------------Stefano Giustiniani, født 1596 som søn af Pietro Giustiniani, blev gift med Marietta Giustiniani Garibaldi og fader tl sønnen Francesco.

-------------------- Francesco Giustiniani , født 17.10. 1641 som søn af Stefano Giustiniani og Marietta Giustiniani Garibaldi , blev gift med Angela Soffietti og fader til Stefano Giustiniani.

------------------------- Stefano Giustiniani, født 24.4. 1668 som søn af Francesco Giustiniani og Angela Soffietti, blev gift med Isabella Marcopoli og i 1696 fader til Pietro Giustiniani.

-----------------------------Pietro Giustiniani, født i 1696 som søn af Stefano Giustiniani og Isabella Marcopoli, blev gift med Maddalena Loellini og fader til sønnerne Saverio, Pantaleo og Stefano.

---------------------------------Saverio Giustiniani, født 24.9. 1744 som søn af Pietro Giustiniani og Maddalena Loellini, blev gift med Anna Oberti og fader til sønnerne Pantaleo og Alessandro.

--------------------------------------Pantaleo Giustiniani, født 14. 10. 1780 som søn af Saverio Giustiniani og Anna Oberti og broder til den senere Kardinal Alessandro Giustiniani, blev gift med Anna Alberti oog fader til 6 børn, blandt andre Alessandro (født 1832). Pantaleo døde den 17.2. 1867.

------------------------------------------------Alessandro Giustiniani, født i 1832 som søn af Pantaleo Giustiniani og Anna Alberti. Han blev gift med Maria-Giuseppa Giustiniani De Fornetti og fader til en række døtre.

--------------------------------------Alessandro Giustiniani, født 3. 2. 1778 som søn af Saverio Giustiniani og Anna Oberti og broder til Pantaleo Giustiniani. Alessandro studerede ved Università La Sapienza i Rom og gjorde karriere indenfor Kirken. Han blev Ærkebiskop i Petra i Palæstina i 1822 og Kardinal ved Kirken Santa Croce in Gerusalemme i 1832. Alessandro døde den 11. Oktober 1843 i Genova, hvor han blev begravet i kirken San Francesco i Albaro.

------- Tommaso Giustiniani, søn af Pantaleo Giustiniani og Sobranetta Giustiniani Banca, broder til Antonio Giustiniani. Fra Tommaso nedstammer Giovanni, Tommaso og Giovanni Giustiniani og herfra Giuseppe Giustiniani og fra ham Girolamo, som blev overhovede for en slægtsgren i Savona.

--- Gabriele Giustiniani, søn af Pietro di Gabriele Giustiniani og Bianchettina Giustiniani Garibaldi, broder til Vincenzo og Pantaleo Giustiniani. Gabriele blev gift med Maddalena Giustiniani Garibaldi og fra dem nedstammer en gren af Giustiniani-familien med hjemsted i Ferrara.

Banca-grenen:

Vincenzo Giustiniani, født i 1519 på Chios, bror til Girolama Giustiniani som var gift med Giuseppe Giustiniani. Vincenzo var Kardinal og døde i 1582.

Girolama (Gerolama) Giustiniani, 1534-1581, søster til blandt andre Kardinal Vincenzo Giustiniani og gift med Giuseppe Giustiniani de Negro. Hun var moder til 2 sønner og 3 døtre.

Sobranetta Giustiniani Garibaldi, gift med Pantaleo Giustiniani Recanelli (død omkring 1617) og moder til sønnerne Antonio og Tommaso Giustiniani Recanelli.

Cassano Giustiniani Banca, gift med Caterina de Bellis og fader til Andrea Giustiniani, som senere adopteredes af Vincenzo Giustiniani.

----- Andrea Giustiniani, søn af Cassano Giustiniani Banca og Caterina de Bellis. Andrea adopteredes senere af Vincenzo Giustiniani og arvede i 1637 dennes grevskab, titel som Prins af Bassano, og ejendomme. --- Læs om Andrea efter adoptionen.

