ANNAS ROM GUIDE

Largo Arenula

Se til højre og nedenfor nr. 30 på Kort over den midterste del af Campo de' Fiori-Turen

er den mindre plads, som ligger mellem Via di Torre Argentina mod nord og Via Arenula mod syd. Den indgår i kvartererne Rione VIII Sant'Eustachio og Rione XI Sant'Angelo.

Largo Arenula blev anlagt i slutningen af 1800-tallet, da man lavede de store gadeudvidelser i området og anlagde Corso Vittorio Emanuele II som den brede tværgående forbindelsesvej over Tiberen og Via Arenula med samme funktion i nord-sydlig retning. Samtidig eksproprierede man masser af ejendomme, som blev revet ned, flyttet eller formindsket for at give plads til udvidelserne. Largo Arenula opstod, da Via Florida i syd blev udvidet og den gamle Kirke Sant'Elena dei Credenzieri, som lå omtrent midt på den nuværende Plads, måtte lade livet i denne sammenhæng.

Øst for denne Kirke var der også tidligere en - meget mindre - Plads, som kaldtes Piazza di Sant'Elena. Lidt syd for denne lå en anden gammel Kirke, Santa Anna dei Falegnami, som også blev revet ned i forbindelsen med anlægget af Via Arenula. En anden del af Largo Arenula udgjordes af den ligeledes nu forsvundne Piazza Cavalieri.

Navnet Arenula kommer af ordet "rena", der betyder "sand". Det brugtes om den sandstrand, som var opstået ved Tiberens bred syd for området. Ordet blev efterhånden ændret til reula, redula, reola og regola og denne sidste betegnelse blev navnet for det kvarter, der ligger langs flodbredden: Rione Regola.

Under Pladsen gemmer sig rester af det såkaldte Aedes Larum Permarinum, som er delvist udgravet på det arkæologiske område på Largo Argentina, samt af en apsis og østmur tilhørende det, der måske var den i kilderne omtalte Porticus ad Nationes og i hvert fald del af det store område Porticus Pompei, som strakte sig øst for Pompejus-Teatret.

Om Pladsens historie kan man iøvrigt læse på siderne om Piazza di Santa Elena og Piazza Cavalieri.

EN TUR RUNDT OM LARGO ARENULA:

Når man kommer østfra, ad Via delle Botteghe Oscure og Via Florida, åbner Largo Arenula sig midt for og til venstre for det udgravede områdeLargo Argentina.

Hjørnehuset er en smuk renoveret bygning med stenkvadre på facadens nederste etager. Her på hushjørnet ud mod Via Florida er der indmuret et antikt relief af Atlas, som holder himmelhvælvet oppe. Det stammer fra et alter fra romertiden.

Foran de næste 2 lidt mere anonyme huse ligger en lille trekantet plads med en aviskiosk og gadeservering fra en café. Det ser hyggeligt ud, men ellers er Pladsen mest karakteriseret af sin scooter-parkering, som ligger ved kantstenen helt ned til Via Arenula's begyndelse.

Bag den lille Plads fortsætter gaderækken til venstre i Vicolo di Sant'Elena og Via di Sant'Elena. Til højre afgrænses Pladsen af en ene side af Palazzo Chiassi Lais, der blev bygget i 1892 af den grevelige familie Chiassi efter tegning af arkitekten Angelo Balzani. Palæet ligger i Via Arenula, der blev åbnet i 1880, så Palazzo Chiassi må have været blandt de første palæer til at flankere den nye boulevard.

Chiassi-familien havde tidligere et palæ længere mod nord på hjørnet af den gamle Via di Torre Argentina og Via dei Cesarini, som blev voldsomt udvidet og nu på denne strækning hedder Corso Vittorio Emanuele II.

Den brede Via Arenula fortsætter herefter sydpå ned til Tiberen og Ponte Garibaldi.

På den anden side af Largo Arenula ligger gaderne Via di Sant'Anna og Via dei Barbieri og mod nord løber Via di Torre Argentina på vestsiden af det udgravede område og fortsætter på den anden side af Corso Vittorio Emanuele II mod nord til Piazza Santa Chiara.

 

 

Litteratur om Largo Arenula:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 13, 14.
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 130.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione VIII S. Eustachio, Parte I - 2. edizione / a cura di Cecilia Pericoli Ridolfini. - 1980. ------- side 28, 30, 34.
--- Rione XI S. Angelo, Parte 1 / a cura di Carlo Pietrangeli. - 4. edizione riveduta e ampliata, 1984. ------- side 70.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 21 (før de nyeste fund).
Lombardi, Ferruccio: Le piazze storiche di Roma esistenti e scomparse. Newton & Compton, 2001.
- side 288-289.
Pocino, Willy: Dizionario delle strade curiose di Roma : toponimi strani, difficili, incompleti, ripetuti, sbagliati di ieri e di oggi. - 1. edizione. - Roma : Edilazio, 2012.
- side 37.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 24.3.2014 og sidst opdateret d. 25.4.2018