ANNAS ROM GUIDE
Hedninge og kristne i Rom det 4. århundrede

Kristne:

Ambrosius, var født i Trier omkring år 340, men kom som barn/ung mand efter sin faders død med sin mor og søskende til Rom. I 370 udsendtes han som provinsguvernør til Milano, hvor han i 374 blev valgt til Biskop. Han kendes også som Sant'Ambrogio.

Augustinus (Sant'Agostino), boede i Rom 383-384, derpå i Milano, konverterede i 386

Atanasius (Athanasios) (Sant'Atanasio), opholdt sig i Rom 339-346. Biskop i Alexandria

Ausonius, forfatter og lærer for Kejser Gratian ca.367

Junius Bassus, Prætorianer præfekt i 316, Konsul i 331. Byggede en BasilicaMonte Cispio. Var måske kristen.

Teotecnicus Junius Bassus, søn af ovennævnte, Bypræfekt i 359

Maternus Cinegius, Prætorianerpræfekt i 384-388, spanier i Theodosius I's følge

Claudius Claudianus, digter, opholdt sig i Rom fra 394

Damasus (Papa San Damaso), Biskop i Rom 366-384, var ven med hedningen Praetextatus

Flavius Eugenius var, inden han blev udnævnt til kejser af Arbogast i 392, hofembedsmand og retoriklærer og ven af de hedenske Symmachus og Ricomerus. Han tillod at Victoria-Alteret blev genopstillet i Curia Julia

Santa Giulia Eustochio, 370-418/19, var i familie med Scipionerne, svigerinde til Laeta af Caeionius-familien og til San Pammachio, datter af Santa Paola og sammen med denne og søsteren Blesilla elev af San Gerolamo. Den hedenske Praetextatus var også en slægtning

Firmicus Maternus, astrolog og kristen polemiker i årene omkring 334

Furius Dionisius Filocalus, scriba og gravør omkring 354

San Gerolamo, 345-420, opholdt sig flere gange i Rom, hvor han var samlingspunkt og lærer for kredse af adelige kvinder, der ønskede at føre et klosterliv. Heriblandt var Santa Paola, Santa Marcella, Sant'Eustochio. Gerolamo var ven med San Pammachio og Turrianus Rufinus

Jovencus, digter, omkring år 330

Jovinian, kættersk munk, der levede i Rom omkring 390

Julius I, Biskop i Rom 337-352

Liberius, Biskop i Rom 352-366

Manlius Theodorus, Prætorianerpræfekt i 382 mm

Santa Marcellina, søster til Sant'Ambrogio og San Satiro, siges at have lavet sit fædrene hjem ved nutidens Via di Sant'Ambrogio om til et kvindekloster.

Santa Melania Minore, 383-439, fulgte sin bedstemoder Santa Melania Maggiore's eksempel og overtalte sin mand Pinianus til at sælge al deres ejendom. De grundlagde senere et kloster i Jerusalem

Strategius Musonianus, Prætorianerpræfekt i 354-358

Olybrius, Prætorianerpræfekt i 378-379, kom af den kristne Anicius-familie og var svigerfar til Petronius Probus

San Paolino di Nola, digter og Biskop, 353/354-431, var elev af Ausonius, consul suffectus i Rom i 378. Han blev omvendt til Kristendommen af S.Ambrogio i 390 og blev præst i 394 med stor opstandelse i Senatet til følge

Petronius Probus, ca.328-388, Prætorianerpræfekt, var i slægt med Anicius-familien og svigersøn til Olybrius. Han blev begravet i Peterskirken og hans sarkofag kan stadig ses.

Proiecta (it=Progetta) af Turcius-famlien, ung kristen kvindelig arving, der døde tidligt (slutningen af det 4.århundrede)

Aurelius Prudentius Clemens, digter ca.384-410.