De Negro (Di Nigro)-grenen:

Giuseppe Giustiniani fra Genova-grenen, født i 1525 på Chios som søn af Benedetto di Francesco Giustiniani de Nigro, måtte forlade sin ejendom, øen Chios, da tyrkerne erobrede den i 1566, og rejste så i 1569 sammen med sin hustru Girolama Giustiniani Banca (født 1534), sønnerne Benedetto og Vincenzo, og døtrene Virginia, Angelica og Caterina til Venedig, Genova og endelig til Rom, hvor hans slægtning og svoger Vincenzo Giustiniani var Kardinal. Giuseppe kom snart ind i Roms finans- og pengeverden og i 1572 fik han gode indtægter fra Pavelige koncessioner, for hvilke han betalte 60.000 scudi. Disse koncessioner blev fornyet flere gange, blandt andet i 1581 og 1588. Under Pave Sixtus V (1585-1590) kunne Giuseppe finansiere flere af Pavens store projekter og for renterne styrke sin formue. Også hans anseelse og indflydelse steg og han opkøbte flere ejendomme, blandt andre i 1590 et palæ ved Kirken San Luigi de' Francesi, hvor familien residerede i nogle år, og i 1595 et gods i Bassano di Sutri (nutidens Bassano Romano), som han gav til sin yngste søn Vincenzo. Familien ejede nu også en vingård udenfor Porta del Popolo, hvor Giuseppes ældste søn, den senere Kardinal Benedetto, lod bygge en villa, samt 2 andre huse ved San Luigi de' Francesi. Udover finansoperationerne handlede Giuseppe også og importerede for eksempel en stor mængde korn fra Sicilien på Pavens foranledning i årene 1592-1593. Men vigtigst var tilsyneladende hans bankvirksomhed. Giuseppe Giustiniani døde i Rom den 9. Januar 1600 og blev begravet i familiekapellet (Cappella di San Vincenzo) i Kirken Santa Maria sopra Minerva.

--- Benedetto Giustiniani, født 5. Juli 1554 på Chios som søn af Giuseppe Giustiniani og Girolama Giustiniani Banca. Han var broder til Virginia, Angelica, Caterina og Vincenzo Giustiniani. Benedetto studerede ved universiteterne i Perugia og Padova og vendte i 1579 tilbage til Rom, hvor han begyndte sin karriere i den Pavelige Curia. Han fik flere høje og gode embeder og skabte sig efterhånden en god indtægt. I 1586 blev Benedetto udnævnt til Kardinal. Han var Kardinal ved kirkerne San Giorgio in Velabro, Sant'Agata dei Goti og Santa Maria in Cosmedin. Efter faderens død i 1600 arvede Benedetto familiepalæet og vingården udenfor Porta Flaminia. Han døde i Rom den 27. Marts 1621 og blev begravet i familiekapellet i Santa Maria sopra Minerva.

--- Virginia Giustiniani, datter af Giuseppe Giustiniani og Girolama Giustiniani Banca, søster til Benedetto, Angelica, Caterina og Vincenzo Giustiniani. Virginia blev gift i 1576 med Ascanio Massimo (1547-1613), med hvem hun fik flere børn, blandt andre: Camillo Massimo (født den 23.3.1577), Valerio Massimo (født den 12.9.1578), Giuseppe Massimo (født i 1579), og Clelia Massimo (født den 11.12.1580). Virginia Giustiniani Negri døde den 12. April 1595.

--- Angelica Giustiniani, datter af Giuseppe Giustiniani og Girolama Giustiniani Banca, søster til Benedetto, Virginia, Caterina og Vincenzo Giustiniani. Angelica blev gift i 1587 med Alessandro Monaldeschi.

--- Caterina Giustiniani, datter af Giuseppe Giustiniani og Girolama Giustiniani Banca, søster til Benedetto, Virginia, Angelica og Vincenzo Giustiniani. Caterina blev gift i 1587 med Orazio Bandini.

--- Vincenzo Giustiniani, født den 13. September 1564 på Chios som søn af Giuseppe Giustiniani og Girolama Giustiniani Banca, bror til Benedetto, Virginia, Angelica og Caterina Giustiniani. Vincenzo fik af faderen overdraget godset i Bassano di Sutri (nutidens Bassano Romano), blev undervist i Rom og fik forskellige høje titler. På et tidspunkt før 1590 blev han gift med Eugenia Spinola, datter af Grev Giovan Battista Spinola og Porzia Centurione. De blev forældre til 3 børn: (Giovanni) Girolamo, Girolama og Porzia, som imidlertid alle døde som små. Fra omkring 1593 blev Vincenzo inddraget i faderens forretninger. Efter faderens død i 1600 arvede storebroderen Kardinal Benedetto familiepalæet og vingården udenfor Porta Flaminia, mens de øvrige ejendomme gik i arv til Vincenzo. I 1605 ophøjede Pave Paul V Bassano-godset til Grevskab. Samme år købte familien et stykke jordEsquilin, lidt nordvest for Piazza di San Giovanni in Laterano. Her indrettede de et stort og smukt landsted og lod bygge en smuk lille lystvilla, som står ved Via Boiardo den dag idag. Da Vincenzo døde den 27. December 1637 arvede hans slægtning og adoptivsøn Andrea Giustiniani, søn af Cassano Giustiniani Banca, grevskab, titel og ejendomme. Vincenzo blev begravet i familiekapellet i Santa Maria sopra Minerva. Vincenzo Giustiniani var en stor kunstelsker og samler af både tidens kunst og antikviteter.

