ANNAS ROM GUIDE
Arciconfraternita di Gesù Nazareno

Dette religiøse Broderskab blev stiftet i anden halvdel af 1700-tallet, da nogle troende samledes i Kirken Santa Maria delle Fornaci for særligt at kunne dyrke "Gesù Nazareno", Jesus fra Nazareth. De lovede at bede for synderes omvendelse, at sørge for husly til de fattige og til prilgrimme, at besøge syge og fængslede, samt at hjælpe de trængende med almisser.

Gruppen søgte Paven om tilladelse til at oprette et broderskab og den 4. Oktober 1775 fik de af Pius VI retten dertil og til at kalde sig et Confraternita, et Broderskab, og i 1778 blev Broderskabet knyttet til Trinitar-Ordenen.

Broderskabet ønskede sig også et mødested, et eget kapel eller en kirke, hvor de kunne samles, afholde messer og hvorfra de kunne udføre deres gode gerninger. Den 6. August 1817 gik også dette ønske i opfyldelse, da de fik overladt den lille Kirke Sant'Elena dei Credenzieri, da de tidligere ejere, Hovmestrenes Broderskab: Confraternita dei Credenzieri, var blevet opløst omkring 1801.

Overdragelsen blev mindet i 2 indskrifter, som idag kan ses på hver side af indgangsdøren i den endnu eksistrende Kirke Gesù Nazareno, som Broderskabet fik overladt, da Sant'Elena skulle rives ned i 1888.

Men inden da havde Broderskabet en række gode år i Sant'Elena, hvor Paven tilstod dem særlige privilegier ved det alter for Gesù Nazareno, som de lod indrette i Sant'Elena.

I 1888 skulle denne Kirke som nævnt jævnes med jorden for at give plads til den nye gade Via Arenula og den lille plads Largo Arenula. Confraternita di Gesù Nazareno, som på et tidspunkt af Paven blev ophøjet til Ærkebroderskab: Arciconfraternita, måtte så finde et nyt samlingssted og de fik nu overdraget en anden lille kirke i nærheden, nemlig i sidegaden Via dei Barbieri, hvor netop barberernes Broderskab, Confraternita dei Barbieri, havde forladt deres kirke kaldet Santi Cosma e Damiano.

Med sig til deres nye Kirke tog Arciconfraternita di Gesù Nazareno både deres oprindelige kult og dyrkelsen af Sant'Elena, der jo nu ellers var blevet hjemløs. Også noget af inventaret og udsmykningen tog de med sig. To malerier findes idag i Kirken Gesù Nazareno i Via dei Barbieri 22. Det ene er et maleri af en elev af Cristoforo Roncalli ("Il Pomarancio") forestillende Den Hellige Helena med Korset ("Sant'Elena con la croce"). Det hænger idag over alteret i Kirkens højre side. Maleriet var oprindeligt brugt som altertavle i Sant'Elena dei Credenzieri. Et andet maleri forestillende Santa Caterina d'Alessandria hang tilsyneladende over et sidealter. Det var malet hertil af Cavalier d'Arpino i 1589-1591 og bestilt af Tiberio Cavalieri, hvis familie sponsorerede dette alter.

Også en statue af Jesus af Nazareth bragte Broderkabet med til den nye Kirke, hvor de opstillede den i en niche over højalteret.

I en række år reparerede Broderskabet på deres nye Kirke, som de også gav det nye navn Gesù Nazareno. Stukken på væggene blev restaureret og forgyldt og freskerne blev malet op, men efterhånden fik sammenslutningen færre og færre medlemmer og i 1922 måtte Arciconfraternita di Gesù Nazareno opløses, mens Kirken en del år senere overgik til Ordine di San Paolo Primo Eremita.

 


Litteratur om Arciconfraternita di Gesù Nazareno:
Escobar, Mario: Le chiese sconosciute di Roma. Newton Compton editori, 1992.
- side 10-15.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
- Rione VIII S. Eustachio, Parte 1 / a cura di Cecilia Pericoli Ridolfini. - 2. edizione, 1980.
- side 32.
Pocino, Willy: Le confraternite romane. Roma, Edilazio, 1. edizione, 2000.
- side 21.
Rendina, Claudio: Le chiese di Roma. Roma, Newton Compton editori, 2007. (Tradizioni italiane, 62)
- side 121.


Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas om Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 31.3.2014 og sidst opdateret d. 1.4.2014