ANNAS ROM GUIDE
Confraternita di Santa Maria della Quercia dei Macellai

Denne religiøse sammenslutning var et lægbroderskab, som blev dannet af slagterlauget, Università dei Macellai, i Rom. Slagterne hedder på italiensk "i macellai" og Broderskabet holdt til i Kirken Santa Maria della Quercia, som står i et hjørne af den lille, idylliske Piazza della Quercia.

I Kirken opbevaredes et helligt billede af Jomfru Maria med Jesus-Barnet, som ifølge den tilknyttede histore stammede fra Viterbo-egnen nord for Rom og var blevet malet i 1417 på en tagsten og ophængt af bestilleren, en vis Mastro Battista Magnano Iuzzante, på stammen af et egetræ ("quercia"), som stod i hans vingård ved landevejen, der førte til Bagnaia og hvor de rejsende ofte udsattes for røverier.

Billedet blev efterhånden genstand for dyrkelse, da det også udvirkede mirakler, og tilrejsende kvæghandlere og -slagtere fra Viterbo bragte kulten med sig til Rom, hvor de omkring 1523 fik overdraget den gamle Kirke San Niccolò de Curte. Her opstillede de deres Maria-billede og viede Kirken til dette. Således skiftede San Nicoolò navn til Santa Maria della Quercia.

Slagternes Lægbroderskab, Confraternita dei Macellai, dannedes på denne tid og bekræftedes den 30. August 1532 af Pave Clemens VII.

Senere bekostede Lægbroderskabet en nybygning af Kirken, da den efterhånden både var blevet for lille til den voksende medlemsskare og var gået noget i forfald.

Det er idag stadigvæk Confraternita di Santa Maria della Quercia dei Macellai, der ejer Kirken Santa Maria della Quercia, mens messer og liturgi fungerer under overopsyn af Sognepræsten i San Lorenzo in Damaso. Den 1. søndag i September måned fejrer slagterne med stor festivitas festdagen for Santa Maria della Quercia.

Også den store bygning til højre for Kirken, beliggende mellem Piazza della Quercia, Via dei Balestrari og Vicolo del Giglio, ejes af Confraternita dei Macellai. Palæet kaldes derfor Palazzo della Confraternita dei Macellai og har på alle mure i førstesals højde opsat malerier af Madonna della Quercia: Jomfru Maria med Jesus-Barnet siddende foran et stort egetræs grønne løv.

Samme motiv har Lægbroderskabets emblem, hvor der dog ved træets fod også står en okse og en vædder som henvisning til Broderskabets og Laugets profession.

 

Litteratur om Confraternita di Santa Maria della Quercia dei Macellai:
La Stella, Mario: Antichi mestieri di Roma. Newton Compton editori, 2.edizione, 1996.
- side 257-260.
Pocino, Willy: Le confraternite romane. Roma, Edilazio, 1. edizione, 2000.
- side 102-103.

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 26.10.2021 og sidst opdateret d. 5.11.2021