Flavius Rufinus, Prætorianerpræfekt i 392-395, kom til Rom med Theodosius I i 388 og mødte her Symmachus. Han hentede fra Rom relikvier med hjem til et kirkebyggeri i Constantinopel

Turrianus Rufinus (di Aquileia), ca.345-410, studerede i Rom sammen med SanGerolamo og SanPammachio. I 380 grundlagde han sammen med Santa Melania et kloster i Jerusalem. Tilbage i Italien indgik han i stor polemik med San Gerolamo

Avianius Valentinus var af Symmachusfamilien. Man ved desværre ikke så meget mere om ham end at han bestred Vicekonsulatet i Campania fra 364 til 375 og at han døde før 380. Det var muligvis denne Valentinus, som modtog den berømte Kalender og værket Chronografo Anni 354, som den kendte kalligraf Furius Dionysius Filocalus havde fremstillet.Tilhængere af de gamle guder:

Ammianus Marcellinus, historiker, boede i Rom fra ca.383

Arbogast, General og leder af Valentinian II's regering. I 392 satte han den hedensk-venlige Kejser Eugenius på tronen. Han var nevø af Generalen Ricomerus

Caeionius-familien var overbeviste hedninge, men giftede sig ofte med kristne arvinger:

Gaius Caeionius Rufinus Volusianus, konsul i 314...

Caeionius Rufus Albinus, søn af ovennævnte, konsul i 335....

Gaius Caeionius Rufus Volusianus Lampadius, søn af ovennævnte, Bypræfekt.

Lollianus Mavortius af Caeionius-familien, Konsul i 355

Publilius Caeionius Caecina Albinus, søn af ovennævnte (ca.364-367)

Caeionius Rufus Albinus, Bypræfekt i 389-391, hans søster Laeta var kristen og hans barnebarn den kristne Santa Melania Minore

Rufus Antonius Agripnius Volusianus, Bypræfekt i 417-418 korresponderede med Sant'Agostino og blev døbt før sin død

Bautus, frankisk lærer for Kejser Valentinian II

Nicomacus Flavianus, 334-394, god ven af Symmachus, af Arbogast og Kejser Eugenius udnævnt til Konsul i 394.

Claudius Mamertinus, Prætorianerpræfekt i 361-365

Rutilius Namatianus, digter, slutningen af 4.årh., skrev polemisk mod munkevæsenet og en bøn til Dea Roma

Vettius Agorius Praetextatus, Prætorianerpræfekt i 384 mm., var sammen med sin hustru Aconia Paulina overbevist dyrker af Solguden. De var i familie med Santa Eustochio

Ricomerus, General, 388-393, var onkel til Arbogast, der satte den hedensk-venlige Kejser Eugenius på tronen

Quintus Aurelius Symmachus, ca.340-402, forfatter og Senator, var sammen med sin fader Lucius Aurelius Avianus Symmachus og sønnen Quintus Fabius Memmius Symmachus stærkt tilhænger af den gamle religion. Han skrev flere anmodninger til kejserne Gratian og Valentinian II for at få genopstillet det gamle Victoria-Alter i Curia Julia

Aurelius Victor, historiker, omkring år 360, Bypræfekt i 389

Marius Victorinus, filosof og retorik-lærer i det 4.århundrede. Han konverterede til Kristendommen i en høj alder i 356

Læs også om Senatets hedenske parti og om Sagen om Victoria-Alteret!


Personer, om hvem vi ikke kender deres trosretning:
Priscus Attalus, indflydelsesrig Senator og Bypræfekt i 409. Udråbtes af Goterkongen Alarik til Kejser istedet for Honorius

Naeratius Cerealis, Konsul i 358 og vellidt af Kejser Constantius II

Maximinus, Prætorianerpræfekt i 371-376

Merobaudes, frankisk General i 375-388 under Kejser Valentinian I og hans sønner

Rufinus Vulcacius, Konsul i år 347

Aurelius Victor, historiker, Bypræfekt i Rom i 389

Postumus Rufus Festus Avienus, digter, midt og slutning af 4.århundrede

Aelius Donatus, grammatiker og taler, levede i Rom omkring 353. Var lærer for San Gerolamo

Festus, historiker, død i år 380.

Flavius Filippus, Prætorianerpræfekt i Østriget i årene 344-351

Domitius Modestus, Prætorianerpræfekt i 369-377

Flavius Nevitta, Konsul og "Magister Equitum" i 361-363

Octatianus Porfirius, digter og senator, ca.260-333


Litteratur om hedninge og kristne i Rom det 4. århundrede:
Christensen, Torben: Romermagt, hedenskab og Kristendom, en kulturkamp. Gad, 1970.
Dizionario dei personaggi dell'antica Roma. Newton Compton editori, 1990.
Gatto, Ludovico: Storia di Roma nel Medioevo. Newton Compton Editori, 2000 (2.ed.).
Gibbon's Decline and Fall of The Roman Empire. Bison Group, Reprinted, 1993.

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bøger og links om Rom
Bykort
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 27.7.2004 og sidst opdateret d. 22.5.2015