ANNAS ROM GUIDE
Le Clarisse

Denne nonneorden blev indstiftet i 1212 af Den Hellige Frans af Assisi (San Francesco), da Den hellige Klara (Santa Chiara) bad om anvisninger til et franciskansk levned for kvinder.

Ordenens medlemmer kaldes "Le Clarisse", Klarisser eller Klarisserinder efter Santa Chiara (Klara) d'Assisi.

I 1225 fik de status som Frans af Assisi's 2. orden.

Allerede kort efter Ordenens oprettelse grundlagdes der i Rom i den gamle gade Via della Suburra (idag kaldet Via della Madonna dei Monti, i Antikken benævnt Argiletum) et Kloster for Klarisserne og herind flyttede en flok nonner, som beboede det, indtil det under Pave Leo X (1515-1521) blev sammenlagt med Klarisser-Klosteret "Convento delle Clarisse", som Kardinal Iacopo (Giacomo) Colonna i 1308 havde ladet opføre ved siden af Kirken San Lorenzo in PanispernaViminalhøjtoppen ved Via Panisperna og nutidens Via Milano.

Heroppe boede Klarisserne indtil 1887, hvor bygningen blev eksproprieret af den nye italienske stat. De flyttede derpå op til Klosteret ved siden af Kirken Santa Lucia in SelciColle Oppio, hvor Ordenen stadig har til huse idag.

Til Klosteret i Via della Suburra byggedes også i 1223 en lille kirke viet til Santa Chiara.

En ny gren af Klarisser-Ordenen oprettedes i det 17.århundrede af Suor Francesca Farnese, der som klosterregel satte et i liv i klausur, det vil sige helt afskåret fra omverdenen: L'Ordine di Clausura delle Clarisse.


Litteratur om Le Clarisse:
Kirke og Kristendom Leksikon. Redigeret af Carsten Bach-Nielsen & Jan Lindhardt
- side 66, 114.
Frati Minori: Le Clarisse.
Le Suore Clarisse Cappuccine Sacramentarie.

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Ordliste
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d.25.8.2003 og sidst opdateret d. 22.2.2006