--------------- Andrea Giustiniani, søn af Cassano Giustiniani Banca, blev adopteret af Vincenzo Giustiniani og arvede efter dennes død i 1637 Grevskab, titel og ejendomme. Andrea blev i 1644 gift med Maria Pamphili, niece til Pave Innocens X. Af deres mange børn, var det Carlo Benedetto, født i 1648, som blev Greve af Bassano. Han bev gift med Maria Caterina Gonzaga og fader til flere børn, hvoraf sønnen Vincenzo II efterfulgte ham..

Carlo Benedetto's søn Vincenzo II blev født i 1673, gift med Maria Costanza Boncompagni Ludovisi og fader til blandt andre sønnen Geronimo Vincenzo, som var født i 1714 og senere blev gift med Maria Ruspoli. Deres søn Benedetto (født 1735) arvede titlen og giftede sig med Cecilia Maoni.

Af Benedettos sønner blev Giacomo (født 1769) Kardinal, Lorenzo (født 1767) Cavaliere di Malta og Vincenzo III blev arving. Han var født i 1762 og blev gift med Nicoletta Grillo. Da han døde i 1826 havde han imidlertid ingen levende mandlige arvinger, men "kun" datteren Cecilia Giustiniani, som var født i 1796 og gift med Carlo Bandini.

Den "rene" Giustiniani-linie uddøde hermed og familienavnet blev fremover for Rom-grenen: Giustiniani-Bandini.

---------- Giacomo Giustiniani, født 20. December 1769 i Rom som søn af Benedetto Giustiniani og Cecilia Maoni og broder til den sidste Prins af Bassano, Vincenzo III Giustiniani. Giacomo studerede jura ved Università La Sapienza i Rom og gjorde karriere inden for Kirken. I 1826 blev han Kardinal-Præst og i 1827 Titel-Kardinal ved Kirken Santi Marcellino e Pietro. Han døde den 24. Februar 1843 i Rom og blev begravet i familiekapellet i Santa Maria sopra Minerva.

Longo-grenen:

Pomellina Giustiniani Longo, gift med Antonio Giustiniani Recanelli og i 1570 mor til sønnen Pietro Giustiniani Recanelli.

Camilla Giustiniani Longo blev gift med Pietro Giustiniani Recanelli (født 1570) i dennes andet ægteskab. Hun var muligvis moder til sønnen Stefano Giustiniani.

Giuseppe Giustiniani Longo in Ughetti, gift med Despina Giustiniani Garibaldi og i 1580 fader til blandt andre Giuliano, Orazio og Maria Giustiniani.

------ Giuliano Giustiniani, søn af Giuseppe Giustiniani Longo og Despina Giustiniani Garibaldi, indtrådte i San Filippo Neri's Orden på et tidspunkt inden 1603.

------ Orazio Giustiniani, født den 28. Februar 1580 som søn af Giuseppe Giustiniani Longo og Despina Giustiniani Garibaldi, kom til Rom, måske allerede i 1595, blev præst og gik i 1603 ind i San Filippo Neri's Orden. I 1640 blev han udnævnt til Biskop og i 1645 til Kardinal ved Kirken Sant'Onofrio. Orazio døde den 25. Juli 1649 i Rom, hvor han blev begravet i Kirken Santa Maria in Vallicella i den grav, som modtog præsterne fra San Filippos Orden.

------ Maria Giustiniani, født ca. 1583 som datter af Giuseppe Giustiniani Longo og Despina Giustiniani Garibaldi, skal i 1595 som 12-årig på mirakuløs måde være blevet helbredt af San Filippo Neri for en voldsom hudlidelse, som havde plaget hende i 3 år.

Litteratur om Giustiniani-familien:
Amayden, Teodoro: La Storia delle Famiglie Romane. Ristampa fotomeccanica, Arnaldo Forni Editore, 1979. Oprindelig udgivelse: Roma, Collegio Araldico. Bd.1-2 i ét bind.
- side 454-456.
Rendina, Claudio: Le grandi famiglie di Roma. Newton & Compton Editori, 2004.
- side 362-366.
Enrico Giustiniani: Storia dei Giustiniani di Genova.


Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 22.8.2012 og sidst opdateret d. 23.8.2012