ANNAS ROM GUIDE

Piazza della Quercia

Se under nr. 55 på Bykort til den midterste del af Campo de' Fiori-turen 

Piazza della Quercia. foto cop.: Leif Larsson
foto cop.: Leif Larsson

Denne lille plads ligger i kvarteret Rione Regola mellem den lille gade Vicolo dei Venti og pladsen Piazza Capo di Ferro. Piazza della Quercia har navn efter den lille Kirke, som står i det nordvestlige hjørne og kaldes Santa Maria della Quercia.

Man kunne også antage, at Piazza della Quercia havde navn efter det store egetræ, som står midt på Pladsen, da egen på italiensk hedder "la quercia". Dette træ blev dog først plantet ret sent, da den gamle bygning, Palazzetto dei Venti, som stod frit her på Pladsen, blev revet ned i begyndelsen af 1900-tallet.

Kirken hed forøvrigt før starten af 1500-tallet San Niccolò de Curte og har antagelig stået på dette sted siden slutningen af 1200-tallet.

Venti-familien opførte sandsynligvis deres Palæ i 1400-tallet og på dette tidspunkt eksisterede Piazza della Quercia altså ikke i nutidens form, Der var en lille Plads bagved Palæet, foran kirkebygningen, men ellers lå der mod vest en lille gade, der op til Palæets nedrivning kaldtes Vicolo della Quercia, og på ejendommens østside løb Vicolo dei Balestrari helt ned til Vicolo dei Venti, som dengang først sluttede her, helt henne ved Vicolo del Polverone. Sydøst for Vicolo dei Balestrari lå også dengang den åbne Plads foran Palazzo Spada, der engang ejedes af Capo di Ferro-familien, hvorfor denne Plads kaldes Piazza Capo di Ferro.

Rester af gadebelægning fra Antikken er udgravet under Vicolo dei Venti og derfor også langs sydvestsiden af Piazza della Quercia.

EN TUR RUNDT PÅ PIAZZA DELLA QUERCIA:

På Pladsens sydvestside står - langs Vicolo dei Venti og frem til hjørnet af Vicolo del Polverone - et stort og nyere 4-etagers hus med overbyggede tagetager og pudset facade med 7 fag mod Piazza della Quercia, hvor bygningens hovedindgang findes i nr. 2. Mod Vicolo dei Venti og Pladsen har ejendommen 7 fag med stenmønster indridset i den lyse puds. I stueetagen er der 3 store portbuer, hvor hovedindgangen er i den midterste, og 4 vinduer med en bue foroven. Første- og andensalens vinduer er høje, i profilerede rammer under vandrette overliggere, der på førstesalen bæres af udskårne konsoller. Tredieetagens vinduer under det fremspringende og smukt udskårne tagudhæng er derimod kun i rammer. Mod sidegaden Via del Polverone har bygningen hele 9 fag med i stueetagen skiftevis små vinduer i buenicher (nr. 7, 9, 11, 13 og 15) og større indgange i samme slags portåbninger (nr. 8, 10, 12 og 14).

På den anden side af Vicolo del Polverone står det store Palazzo Spada med facaden ud mod den aflange Piazza Capo di Ferro.

Pladsens sydøstside udgøres på dette første stykke netop af Piazza Capo di Ferro og derpå af sidegaden Vicolo dei Balestrari, hvor hjørnehuset er det såkaldte Palazzo Ossoli, der også kaldes Palazzo Missini, fordi det, da det blev bygget omkring 1525, beboedes af handelsmanden Giordano Missini. Facaden mod gaden er i 4 etager med en tilbagetrukket overbygget etage, samt 5 fag. Den høje kælder- og stueetagen er dækket af stenkvadre i peperinomarmor. Facaden øverst er dækket af lyst puds mellem hvide, flade stuksøjler, -friser og -felter under de høje vinduer, som på førstesalen er indsat i brede, profilerede travertinrammer. Den 1 fag brede sidemur mod Piazza Capo di Ferro er helt plan og i gråt puds med 3 enkle vinduespartier på første-, anden- og trediesalen. De 2 nederste er altandøre bag nyere altaner.

På Pladsens nordøstside står - på hjørnet af Vicolo dei Balestrari - står en stor ejendom, som tilhører det lægbroderskab, der havde med den lille Kirke til venstre at gøre, Confraternita di Santa Maria della Quercia dei Macellai. "I macellai" betyder "slagterne" og det var deres laug og broderskab, som havde til huse i Kirken fra 1532. Ejendommen med hovedindgang i Pladsens nr. 27 omtales ofte som Palazzo della Confraternita dei Macellai. Den er i 5 etager, hvoraf den øverste er tilbygget i 1800-tallet. Den ses over det oprindelige, profilerede og let fremspringende tagudhæng. Facaden er pudset op i en lys grå farve og gennemskæres af vandrette, smalle lister under vinduerne og brede, flade søjler ved hushjørnet og mellem det første og det andet fag til venstre. Ialt er der 4 fag mod Pladsen, samt yderligere 2 til venstre, som forbinder Kirken med Palæet. desuden er faget med indgangen i nr. 27 let tilbagetrukket. Alle vinduer er høje og i smalle, profilerede rammer. Mellem de midterste på førstesalen sidder et stort ovalt Madonna-maleri.
Palæet har en lang sidemur mod Vicolo dei Balestrari og en bagmur ud til dennes sidegade Vicolo del Giglio.

Piazza della Quercia. foto cop.: Leif Larsson...Piazza della Quercia. foto cop.: Leif Larsson
fotos cop.: Leif Larsson

På Pladsens nordvestside finder vi først Kirken Santa Maria della Quercia, der som nævnt blev bygget i 1728 ovenpå murene fra den gamle 1200-tals Kirke San Nicola de Curte. Arkitekten Filippo Raguzzini tegnede planerne og facadens bølgende kurver skyldes også ham. Til venstre for Kirken står et smalt, kun et fags hus i 4 etager. Nederst er herinde et lille Kapel med adgang fra Kirkens forhal.

Det andet hus på denne side af Pladsen står til venstre for Kirken og er af nyere dato. Det er en ejendom i 4 etager med en overbygget femte etage og 3 fag mod Vicolo dei Venti og en hovedindgang i nr. 11, samt en portåbning og en butiksindgang. Mod Piazza della Quercia er der 4 brede fag med rektangulære høje vinduer i enkle stukrammer. I stueetagen er der åbninger indrettet til restaurant og forretninger.

Litteratur om Piazza della Quercia:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 13.
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 745.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione VII Regola, Parte II / a cura di Carlo Pietrangeli. - 3. edizione, 1984. ----- side 112.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 20 + 21 (før de nyeste fund).
Le Strade di Roma / Claudio Rendina e Donatella Paradisi. - Roma : Newton & Compton editori, 2004. - Volume Terzo: P-Z.
- side 1095.
Info.roma.it: Piazza della Quercia.
www.borgato.be: Piazza della Quercia.
RomaSegreta.it: Piazza della Quercia.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 25.9.2021 og sidst opdateret d. 27.10.2021