ANNAS ROM GUIDE

Peti-familien

Romersk familie i 1300-1500-tallet

I Rom levede og virkede i 1300- og 1500-tallet nogle personer med efternavnet Peto (på latin: Paetus), Peti, og Peri. De har sandsynligvis været i familie, men man kender ikke noget særligt til deres indbyrdes forhold og heller ikke så meget til de enkelte personer.

Den første, vi indirekte støder på, er tilsyneladende en vis Paolo Peti, om hvilken vi ikke ved andet, end at han blev fader til sønnen Antonio, der var Conservatore i 1437, hvorfor Paolo må have levet i anden halvdel af 1300-tallet.

Antonio di Paolo Peti var altså søn af ovennævnte Paolo Peti. Han er antagelig født i slutningen af 1300-tallet, da han i 1437 - fra 1. Juli til 1. Oktober - bestred hvervet som Conservatore i Roms Kommune, en af de ledende poster, som vel ikke tildeltes helt unge mænd.

Det lader ikke til at have været Antonio, der blev fader til nedennævnte Luca Peto og Lorenzo Peti, men måske han har været deres farfar. Det vides heller ikke, om de 2 har været brødre eller fætre - eller måske fader og søn.

Luca Peto (Lucas Paetus) var jurist og bestred mange hverv indenfor den kommunale administration, han sad i flere kommissioner i forbindelse med renovering af broer og akvædukter og udfærdigede en revision af byens statutter efter ønske af Pave Gregor XIII i 1580.
Luca var født i 1512 og døde i 1581. Fra 1555 arbejdede han for Roms kommunale domstol, Tribunale Capitolino. Han benævnes i 1571 og 1575, hvor han havde hvervet som Conservatore i Rom, som "Dr." for Doctor / Dottore, en titel som hans juridiske eksamen berettigede.
Luca havde hvervet som Caporione allerede i 1549 (fra den 1. Oktober til 31. December). Her omtales han som "Luca Peto di Ripa", måske han endnu ikke havde fuldført sit jurastudium - eller det er blot en udeladelse ikke at medtage hans titel, det vides ikke, men i 1571 noteres det, at han er "Dr." og fra Rione Campitelli og i 1575, at han er fra Rione Sant'Angelo.
Vi ved fra andre kilder, at Luca havde en ejendom i området nedenfor den senere Spanske Trappe og Kirken Trintà dei Monti på Pincio-højen. Måske ved den gade, der idag hedder Via dei Condotti. Han havde imidlertid også et hus nede i byens centrum, nord for nutidens Via del Portico d'Ottavia, i Via di Sant'Angelo in Pescheria. Dengang kaldtes denne gade Via della Tribuna di Campagna og i 1587 lod Pave Sixtus V den brolægge af "Messer Mario Delfino", "fra stykket foran juristen Luca Peto's hus og frem til bagsiden af Sant'Angelo in Pescheria". Luca's ejendom må altså have befundet sig et stykke nordligere end fiskemarkedet ved siden af Kirken.
--- LÆS MERE om Luca Peto HER ---

Lorenzo Peri, også omtalt som Lorenzo Peto, var Caporione i 1576 (fra 1. Januar til 1. April) og igen i 1582 (fra 1. Oktober til 31. December). Om ham nævnes det, at han var fra Rione Ripa, det område der strækker sig fra Tiberen og under Palatin, samt rundt om Aventinhøjen. Tiberøen er sædvanligvis inkluderet heri. Hvor præcist Lorenzo Peti har boet, vides ikke.

 

Litteratur om Luca Peto:
Del Re, N.: Luca Peto giureconsulto e magistrato capitolino (1512-1581), in Scritti in onore di Filippo Caraffa, Anagni 1986.
- side. 320 n. 33.
Dominicis, Claudio De: Membri del Senato della Roma Pontificia : Senatori, Conservatori, Caporioni e loro Priori e Lista d'oro delle famiglie dirigenti (secc. X-XIX).
- side 352 m.fl.
Ferri, Giordano: Il notariato tra antico e moderno. - i: Historia et ius : rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna. - www.historiaeetius.eu - 3/2013. - paper 16.
- side 4.
Lanciani. Rodolfo (Amedeo): Storia degli scavi di Roma, e notizie intorno le collezioni romane di antichità. Roma, Edizioni Quasar.
Volume Secondo: 1531-1549. 1990. ---- side 32, 260, 262.
Volume Quarto: 1566-1605. 1992. --- side 19,
Nussdorfer, Laurie: Brokers of Public Trust : Notaries in Early Modern Rome. Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 2009.
- side 29, 30, 37, 85, 86, 100, 101, 248, 274n143 + n153.
Rinne, Katherine W.: Between precedent and experiment: restoring the Acqua Vergine in Rome (1560-70). --- i: The mindful hand: inquiry and invention from the late Renaissance to early industrialization, L. Roberts, S. Shaffer, P. Dear, editors, (Edita: Amsterdam, 2007),- side 94-115.
--- om Peto: side 103, 104 og 105.
---- internet: https://www.academia.edu/735048/Between_precedent_and_experiment_restoring_the_Acqua_Vergine_in_Rome_1560-70_in_The_mindful_hand_inquiry_and_invention_from_the_late_Renaissance_to_early_industrialization_L._Roberts_S._Shaffer_P._Dear_editors_Edita_Amsterdam_2007_94-115
Simoncini, Giorgio: Roma : le trasformazioni urbane nel Cinquecento. Vol. I : Topografia e urbanistica da Giulio II a Clemente VIII. Leo S. Olschki Editore, 2008. (L'ambiente storico : Studi di storia urbana e del territorio, XII).
- side 230, 240, 241, 379.
Isola Tiberina: Ponte Emilio.


Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 12.5.2015