ANNAS ROM GUIDE
Furius Dionysius Filocalus
2.halvdel af det 4.århundrede efter Kristus

Furius Dionysius Filocalus (Furius Dionisius Philocalus) levede i en tid, hvor Kristendommen var ved at vinde over den gamle romerske gudekult. Hvor stadig mange af byens indflydelsrige, gamle og rige familier dyrkede de gamle guder. Eller hvor der i mange familier var medlemmer, der bekendte sig til den ene eller anden religion.

Filocalus var selv kristen, han var en god ven af Pave Liberius (352-366) og Pave Damasus I (366-384) og det var i samarbejdet med ham og som ophavsmand til det delvist kristne værk, Chronografus anni 354, der indeholdt en meget kopieret kalender, at han især blev kendt.

Filocalus var lærd og kunstner. Han var tegner og kalligraf, og han udførte indskrifterne af de digte (kaldet "epigrammata"), som Pave Damasus I forfattede til martyrgravene, efter at han havde ladet dem restaurere.

Filocalus' bogstaver og skrifttyper var meget beundrede og efterlignedes også. Men det blev Paven, der kom til at navngive den nye stil, kaldet "calligrafia damasiana", "scrittura damasiana" eller "alfabeta damasiano". (Den ses dog også kaldet "calligrafia filocaliana" eller "scrittura filocaliana"). Bogstaverne adskiller sig ifølge Testini (se litt.note 1 nedenfor) fra den skrifttype, der kaldes "quadrata classica" ved at være brede og lave, være ridset dybt ind, have en nærmest skyggeagtig effekt ("chiaroscuro") i de lige streger, der snart er tykke, snart tynde. Desuden har de en særlig krølle ved bogstavets afslutning og især M og R er specielle. M med lige lodrettet streger, hvor de i "quadrata classica" er let spredte. R ofte med en åben bue.

 

Litteratur og links om Furius Dionysius Filocalus:
Coarelli, Filippo: Roma sepolta. Roma, Armando Curcio editore, 1984. (Biblioteca di Archeologia).
- side 186-187.
Codice Topografico della Città di Roma / a cura di Roberto Valentini e Giuseppe Zucchetti. R. Istituto Storico Italiano per il Medio Evo. (Fonti per la Storia d'Italia : Scrittori Secoli IV-XII )
Volume Secondo. Roma, nella Sede dell'Istituto Palazzo dei Filippini, 1942. Ristampa anastatica, Stabilimento Tipografico "Pliniana", 1997.
- side 1ff.
Curran, John: Pagan city and Christian capital. Rome in the fourth century. Oxford Classical Mongraphs. Oxford, Clarendon Press, Paperback edition, 2002.
- side 148, 222.
Dizionario dei personaggi dell'antica Roma. Newton Compton editori, 1990.
- side (100), 128, 129.
Lanciani, Rodolfo Amedeo: Roma pagana e cristiana. Newton & Compton editori, 2004.
- side 290.
Lexikon der Päpste und des Papsttums. Redaktion: Bruno Steiner. (Lexikon für Theologie und Kirche kompakt). Freiburg, Herder, 2001.
- side 79/80.
Salzman, Michele Renee: On Roman Time : the Codex-Calendar of 354 and the Rhythms of Urban Life in Late Antiquity. Berkeley/Los Angeles/Oxford, University of California Press, cop.1990.
(1) Testini, Pasquale: Archeologia cristiana. Edipuglia, 1980.
- side 346.
The Tertullian Project: The Chronography of 354 AD.
Wikipedia (italiensk): Cronografo del 354.
Wikipedia (engelsk): Chronography of 354.
Wikipedia (italiensk): Furio Dionisio Filocalo.


Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bøger og links om Rom
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 20.7.2010 og sidst opdateret d. 31.7.2010